Zapytania ofertowe

Toruń, 22 września 2014

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do określenia wartości szacunkowej usługi dostawy notebook'a klasy DELL VOSTRO 3360 wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, spełniającego następujące wymagania:

 • procesor i5-3337U (lub lepszy)
 • dysk magnetyczny 500GB
 • RAM 8 GB SODIMM DDR3
 • ekran: 13.3 cali (1366 x 768) TFT HD [LED] Matowy
 • złącza zewnętrzne:1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x HDMI, 3x USB 3.0, 1x RJ-45 (LAN), wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon
 • wbudowana kamera, głośniki stereo, mikrofon
 • waga: do 1.7kg
 • gwarancja  3 years next-business-day (lub więcej)
 • system operacyjny Windows 8.1 Pro
 • mysz bezprzewodowa
 • torba (prosta, z metalowymi elementami mocowania paska na ramię)

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej brutto przedmiotowego zamówienia.

Oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu rozeznania oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl, w terminie do 26.09.2014 r. do godziny 18:00.

Termin realizacji zamówienia: do 08.10.2014

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:
Grzegorz Korzeniewski
Telefon kom.: 664 196 900
Telefon stacj.: 56 66 09 204
e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl

 

Toruń, 22 września 2014

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do określenia wartości szacunkowej usługi dostawy oraz instalacji systemu przygotowania i wydruku elektronicznych legitymacji studenckich (ELS).

Zapytanie obejmuje następujące elementy:

 1. Dostawa oraz instalacja w siedzibie Uczelni drukarki EVOLIS PRIMACY SMART CONTACTLESS lub podobnej spełniającej wymagania:
 • rodzaj nadruku:  kolor/mono
 • typ nadruku: jednostronny/dwustronny (opcja aktywowana w siedzibie klienta)
 • rozdzielczość druku: 300 dpi
 • prędkość druku kolor (YMCKO): od 190 do 225 kart/godz.
 • prędkość druku monochromatycznego: od 600 do 850 kart/godz.
 • prędkość druku dwustronnego (YMCKO-K):  do 140 kart/godz.
 • podajnik kart: na 100 kart o grubości 0,76 mm (30 mil)
 • odbiornik kart: na 100 kart o grubości 0,76 mm (30 mil)
 • odbiornik kart odrzuconych: na 30 kart o grubości 0,76 mm (30 mil)
 • grubość kart: 0,25-1,25 mm (10-50 mil)
 • sterowniki: Windows XP SP3 32/64, Vista, 32/64, W7 32/64, W8 32/64, Mac OS X (od wersji 10,5 wzwyż)
 • integrowany koder kart stykowych i bezstykowych Omnikey 5121
 • współpraca z oprogramowaniem BAZUS SELS
 • pamięć RAM: 16 Mb
 • interface: USB, Ethernet
 • zasilanie: 110-240 V AC, 1,8 A; drukarka 24 V DC, 3 A
 • gwarancja: 3 lata
 • dołączone oprogramowanie CardPresso XXS
 1. Komputer osobisty klasy DELL VOSTRO 270 SFF spełniający wymagania:
 • procesor Intel Core i5 (lub lepszy)
 • RAM 8GB DDR3
 • HDD 1TB
 • nagrywarka DVD
 • system operacyjny: Windows 7 Pro
   

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej brutto przedmiotowego zamówienia.

Oferty zawierające szczegółową specyfikacje proponowanego rozwiązania prosimy przesyłać na adres e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl, w terminie do 29.09.2014 r. do godziny 18:00.

Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2014

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:
Grzegorz Korzeniewski
Telefon kom.: 664 196 900
Telefon stacj.: 56 66 09 204
e-mail: grzegorz.korzeniewski@wsb.torun.pl

 

Toruń, 5 września 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/GRA/238/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską - Kanclerz, w związku z realizacją projektu "PI-PWP Gra w studia podyplomowe"  zaprasza  do  złożenia oferty  na  przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego projektu.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
73110000-6 Usługi badawcze
79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Załączniki - pobierz pliki

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA NR 1/GRA/238/2014

 1. Ilu było odbiorców fazy testowania (osób i podmiotów)?
  W procesie testowania uczestniczy 5 uczelni wyższych (2  publiczne  i  3  niepubliczne, w tym  Zamawiający).
   
 2. Ilu było użytkowników testowania (osób i podmiotów)?
  W procesie testowania bierze udział 40 użytkowników.
   
 3. Jakie wskaźniki celów zaplanowano w dokumencie Strategii Wdrażania Projektu, które powinny zostać zweryfikowane w ramach ewaluacji zewnętrznej produktu?
  Wszystkie wskaźniki znaleźć można w strategii wdrażania projektu, którą znajdą Państwo pod tym linkiem: pobierz strategię
   
 4. Jakiego rodzaju dane zastane zostały zgromadzone przez Realizatorów w ramach testowania - jakiego rodzaju badania własne prowadzono w fazie testowania?
  Na bieżąco zbierano uwagi i sugestie użytkowników i odbiorców w specjalnie do tego celu opracowanym narzędziu. Na koniec okresu testowania uczestnicy wypełnią ankiety, w których ocenią wstępną wersję produktu finalnego.
   
 5. Czy w trakcie testowania dokonywano na bieżąco modyfikacji platformy i tym samym testowano kolejne wersje produktu?
  Platforma jest modyfikowana na bieżąco.
   
 6. Uprzejmie  proszę  o  informację  odnośnie  kryterium  przyznawania  punktów w ramach metodologii.  Brakuje rozbicia punktacji,  nie wiadomo co będzie brane pod uwagę przy ocenie koncepcji badania: metody, pytania badawcze, dodatkowe kryteria ani ile można zdobyć punktów za poszczególne elementy koncepcji. Jest tylko informacja "0 punktów brak propozycji  koncepcji  i  30  pkt.  zostanie  przyznane  za  koncepcję  przeprowadzenia  badania gwarantującą najbardziej rzetelną jego realizację" (str. 6 punkt C) ....taki opis to za mało, jest zbyt subiektywny, co więcej brak wytycznych dot. punktacji spowoduje, że nie będzie możliwe przeprowadzenie  rzetelnej  oceny  poszczególnych  ofert  a  tym  samym  zastosowania  zasad konkurencyjności.  Dlatego  bardzo  proszę  o  przesłanie  metodologii  przyznawania  punktów w ramach koncepcji badania.
  Zamawiający będzie oceniał wartość merytoryczną zaproponowanej koncepcji badania, odnosząc się  do  adekwatności  zaproponowanych  metod  badawczych,  technik  i  narzędzi  badawczych  do celów niniejszego badania.
  Zamawiający traktuje koncepcję przeprowadzenia  badania, w tym metodologii realizacji badania oraz sposób organizacji badania jako zbiór powiązanych ze sobą i z koncepcją badania elementów stanowiących całość i koncepcja ta zostanie oceniona jako cały proces. Zamawiający nie stosuje dodatkowego  sposobu  oceniania  poszczególnych  elementów  koncepcji  przeprowadzenia badania.
  Zamawiający  nie  wskazuje,  ile  punktów  zostanie  przypisanych  do  zastosowanych  przez Wykonawcę metod i technik badawczych  gdyż ocena będzie zależała od całościowego podejścia badawczego. Tym bardziej, że w  pkt. IV.4. Zapytania ofertowego Zamawiający wskazał minimummetodologiczne a Wykonawca może podać propozycję jego rozszerzenia.
  Przez organizację procedury badawczej Zamawiający rozumie zespół działań złożonych m.in. ze sposobu zbierania danych i informacji, przepływu informacji, koordynacji, adekwatności środkówludzkich  i  materialnych,  stopnia  szczegółowości  i  przejrzystości  planu  badań,  harmonogramu realizacji oraz funkcjonalnego i logicznego związku między zadaniami, etapami i działaniami.
  Określenie  oceny  ofert  w  sposób  wskazany  w  pytaniu  wymagałoby  od  Zamawiającego wcześniejszego przygotowania szczegółowej koncepcji teoretyczno-metodologicznej. Tymczasem jest to rola Wykonawcy badania. Zamówienie dotyczy przygotowania i realizacji całego badania, a nie wyłącznie jego techniczej realizacji.
   
 7. Zwracamy się z pytaniem, czy wcześniejsza realizacja badań FGI przez Firmę DSiG w ramach tego projektu  wyklucza  nas  z  tego  postępowania  zgodnie  z  zapisami   punktu  XIII  Informacja  o wykluczeniach,  podpunkt  2:"Z  uwagi  na  konieczność  zachowania  niezależności  Wykonawcy badania, z ubiegania się o realizację zadania wyłączone są podmioty zaangażowane dotychczas w realizację projektu „PI-PWP Gra w studia podyplomowe”.
  Tak  jak  zapisano  w  treści  zapytania  ofertowego,  ewaluacji  zewnętrznej  nie  może  prowadzić podmiot  w  jakikolwiek  sposób  zaangażowany  w  realizację  projektu  "PI-PWP  Gra  w  studia podyplomowe".  Dotyczy  to  niestety  również  Państwa  firmy,  która  realizuje  dla  nas  w  ramach projektu badania fokusowe.
   
 8. Czy Zamawiający oceniając kryterium doświadczenia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego w  punkcie  VII.   Kryteria  wyboru  oferty,  podpunkt  b)  doświadczenie  Wykonawcy  będzie przyznawał punkty jedynie za zakończone badania ewaluacyjne czy także za badania trwające?
  Zamawiający będzie przyznawał punkty tylko za zrealizowane badania ewaluacyjne.