Zapytania ofertowe

 

Toruń, 8 czerwca 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, reprezentowana przez Annę Kocikowską - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy 40 laptopów z oprogramowaniem oraz zapięciami zabezpieczającymi.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30237270-2 - Torby na komputery przenośne
35121300-1 - Osprzęt bezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Zapytanie ofertowe - załącznik nr 1 - pobierz plik