Edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych. Obecnie realizuje, bądź zrealizowała, ponad 40 projektów o łącznej wartości ponad 56 mln złotych.

Obecnie Uczelnia realizuje projekty:

 • STAŻ PRZEPUSTKĄ DO KARIERY! – staże zawodowe dla studentów Turystyki i Rekreacji oraz Pedagogiki WSB w Toruniu więcej informacji
 • STUDIUJ I PRAKTYKUJ – wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów czterech kierunków studiów stacjonarnych WSB w Toruniu więcej informacji
 • Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy więcej informacji
 • Nowe kompetencje szansą na zawodowy sukces – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu więcej informacji
 • Informatyka w biznesie I stopień – zmodyfikowany program kształcenia WSB w Toruniu spełniający potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa więcej informacji
 • Dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Inżynieria zarządzania I st. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Desing w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy więcej informacji

Niebawem w realizacji:

 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionu więcej informacji

W roku 2015/2016 Uczelnia zakończyła realizację następujących projektów:

 • Finanse bez tajemnic – cykl szkoleń dla osób 50+ więcej informacji
 • Trening Umiejętności Zarządczych – gra decyzyjna jako skuteczna metoda kształtowania umiejętności miękkich przyszłego menadżera więcej informacji
 • Socjologia w Bankowej – poszerzenie profilu kształcenia WSB w Toruniu o wymiar społeczny więcej informacji
 • Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych więcej informacji
 • Zgrana firma więcej informacji
 • PI-PWP Gra w studia podyplomowe więcej informacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Centrum Kształcenia Logistycznego więcej informacji
 • Logistyka w nowoczesnej gospodarce – nowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu więcej informacji
 • Akademia Eko Marki więcej informacji
 • Fabryka młodych kadr więcej informacji
 • Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – VI edycja więcej informacji
 • NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ - TWÓJ KLUCZ DO KARIERY – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie więcej informacji
 • Finanse pod kontrolą – cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi więcej informacji

 

W III kwartale 2017 roku dzięki możliwości pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przed przedsiębiorstwami otworzy się droga do podnoszenia kwalifikacji pracowników. Na uczestnictwie w studiach i szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS zyskają zarówno firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami.