Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/2017. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji i naszym Doradcą Edukacyjnym!

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSB w Szczecinie?

Zobacz pełną ofertę keirunków studiów podyplomowych w WSB w Szczecinie

Atuty studiów podyplomowych:

  • nowoczesne programy nauczania,
  • koordynator-opiekun każdego kierunku
  • wykładowcy z doświadczeniem praktycznym
  • interaktywna forma zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty
  • świadectwo w języku polskim i angielskim
  • przyjazna dla uczestnika organizacja studiów
  • Program Firma
  • dogodny, ratalny system płatności

Wiedza ekspercka
Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w dziedzinie: prawa, finansów i podatków, marketingu, zarządzania, handlu czy nieruchomości. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

Praktyczne zajęcia
Większość zajęć w WSB to warsztaty, podczas których słuchacze mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale też mają możliwość wymiany doświadczeń i opinii. Ponadto omawiane podczas zajęć konkretne przypadki biznesowe (case studies) uczą bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i niejednokrotnie mogą posłużyć za pomocną wskazówkę w ich pracy zawodowej.

Doradca edukacyjny

button_doradcy_edukacyjnego_mniejszy.png

Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej kariery,potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do spotkania z doradcą edukacyjnym.Rozmowa z doradcą to również świetny sposób na dobranie oferty dla firm i grup.

Studia podyplomowe
są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działąlności gospodarczej.

 

zaplanuj_kariere.jpg