Zapytania ofertowe

Toruń, 10 września 2014

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do określenia wartości szacunkowej usługi przebudowy sieci energetyczno-informatycznej w 2 salach dydaktycznych.

Informacje nt przedmiotu rozeznania:

Przebudowa sieci dotyczy dwóch sal (406a i 406b) w budynku głównym Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31a. Sale te aktualnie wyposażone są w 22 gniazda UTP Cat 5e oraz gniazda energetyczne umieszczone na biurkach.  Przedmiotem zapytania jest montaż 4 trwałych listew podłogowych o długości ok. 4m każda i przeniesienie do nich instalacji energetyczno-informatycznej.

Zapewniamy możliwość obejrzenia obecnie funkcjonującej sieci w ww. salach.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej brutto przedmiotowego zamówienia.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl, w terminie do 16.09.2014 r. do godziny 16:00.

Termin wykonania prac: do 25.09.2014

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:
Grzegorz Korzeniewski
Telefon kom.: 664 196 900
Telefon stacj.: 56 66 09 204
e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl

 

Toruń, 5 września 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/GRA/238/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską - Kanclerz, w związku z realizacją projektu "PI-PWP Gra w studia podyplomowe"  zaprasza  do  złożenia oferty  na  przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego projektu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
73110000-6 Usługi badawcze
79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Załączniki - pobierz pliki

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA NR 1/GRA/238/2014

 1. Ilu było odbiorców fazy testowania (osób i podmiotów)?
  W procesie testowania uczestniczy 5 uczelni wyższych (2  publiczne  i  3  niepubliczne, w tym  Zamawiający).
   
 2. Ilu było użytkowników testowania (osób i podmiotów)?
  W procesie testowania bierze udział 40 użytkowników.
   
 3. Jakie wskaźniki celów zaplanowano w dokumencie Strategii Wdrażania Projektu, które powinny zostać zweryfikowane w ramach ewaluacji zewnętrznej produktu?
  Wszystkie wskaźniki znaleźć można w strategii wdrażania projektu, którą znajdą Państwo pod tym linkiem: pobierz strategię
   
 4. Jakiego rodzaju dane zastane zostały zgromadzone przez Realizatorów w ramach testowania - jakiego rodzaju badania własne prowadzono w fazie testowania?
  Na bieżąco zbierano uwagi i sugestie użytkowników i odbiorców w specjalnie do tego celu opracowanym narzędziu. Na koniec okresu testowania uczestnicy wypełnią ankiety, w których ocenią wstępną wersję produktu finalnego.
   
 5. Czy w trakcie testowania dokonywano na bieżąco modyfikacji platformy i tym samym testowano kolejne wersje produktu?
  Platforma jest modyfikowana na bieżąco.
   
 6. Uprzejmie  proszę  o  informację  odnośnie  kryterium  przyznawania  punktów w ramach metodologii.  Brakuje rozbicia punktacji,  nie wiadomo co będzie brane pod uwagę przy ocenie koncepcji badania: metody, pytania badawcze, dodatkowe kryteria ani ile można zdobyć punktów za poszczególne elementy koncepcji. Jest tylko informacja "0 punktów brak propozycji  koncepcji  i  30  pkt.  zostanie  przyznane  za  koncepcję  przeprowadzenia  badania gwarantującą najbardziej rzetelną jego realizację" (str. 6 punkt C) ....taki opis to za mało, jest zbyt subiektywny, co więcej brak wytycznych dot. punktacji spowoduje, że nie będzie możliwe przeprowadzenie  rzetelnej  oceny  poszczególnych  ofert  a  tym  samym  zastosowania  zasad konkurencyjności.  Dlatego  bardzo  proszę  o  przesłanie  metodologii  przyznawania  punktów w ramach koncepcji badania.
  Zamawiający będzie oceniał wartość merytoryczną zaproponowanej koncepcji badania, odnosząc się  do  adekwatności  zaproponowanych  metod  badawczych,  technik  i  narzędzi  badawczych  do celów niniejszego badania.
  Zamawiający traktuje koncepcję przeprowadzenia  badania, w tym metodologii realizacji badania oraz sposób organizacji badania jako zbiór powiązanych ze sobą i z koncepcją badania elementów stanowiących całość i koncepcja ta zostanie oceniona jako cały proces. Zamawiający nie stosuje dodatkowego  sposobu  oceniania  poszczególnych  elementów  koncepcji  przeprowadzenia badania.
  Zamawiający  nie  wskazuje,  ile  punktów  zostanie  przypisanych  do  zastosowanych  przez Wykonawcę metod i technik badawczych  gdyż ocena będzie zależała od całościowego podejścia badawczego. Tym bardziej, że w  pkt. IV.4. Zapytania ofertowego Zamawiający wskazał minimummetodologiczne a Wykonawca może podać propozycję jego rozszerzenia.
  Przez organizację procedury badawczej Zamawiający rozumie zespół działań złożonych m.in. ze sposobu zbierania danych i informacji, przepływu informacji, koordynacji, adekwatności środkówludzkich  i  materialnych,  stopnia  szczegółowości  i  przejrzystości  planu  badań,  harmonogramu realizacji oraz funkcjonalnego i logicznego związku między zadaniami, etapami i działaniami.
  Określenie  oceny  ofert  w  sposób  wskazany  w  pytaniu  wymagałoby  od  Zamawiającego wcześniejszego przygotowania szczegółowej koncepcji teoretyczno-metodologicznej. Tymczasem jest to rola Wykonawcy badania. Zamówienie dotyczy przygotowania i realizacji całego badania, a nie wyłącznie jego techniczej realizacji.
   
 7. Zwracamy się z pytaniem, czy wcześniejsza realizacja badań FGI przez Firmę DSiG w ramach tego projektu  wyklucza  nas  z  tego  postępowania  zgodnie  z  zapisami   punktu  XIII  Informacja  o wykluczeniach,  podpunkt  2:"Z  uwagi  na  konieczność  zachowania  niezależności  Wykonawcy badania, z ubiegania się o realizację zadania wyłączone są podmioty zaangażowane dotychczas w realizację projektu „PI-PWP Gra w studia podyplomowe”.
  Tak  jak  zapisano  w  treści  zapytania  ofertowego,  ewaluacji  zewnętrznej  nie  może  prowadzić podmiot  w  jakikolwiek  sposób  zaangażowany  w  realizację  projektu  "PI-PWP  Gra  w  studia podyplomowe".  Dotyczy  to  niestety  również  Państwa  firmy,  która  realizuje  dla  nas  w  ramach projektu badania fokusowe.
   
 8. Czy Zamawiający oceniając kryterium doświadczenia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego w  punkcie  VII.   Kryteria  wyboru  oferty,  podpunkt  b)  doświadczenie  Wykonawcy  będzie przyznawał punkty jedynie za zakończone badania ewaluacyjne czy także za badania trwające?
  Zamawiający będzie przyznawał punkty tylko za zrealizowane badania ewaluacyjne.

Toruń, 2 września 2014

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do określenia wartości szacunkowej dostawy 40 zestawów komputerów stacjonarnych klasy Dell Vostro 3800ST, stanowiących wyposażenie dwóch pracowni komputerowych (jedna w Toruniu i jedna w Bydgoszczy).

Wymagania dot. zamawianego sprzętu:

 • procesor INTEL - Intel Core i3-4130 (3.4 GHz, 3 MB cache, 5 GT/s) lub lepszy
 • RAM 4GB - 4GB DDR3 1600MHz (1 x 4096 MB) lub więcej
 • chipset INTEL - Intel H81 lub lepszy
 • karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s - może być zintegrowana
 • napęd optyczny - DVD-RW
 • złącza: 15-stykowe D-Sub, HDMI, min. 2 x USB 2.0 (front), min. 4 x USB 2.0 (tył), min. 4 x USB 3.0 (tył), 1 x wyjście słuchawkowe (front), 1 x wyjście mikrofonowe (front)
 • czytnik kart pamięci: 8-in-1
 • klawiatura przewodowa
 • mysz przewodowa
 • licencja Windows 8 PRO
 • obudowa SLIM TOWER
 • monitor klasy DELL 1914H: 18,5 cali 16:9; matryca  HD (1366 x 768) TN LED,  wyświetlacz TFT TN LED
 • gwarancja: 3 lata next-business-day
 • licencja MOLP MS OFFICE 2013 PRO

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej brutto przedmiotowego zamówienia.

Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl w terminie do 10.09.2014 r. do godziny 16:00.

Termin realizacji zamówienia: do 18.09.2014

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Osoba do kontaktu:
Grzegorz Korzeniewski
Telefon: 664 196 900
e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl

 

Toruń, 29 maja 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/STAŻE/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską -  Kanclerz  Wyższej  Szkoły  Bankowej w  Toruniu  zaprasza  do  złożenia oferty  na  udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie praktyczności kształcenia w WSB – staże zawodowe i szkolenia specjalistyczne dla studentów studiów dziennych”.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66131000-7 – Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń

Zapytanie ofertowe - pobierz plik