Zobacz inny kierunek

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne (3 semestry)


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne - studia na WSB w Szczecinie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnego typu organizacjach
i instytucjach rynku pracy i edukacji, pomocy społecznej oraz w biznesie.
 

Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu uczniów i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu a także w planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

 
 
 
Cel
Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.
 
Korzyści
Studia mają charakter interdyscyplinarny, słuchacze będą mogli poznać trendy związane z teoriami planowania kariery, a także teorię rozwoju człowieka na przestrzeni życia. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków specjalistów z danej dziedziny nauki (psychologia, socjologia) oraz przez praktyków, którzy wspierają innych w rozwiązywaniu i planowaniu ścieżki kariery.
 
Uczestnicy
Pracownicy działów HR i inne osoby zainteresowane coachingiem kariery. Osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych. Absolwenci, osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej ( m.in. osób zwalnianych czy niepełnosprawnych), które chciałyby wdrożyć się w tematykę pracy doradcy zawodowego.
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 15
liczba godzin: 350
liczba zjazdów: 20/21

Program:

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI RYNKU PRACY (30 godz.)

 • Rola pracy w życiu człowieka – wprowadzenie w problematykę psychologii pracy
 • Elementy prawa pracy i prawa oświatowego
 • Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego
 • Profil zawodowy (doradcy zawodowego i coacha kariery) – rola, kompetencje, oferta rynkowa i budowanie zawodowego wizerunku
 • Planowanie i zarządzanie karierą (w tym w organizacji)
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego, wypalenie zawodowe

ANALIZA RYNKU PRACY (30 godz.)

 • Pozyskiwanie, aktualizacja i wykorzystywanie danych o rynku pracy
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
 • Rynek pracy w Polsce

DORADZTWO ZAWODOWE (150 godz.)

 • Doradztwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej
 • Rynek pracy i rynek edukacyjny
 • Psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 • Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne i zawodowe dla dzieci i młodzieży
 • Metodyka porady zawodowej (Poradnictwo indywidualne, Poradnictwo grupowe)
 • Diagnostyka w poradnictwie zawodowym
 • Wykorzystanie testów psychologicznych w doradztwie zawodowym i psychospołecznym

METODY I NARZĘDZIA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO (80 godz.)

 • Coaching - praktyczne metody pracy
 • Techniki doradztwa kryzysowego
 • Techniki NLP – pomoc w rozwijaniu potencjału klienta
 • Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego, wypalenie zawodowe
 • Sztuka autoprezentacji
 • Negocjacje - style, techniki, manipulacje

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (20 godz.)

 • Diagnoza i doradztwo osób niepełnosprawnych, rynek pracy
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

PLANOWANIE INDYWIDUALNEJ KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ (30 godz.)

 • Sposoby znajdowania pracy, dokumenty aplikacyjne oraz rozmowa rekrutacyjna
 • Sztuka autoprezentacji i brandingu osobistego
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Praca z oporem i w sytuacjach trudnych
 • Badania - diagnoza indywidualna 
 • Planowanie kariery zawodowej

Forma zaliczenia (10 godz.)
Egzamin oraz przeprowadzenie rozmowy doradczej 

 

Wykładowcy: 

dr Sylwia Olszewska
Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG.
Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie. Ukończone szkolenia z zakresu: Coachingu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zachowań asertywnych, Skutecznych negocjacji w biznesie i wielu innych. Autorka wielu publikacji. Trener szkoleniowiec psychologii biznesu i technik NLP. Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne jest kierunkiem 3 semestralnym. Dopuszczalne systemy płatności czesnego to: 1, 3 lub 15 rat. Wysokość opłat:

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
18 x 225 zł15 x 260 zł3 x 1250 zł3700 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256