Biblioteka

Wyższe Szkoły Bankowe dbają o swoich absolwentów i oferują im dostęp do specjalistycznej wiedzy nawet po zakończeniu studiów. Nie inaczej jest w przypadku Biblioteki WSB w Toruniu, która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych jej zbiorami.

Warunki korzystania z Biblioteki
Absolwenci WSB w Toruniu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu bądź wypożyczać je po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, która upoważnia do wypożyczenia 2 książek. Istnieje możliwość powiększenia tej puli po opłaceniu dodatkowej kaucji (50 zł za każdą kolejną książkę).
Po zwrocie wszystkich pozycji kaucja zostaje zwrócona.

Kaucję należy wpłacać w księgowości (WSB w Toruniu – pokój 109)
bądź przelewem na konto: PEKAO SA O/TORUŃ, nr rachunku: 56 1240 6478 1111 0000 4949 2785.

Sprawdź zasoby biblioteki
Regulamin Biblioteki WSB