Współpraca

  •  Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego
  •  Stowarzyszenie „Kreatywni dla Szczecina”