Zapytania ofertowe

Toruń, 11 czerwca 2014

ROZEZNANIE RYNKU

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zaprasza do określenia wartości szacunkowej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem rejestratora obrazu w systemie monitoringu budynku przy ul. Młodzieżowej 31 A.

Informacje nt przedmiotu rozeznania:
Funkcjonujący aktualnie system składa się z 3 kamer zewnętrznych, 28 kamer wewnętrznych, 2 monitorów, 2 rejestratorów typu CPD 507 PASA 16 CH MPEG-4DVR oraz urządzenia UPS.
Z uwagi na to, że rejestratory są wyeksploatowane WSB zdecydowało się na ich wymianę na rejestrator zapewniający funkcje dotychczasowych urządzeń oraz dodatkowo:

  • zapis obrazu z ok. 30 ostatnich dni,
  • możliwość konfiguracji i archiwizacji nagrań za pomocą Internetu,
  • obsługę urządzenia pilotem z pomieszczenia oddalonego o ok. 8 metrów od rejestratora.

Zapewniamy możliwość obejrzenia obecnie funkcjonującego systemu przed przygotowaniem oferty.

Uprzejmie prosimy o określenie wartości szacunkowej brutto przedmiotowego zamówienia.

Kalkulację kosztów wraz z podaniem specyfikacji zaproponowanego rejestratora należy przesyłać na adres e-mail: marek.biarda@wsb.torun.pl w terminie do 30.06.2014 r. do godziny 12:00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Osoba do kontaktu:
Marek Biarda
Telefon: 664 198 900
e-mail: marek.biarda@wsb.torun.pl

 

Toruń, 29 maja 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/STAŻE/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską -  Kanclerz  Wyższej  Szkoły  Bankowej w  Toruniu  zaprasza  do  złożenia oferty  na  udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie praktyczności kształcenia w WSB – staże zawodowe i szkolenia specjalistyczne dla studentów studiów dziennych”.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66131000-7 – Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 

 

Toruń, 18 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WSB/JAK/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską -  Kanclerz  Wyższej  Szkoły  Bankowej w  Toruniu  zaprasza  do  złożenia oferty  na  opracowanie, dostawę i wdrożenie dwóch modułów systemu elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch wydziałach Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ww. systemu

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
79632000-3 - Szkolenie pracowników

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Specyfikacja sprzętu

 

Toruń, 17 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Zamawiający - Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  z  siedzibą  przy  ul. Młodzieżowej  31a, 87-100  Toruń,   reprezentowana  przez  Annę  Kocikowską -  Kanclerz  Wyższej  Szkoły  Bankowej w  Toruniu  zaprasza  do  złożenia oferty  na  opracowanie  symulacyjnej  gry  kierowniczej  wraz z oprogramowaniem i dokumentacją techniczną i użytkową.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
72000000-5  Usługi  informatyczne:  konsultacyjne,  opracowywania  oprogramowania,  internetowe i wsparcia.
72212911-8 – Usługi opracowywania oprogramowania dogier komputerowych

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe 1/WSB/EKO/2014

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń,  reprezentowana przez Annę Kocikowską - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi doradztwa w zakresie analizy potrzeb proekologicznych, obszarów wymagających usprawnień i luk kompetencyjnych pracowników firm z sektora MŚP oraz tworzenia proekologicznych strategii marketingowych. (6 doradców)

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania oraz podobne
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Toruń, 14 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/WSB/LOG/SUM/2014

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń,  reprezentowana przez Annę Kocikowską - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w związku z realizacją projektu „Nowa jakość kształcenia i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu" zaprasza do złożenia ofert na dostawę oraz wdrożenie oprogramowania stanowiącego wyposażenie laboratorium logistycznego w Bydgoszczy.

​Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe

 

 

Toruń, 04 marca 2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/WSB/LOG/SUM/2014

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń,  reprezentowana przez Annę Kocikowską - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w związku z realizacją projektu „Nowa jakość kształcenia i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu" zaprasza do złożenia ofert na dostawę dwóch nowych laptopów.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe