Zobacz inny kierunek

Zarządzanie kryzysowe


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie kryzysowe - studia na WSB w Szczecinie 

Studia są reakcją na potrzeby kształcenia kadry zarządzającej i podwyższenia kompetencji pracowników organizacji gospodarczych. Mają one na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną z zakresu szeroko rozumianego kryzysu.

Studia skierowane są przede wszystkim do obecnych i byłych pracowników służb mundurowych (w tym żołnierzy zawodowych objętych tzw. rekonwersją) chcących pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, które odpowiadają za szerokie spectrum zarządzania kryzysowego.

Studia dają wiedzę na temat: podstaw prawnych zarządzania kryzysowego, struktury organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i reagowanie kryzysowe, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zasad działanie Centrów Zarządzania Kryzysowego. Ponadto przygotowujemy do współpracy z mediami na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Cel

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu podstaw prawnych zarządzenia kryzysowego. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi formami zagrożenia bezpieczeństwa, generującymi sytuacje kryzysowe, poznają nowoczesne sposoby i formy zarządzania sytuacją kryzysową na różnych poziomach.

 

Korzyści
Program zajęć ma charakter interdyscyplinarny i jest zorientowany na przekazanie umiejętności zapobiegania ewentualnym kryzysom. Uczy również w jaki sposób zarządzać kryzysem w momencie jego wystąpienia, aby straty były jak najmniej dotkliwe. Studia te przygotowują również do współpracy z mediami w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Kryzys nie zawsze oznacza straty materialne czy wizerunkowe. Odpowiednie zarządzanie kryzysem może się nawet przerodzić w pozytywne rezultaty.

Uczestnicy

Studia skierowane są przede wszystkim do obecnych i byłych pracowników służb mundurowych chcących pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, które odpowiadają za szerokie spectrum zarządzania kryzysowego.

 

Program kierunku: 

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 186
liczba zjazdów: 11/12

Program:
PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (146 godz.)

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Źródła kryzysów ich powstawanie i sposób reagowania
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce – logika systemu
 • Metody zarządzania kryzysowego
 • Elementy polityki bezpieczeństwa państwa
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Zarządzanie ryzykiem
 • System ratownictwa – warsztaty pomocy kryzysowej
 • Elementy teorii zarządzania
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Standardowe procedury operacyjne
 • Zasady prowadzenia akcji ratunkowych
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym

ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (84 godz.)

 • Rola mediów w eskalacji kryzysu
 • Współpraca z mediami i opanowanie kryzysu
 • Warsztaty: przygotowanie informacji prasowej, organizacja konferencji prasowej, dystrybucja informacji

FORMA ZALICZENIA
Test semestralny i egzamin końcowy (2 godz.)

Wykładowcy: 

Studia zostały przygotowane przez wieloletnich praktyków biznesu, mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, PRowcami i waścicielami firm.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie kryzysowe w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
 

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
295 zł245 zł345 zł285 zł1675 zł1375 zł3300 zł2700 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Gmach główny, parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256