Współpraca z WSB

zakladka_biuro_karier_dziewczyny_z_bk.jpgBiuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu współpracuje z firmami i instytucjami z regionu w zakresie organizacji praktyk studenckich, pośrednictwa pracy (zamieszczania ofert pracy), przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz organizacji spotkań Pracodawców ze studentami naszej uczelni.

 

Dodatkowo oferujemy Państwu współpracę w następujących obszarach:

Organizacja praktyk zawodowych
Biuro Karier pośredniczy w organizacji praktyk dla studentów WSB, dzięki temu mogą Państwo pozyskać praktykantów do swojej firmy, a studenci mają możliwość uzupełnienia zdobytej do tej pory wiedzy teoretycznej o praktyczne zagadnienia związane z pracą w konkretnej branży lub dziale.

Pośrednictwo pracy
Za zgodą Ministerstwa Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Biuro Karier zajmuje sie pośrednictwem pracy (decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, upoważnienie nr 144/1a/2003).

Dajemy Państwu możliwość zamieszczania ofert pracy na wewnętrznych stronach WSB, za pośrednictwem Biura Karier mają Państwo możliwość pozyskania idealnych kandydatów lub kandydatek na oferowane przez Państwa stanowisko.

Spotkania Pracodawców ze studentami uczelni
Biuro Karier koordynuje organizację spotkań rekrutacyjnych i prezentacji Pracodawców dla studentów WSB w Toruniu. Służymy Państwu pomocą w zakresie promocji i informacji o spotkaniu na terenie naszej uczelni oraz udostępnienia sali i sprzętu audiowizualnego.

Szkolenia i warsztaty

Poza podstawową formą kształcenia Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oferuje liczne szkolenia i warsztaty
w organizowane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji.  Są one realizowane zarówno w ramach działań finansowanych ze środków unijnych w ramach EFS oraz szkoleń pisanych w odpowiedzi na wyzwania i aktualne potrzeby rynku pracy.

Organizujemy

  •  szkolenia otwarte- kierowane do każdego, kto chce poszerzyc swoją wiedzę i umiejętności
  •  szkolenia dedykowane ( zamknięte) - realizowane na podstawie oczekiwań i potrzeb pracowników konkretnej firmy lub przedsiębiorstwa

Udział w  szkoleniach  pozwoli Państwu uzyskać odpowiedź na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów z wybranego tematu.    

Oferta edukacyjna dla Firm

Publikacja aktualności na w wewnętrznym systemie
Zachęcamy firmy oraz instytucje do nadsyłania do nas aktualności, zaproszeń, informacji o akcjach, spotkaniach, konkursach skierowanych do studentów WSB w Toruniu.

Zasady publikacji aktualności w zakładkach Biura Karier w Extranecie:

  • Aktualności - informacje o spotkaniach, szkoleniach, kursach, targach, konferencjach, akcjach, konkursach - zamieszczane są w extranecie
  • Prosimy o nadsyłanie informacji, które skierowane są do studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podylomowych oraz absolwentów WSB
  • Informacje prosimy przesyłać na adres: biuro_karier@wsb.torun.pl
  • Biuro Karier zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub odrzecenia przesyłanych treści.