Zobacz inny kierunek

Zarządzanie kryzysowe


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie kryzysowe - studia na WSB w Szczecinie 

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi formami zagrożenia bezpieczeństwa generującymi sytuacje kryzysowe oraz poznają nowoczesne sposoby i formy zarządzania sytuacją kryzysową na różnych poziomach.
 
Zarządzanie kryzysowe to kierunek chętnie wybierany przez osoby, które chcą ugruntować wiedzę z tego zakresu. Dobrze opracowany program studiów oraz wykładowcy praktycy to gwarancja, że słuchacze podejmując studia na szczecińskiej WSB będą dobrze przygotowani merytorycznie oraz praktycznie do wykonywania zawodów z dziedziny zarządzania kryzysowego.

Przemysław Nadolski
Wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu

 

Korzyści
Program zajęć ma charakter interdyscyplinarny i jest zorientowany na przekazanie umiejętności zapobiegania ewentualnym kryzysom. Uczy również w jaki sposób zarządzać kryzysem w momencie jego wystąpienia, aby straty były jak najmniej dotkliwe. Studia te przygotowują również do współpracy z mediami w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Kryzys nie zawsze oznacza straty materialne czy wizerunkowe. Odpowiednie zarządzanie kryzysem może się nawet przerodzić w pozytywne rezultaty.

 

Program kierunku: 

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 186
liczba zjazdów: 10-11

Program:
MODUŁ I: PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (146 godz.)

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
  Wśród zagadnień m.in.: charakterystyka współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa (zagrożenia bezpieczeństwa militarne, ekologiczne, ekonomiczne, polityczne i społeczne), zjawiska terroryzmu uwzględniające główne definicje, przyczyny, oddziaływanie na społeczeństwo, asymetryczność zwalczania, metodyka postępowania w przypadku zaistnienia aktu terroryzmu.
 • Źródła kryzysów, ich powstawanie i sposób reagowania na nie
 • Terroryzm współczesny
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce i jego logika
  Wśród zagadnień m.in.: wybrane akty prawa regulujące funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, węzłowe zadania organów władzy publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, planowanie systemu zarządzania kryzysowego, struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, finansowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
 • Metody zarządzania kryzysowego
 • Elementy polityki bezpieczeństwa państwa
  Wśród zagadnień m.in.: konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa państwa, ustawowe i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa państwa, akty normatywne rangi ustawowej dotyczące stanów nadzwyczajnych, ustawowa ochrona informacji niejawnych i danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, instytucjonalne przesłanki ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Planowanie systemu zarządzania kryzysowego
 • Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Finansowanie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Zarządzanie ryzykiem
 • System ratownictwa
  – warsztaty pomocy kryzysowej
  - zjawisko kryzysu
  - kryzys „zdarzenie masowe”
  - kryzys „brudna bomba”
  - współpraca międzynarodowa.
 • Elementy teorii zarządzania
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Standardowe procedury operacyjne
 • Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Akty normatywne rangi ustawowej dotyczące stanów nadzwyczajnych
 • Zasady prowadzenia akcji ratunkowych
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym

MODUŁ II: ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (38 godz.)

 • Użyteczność wiedzy o zarządzaniu
 • Rola mediów w eskalacji kryzysu
 • Współpraca z mediami i opanowanie kryzysu
 • Warsztaty: przygotowanie informacji prasowej, organizacja konferencji prasowej, dystrybucja informacji

FORMA ZALICZENIA (2 godz.)
Test semestralny i egzamin końcowy

Wykładowcy: 

Studia zostały przygotowane przez wieloletnich praktyków biznesu, mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, PRowcami i waścicielami firm.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie kryzysowe w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
 

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
295 zł345 zł1675 zł3300 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Gmach główny, parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256