Zapytania ofertowe

Toruń, dnia 06.12.2017 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

Rozeznanie rynku
nr 1/WSB/N060/2017

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod poz. "148", w związku z realizacją projektu „Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionu” (nr projektu: POWR.03.01.00-00-N060/16-00) kieruje zapytanie o cenę na zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemów hotelowych, które będzie wykorzystywany na zajęciach realizowanych na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Proszę o przygotowanie oferty na zakup licencji dożywotniej i instalację oprogramowania do obsługi systemów hotelowych. Oprogramowanie powinno umożliwiać przede wszystkim: zarządzanie min. 20 pokojami, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania obiektem, obsługę konferencji i cateringu, obsługę rezerwacji online.
Ofertę (z podaniem ceny brutto za zakup i wdrożenie oprogramowania) prosimy przesyłać na adres:  barbara.kaczor@wsb.torun.pl do dnia 13 grudnia 2017 r.

Niniejsze  rozeznanie  jest  przeprowadzone  w  trybie rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Toruń, dnia 14.11.2017 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

Rozeznanie rynku
nr 1/WSB/N188/2017

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a w Toruniu, w związku z realizacją projektu pt. "Informatyka w Biznesie I stopień – zmodyfikowany program kształcenia WSB w Toruniu spełniający potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa" (nr projektu: POWR.03.01.00-00-N188/16) przesyła zapytanie o cenę 12 stacji graficznych, które będą stanowiły doposażenie laboratoriów projektowania aplikacji mobilnych.

Minimalne wymagania dla jednej stacji to:

 • Procesor: klasy Intel Core i7-4790 (3.6-4.0 GHz, 8 MB cache) lub równoważny
 • Dysk twardy: min. 1TB HDD magnetyczny 7200 obr./min
 • Pamięć RAM: min. 8GB (2 x 4GB) DDR3 1600 MHz
 • Maksymalna ilość pamięci: min. 16GB non-ECC/ 32 GB ECC (4 banki pamięci)
 • Chipset: klasy Intel C226 lub równoważny
 • Karta graficzna: klasy Intel HD Graphics 4600 lub równoważny

Niniejsze  rozeznanie  jest  przeprowadzone  w  trybie rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty (z podaniem ceny brutto za jedną stację graficzną) prosimy przesyłać na adres: przemyslaw.krzeminski@wsb.torun.pl do dnia 22 listopada 2017 roku.

 

 

  

Toruń, dnia 23.10.2017 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

 

Rozeznanie rynku
nr 1/WSB/N059/2017

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod poz. "148", kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na zakup zestawu materiałów plastycznych (zużywalnych) na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu „Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Design w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zestaw materiałów plastycznych (zużywalnych) na potrzeby realizacji zajęć zawiera przykładowo:

 • ołówki (różnej grubości i twardości) – 12 szt.
 • papier (ryza/różne grubości i formaty) – 1 szt.
 • pastele suche (np. komplet 24-kolory) – 1 szt.
 • pastele olejne (np. komplet 25-kolorów) – 1 szt.
 • farby (np. akrylowe, komplet 18-kolorów) – 2 szt.
 • glina (np. paczka 0,5 kg) – 12 szt.
 • kleje wikol/drewno – 2 szt.
 • klej w sprayu - 0,5 szt.
 • taśmy – 2 szt.
 • pędzle (np. zestaw 12-częściowy) – 1 szt.

Pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres barbara.kaczor@wsb.torun.pl. Zamawiający będzie odpowiadał tylko na pytania zadane w formie pisemnej za pomocą maila.

Ofertę cenową (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy przesłać w terminie do 31 października 2017 r.  drogą mailową na adres barbara.kaczor@wsb.torun.pl  lub dostarczyć w formie papierowej na adres: Biuro Projektów Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A 87-100 Toruń.

Niniejsze  rozeznanie  jest  przeprowadzone  w  trybie rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do pobrania: