Biznesowi partnerzy WSB

Otoczenie biznesowe
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przykłada szczególną wagę do praktycznego zastosowania przekazywanej wiedzy. Dlatego Uczelnia ściśle współpracuje z wiodącymi firmami i instytucjami z regionu kujawsko-pomorskiego. Jest wśród nich grono patronów kierunków i specjalności. Patronat nad specjalnością sprawia, że wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów WSB są oparte na bezpośrednim doświadczeniu największych firm z naszego regionu. Tak bliski kontakt ze środowiskami biznesu sprawia, że kształcimy młodych ludzi z dużymi umiejętnościami praktycznymi.

Lista patronów:

Firma Patronat
STUDIA I i II STOPNIA
Bonduelle Polska SA Zakład w Gniewkowie
bonduelle.gif
specjalność: Logistyka w Biznesie

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w Bydgoszczy
k-pot_logo_1.jpg

kierunek: Turystyka i Rekreacja
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
izba_skarbowa_bydgoszcz_0.gif
specjalność: Finanse i Doradztwo Podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość
Hotel pod Orłem w Bydgoszczy
pod_or_em.jpg
specjalność:  Hotelarstwo na kierunku Turystyka i Rekreacja
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
wsw.png

kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 

STUDIA PODYPLOMOWE

PASJA Grupa Dobrych Trenerów

 

medium_logo_pasja_0.jpg

kierunki :

Akademia Trenera  Biznesu

Akademia   Lean Leadera - Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem

Key Account Manager - sprzedaż na rynku B2B

Operations   Manager - Zarządzanie Operacyjne z Wykorzystaniem Lean Six Sigma

 

FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

kierunki:

Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery

Pośrednictwo Pracy

 

Bank Spółdzielczy w Toruniu

kierunek : Akademia Bankowości

Business Link w Toruniu

kierunek : Studia Menadżerskie

TÜV SÜD Polska

 

kierunki:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwo Żywności

Skuteczny Menadżer w Ochronie Zdrowia (e-learningiem)

ALTKOM AKADEMIA S.A.

 

kierunek:  Zarządzanie Projektami

Zamawiajacy.pl

 

kierunek: Zamówienia Publiczne w Praktyce

IPMA Polska

 

 

kierunek: Zarządzanie Projektami

Fundacja Daj Szansę

kierunki:

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Resocjalizacja i Socjoterapia

BIG InfoMonitor

 

kierunek: Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 

 

kierunek: Administracja Samorządowa

kierunki:

HR Menedżer

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżera

 

Partnerzy biznesowi Uczelni
Na mocy podpisanych porozumień Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu współpracuje również z gronem partnerów biznesowych. Współpraca ta obejmuje między innymi: doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów, prowadzenie zajęć, warsztatów i ćwiczeń w zakresie przedmiotów specjalnościowych, a także wskazywanie tematyki prac dyplomowych związanych z działalnością firmy.

W grupie partnerów biznesowych znajdują się :

Wszystkie wymienione wyżej podmioty są członkami Komisji wspierających Radę Programową WSB w Toruniu. Członkowie Komisji uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, podczas których wymieniają się wiedzą i poglądami dotyczącymi nowoczesnych form praktycznego i teoretycznego kształcenia studentów. Dzięki temu mamy pewność, że studenci naszej Uczelni zdobędą najnowszą, praktyczną wiedzę, popartą przykładami z życia gospodarczego.