Edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych. Uczelnia realizuje, bądź zrealizowała, ponad 50 projektów o łącznej wartości przekraczającej 57 mln złotych.

Wszystkie projekty realizowane aktualnie przez uczelnię:

 • Specjaliści dla BPO - program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość - więcej informacji.
 • YOU. A.C.E.! – Innovating Youth Work to Foster Youth Active Citizenship, (Social) Entrepreneurship and (Self-) Employability - więcej informacji
 • STAŻ NA START! – program wysokiej jakości krajowych staży zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia WSB w Toruniu - więcej informacji
 • Studia podyplomowe Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych - więcej informacji
 • Informatyka w biznesie I stopień – zmodyfikowany program kształcenia WSB w Toruniu spełniający potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – więcej informacji
 • Dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Inżynieria zarządzania I st. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu – więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Desing w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy – więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionu – więcej informacji
 • STAŻ PRZEPUSTKĄ DO KARIERY! – staże zawodowe dla studentów Turystyki i Rekreacji oraz Pedagogiki WSB w Toruniu – więcej informacji
 • STUDIUJ I PRAKTYKUJ – wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów czterech kierunków studiów stacjonarnych WSB w Toruniu – więcej informacji
 • Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy – więcej informacji
 • Nowe kompetencje szansą na zawodowy sukces – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu – więcej informacji

  W roku 2015/2016 Uczelnia zakończyła realizację następujących projektów:

  • Finanse bez tajemnic – cykl szkoleń dla osób 50+ – więcej informacji
  • Trening Umiejętności Zarządczych – gra decyzyjna jako skuteczna metoda kształtowania umiejętności miękkich przyszłego menadżera – więcej informacji
  • Socjologia w Bankowej – poszerzenie profilu kształcenia WSB w Toruniu o wymiar społeczny – więcej informacji
  • Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych – więcej informacji
  • Zgrana firma – więcej informacji
  • PI-PWP Gra w studia podyplomowe – więcej informacji
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Centrum Kształcenia Logistycznego – więcej informacji
  • Logistyka w nowoczesnej gospodarce – nowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu – więcej informacji
  • Akademia Eko Marki – więcej informacji
  • Fabryka młodych kadr – więcej informacji
  • Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – VI edycja – więcej informacji
  • Nauka przez praktykę – Twój klucz do kariery – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie – więcej informacji
  • Finanse pod kontrolą – cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi – więcej informacji

   

  „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą mogli skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na szkolenia i studia podyplomowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

  Na uczestnictwie w studiach i szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS zyskają zarówno firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami.

  Szczegółowe informacje: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-5-o_projekcie.html