Zapytania ofertowe

Toruń, 11 czerwca 2014

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do określenia wartości szacunkowej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem rejestratora obrazu w systemie monitoringu budynku przy ul. Młodzieżowej 31 A.

Informacje nt przedmiotu rozeznania:
Funkcjonujący aktualnie system składa się z 3 kamer zewnętrznych, 28 kamer wewnętrznych, 2 monitorów, 2 rejestratorów typu CPD 507 PASA 16 CH MPEG-4DVR oraz urządzenia UPS.
Z uwagi na to, że rejestratory są wyeksploatowane WSB zdecydowało się na ich wymianę na rejestrator zapewniający funkcje dotychczasowych urządzeń oraz dodatkowo:

  • zapis obrazu z ok. 30 ostatnich dni,
  • możliwość konfiguracji i archiwizacji nagrań za pomocą Internetu,
  • obsługę urządzenia pilotem z pomieszczenia oddalonego o ok. 8 metrów od rejestratora.

Zapewniamy możliwość obejrzenia obecnie funkcjonującego systemu przed przygotowaniem oferty.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej brutto przedmiotowego zamówienia.

Kalkulację kosztów wraz z podaniem specyfikacji zaproponowanego rejestratora należy przesyłać na adres e-mail: marek.biarda@wsb.torun.pl w terminie do 30.06.2014 r. do godziny 12:00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Osoba do kontaktu:
Marek Biarda
Telefon: 664 198 900
e-mail: marek.biarda@wsb.torun.pl

 

Toruń, 29 maja 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/STAŻE/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską -  Kanclerz  Wyższej  Szkoły  Bankowej w  Toruniu  zaprasza  do  złożenia oferty  na  udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie praktyczności kształcenia w WSB – staże zawodowe i szkolenia specjalistyczne dla studentów studiów dziennych”.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66131000-7 – Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń

Zapytanie ofertowe - pobierz plik