Zobacz inny kierunek

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne (3 semestry)


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne - studia na WSB w Szczecinie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnego typu organizacjach
i instytucjach rynku pracy i edukacji, pomocy społecznej oraz w biznesie.
 
Umiejętności praktyczne, tak cenne w obecnych czasach, to dopiero połowa sukcesu dobrego menedżera. Ważne jest, aby móc je poprzeć równie niezbędną wiedzą teoretyczną. Takie możliwości dają studia menedżerskie. Doskonale łączą wiedzę i doświadczenie wykładowców i słuchaczy z niezbędną teorią. Po roku warsztatowej nauki moja wiedza  menedżerska zostanie usystematyzowana, a poznane technikipozwolą mi lepiej i efektywniej zarządzać podległym zespołem.

Katarzyna Zdulska
kierownik zespołu ds. marketingu i PR, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, słuchaczka studiów podyplomowych

 
KORZYŚCI
 
Studia mają charakter interdyscyplinarny, słuchacze będą mogli poznać trendy związane z teoriami planowania kariery, a także teorię rozwoju człowieka na przestrzeni życia. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków specjalistów z danej dziedziny nauki (psychologia, socjologia) oraz przez praktyków, którzy wspierają innych w rozwiązywaniu i planowaniu ścieżki kariery.
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 14
liczba godzin: 350
liczba zjazdów: 20/21

Program:

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI RYNKU PRACY (30 godz.)

 • Rola pracy w życiu człowieka – wprowadzenie w problematykę psychologii pracy
 • Elementy prawa pracy i prawa oświatowego
 • Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego
 • Profil zawodowy (doradcy zawodowego i coacha kariery) – rola, kompetencje, oferta rynkowa i budowanie zawodowego wizerunku
 • Planowanie i zarządzanie karierą (w tym w organizacji)
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego, wypalenie zawodowe

ANALIZA RYNKU PRACY (30 godz.)

 • Pozyskiwanie, aktualizacja i wykorzystywanie danych o rynku pracy
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
 • Rynek pracy w Polsce

DORADZTWO ZAWODOWE (150 godz.)

 • Doradztwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej
 • Rynek pracy i rynek edukacyjny
 • Psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 • Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne i zawodowe dla dzieci i młodzieży
 • Metodyka porady zawodowej (Poradnictwo indywidualne, Poradnictwo grupowe)
 • Diagnostyka w poradnictwie zawodowym
 • Wykorzystanie testów psychologicznych w doradztwie zawodowym i psychospołecznym

METODY I NARZĘDZIA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO (80 godz.)

 • Coaching - praktyczne metody pracy
 • Techniki doradztwa kryzysowego
 • Techniki NLP – pomoc w rozwijaniu potencjału klienta
 • Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego, wypalenie zawodowe
 • Sztuka autoprezentacji
 • Negocjacje - style, techniki, manipulacje

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (20 godz.)

 • Diagnoza i doradztwo osób niepełnosprawnych, rynek pracy
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

PLANOWANIE INDYWIDUALNEJ KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ (30 godz.)

 • Sposoby znajdowania pracy, dokumenty aplikacyjne oraz rozmowa rekrutacyjna
 • Sztuka autoprezentacji i brandingu osobistego
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Praca z oporem i w sytuacjach trudnych
 • Badania - diagnoza indywidualna 
 • Planowanie kariery zawodowej

Forma zaliczenia (10 godz.)
Egzamin oraz przeprowadzenie rozmowy doradczej 

Wykładowcy: 

Grono wykładowców studiów tworzą doświadczeni praktycy, rozwiązujący w swojej pracy codziennej problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, pracownicy działów personalnych i szkoleniowych, przedsiębiorstw, wykładowcy akademiccy oraz psychologowie.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne jest kierunkiem 3 semestralnym. Dopuszczalne systemy płatności czesnego to: 1, 3 lub 15 rat. Wysokość opłat:

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
18 x 225 zł18 x 191 zł15 x 260 zł15 x 220 zł3 x 1250 zł3 x 1050 zł3700 zł 3100 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Gmach główny, parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256