Zobacz inny kierunek

Zarządzanie projektami


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie

Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych i wypróbowanych na całym świecie narzędzi zarządzania projektowego. Dadzą one nieograniczone możliwości na dzisiejszym rynku pracy, coraz bardziej zorientowanym na dokonania, czyli na „zrobienie”, a nie na „robienie”.

czyz_marek.jpg

„Studia na tym kierunku prowadzone są w dużej mierze przez praktyków, ludzi biznesu z olbrzymią wiedzą teoretyczną. Zajęcia mają często formę warsztatową, prowadzący są bardzo komunikatywni i zapewniają pomoc w rozwiązywaniu problemów. Studia bardzo dobrze przygotowują do samodzielnego prowadzenia projektów. Wybór tego kierunku w WSB okazał się bardzo trafny, a uzyskane kwalifikacje przyczyniły się do mojego dalszego rozwoju zawodowego”.

Danuta Piechnicka
Słuchaczka studiów podyplomowych

 

Cel
Studia kładą nacisk zarówno na wiedzę, jak i umiejętności menedżera projektu. Atutem studiów jest duże zróżnicowanie bloków tematycznych, umożliwiające słuchaczom zdobycie pełnego obrazu zarządzania projektami.

Korzyści
Bogaty program studiów pozwala na uzyskanie umiejętności stosowania instrumentów i technik Project Management na każdym etapie projektu. Poznając praktyczne aspekty zarządzania projektami w środowisku nowoczesnego biznesu, słuchacze uczą się planować przedsięwzięcie projektowe, realizować je zgodnie ze strategią firmy oraz kontrolować proces jego realizacji. Dodatkowo każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość, za dodatkową opłatą, uczestniczenia w szkoleniu przygotowującym do egzaminu PRINCE2® Foundation realizowanym przez ALTKOM AKADEMIA S.A. oraz  przystąpić do egzaminu, który daje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz decydentów chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia te w szczególności powinny zainteresować menedżerów firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, przedsiębiorstw branży informatycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, a także instytucji państwowych i samorządowych.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektami w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 192
liczba zjazdów: 11-12

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (28 godz.)

 • Definicje, rodzaje projektów
 • Organizacja i otoczenie projektu
 • Rola projektu oraz jego podstawowe podejścia w ujęciu zarządzania

WARSZTATY I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PROJEKTU (70 godz.)

 • Istota możliwości zarządzania projektami (w tym w ujęciu wiedzy nabytej i aspektów społecznych i integracji zespołu)
 • Rozpoczęcie projektu (określenie celów, wymagań, przygotowanie karty projektu
 • Planowanie projektu (określenie zakresu, WBS, harmonogram, koszty, ryzyka)
 • Realizacja projektu (praca z zespołem, zarządzanie komunikacją, zarządzanie interesariuszami)
 • Monitorowanie i kontrola projektu (monitorowanie harmonogramu, zmian, jakości, ryzyka, komunikacji)
 • Zamykanie projektu (akceptacja klienta, odbiór produktu projektu, czynności administracyjne

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE (28 godz.)

 • Budowanie wydajnego i kompetencyjnego zespołu, rola motywacji i przywództwa w projekcie
 • Organizacja pracy Project Managera
 • Określenie ról w zespole, etyka Project Managera
 • Umiejętności i techniki prezentacji oraz komunikacja w projektach

PORAŻKA I SUKCES W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI (14 godz.)

 • Typowe błędy w trakcje zarządzania projektami
 • Co sprawia, że odnosimy porażkę w projekcie?
 • W jakich okolicznościach i poprzez jakie zachowana projekty kończą się sukcesem?

PMO (PROJEKT MANAGMENT OFFICE) – BIURO PROJEKTÓW – BUDOWANIE I METODY DZIAŁANIA W ORGANIZACJI (14 godz.)

 • Powoływanie, funkcje i typy PMO
 • Zarządzanie portfelem projektów

NARZĘDZIA PRACY NOWOCZESNEGO PROJEKT MANAGERA (28 godz.)

 • Narzędzia informatyczne wspomagające harmonogramowanie, MS projekt i inne
 • Alternatywne rozwiązania i narzędzia wspomagające, komunikację, przepływ informacji (Asana, Trello i inne)

SEMINARIUM  (10 godz.)

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz przygotowanie i obrona projektu
Wykładowcy: 

Wykładowcy to przede wszystkim doświadczeni metodycy i praktycy dziedzinowi. W zespole trenerów spotkasz pasjonatów komunikacji, planowania, zarządzania ryzykiem, metod lekkich, psychologów, doświadczonych trenerów na co dzień zarządzających zespołami i ambitnymi projektami. Ich zadaniem jest dbać o poprawność Twojej wiedzy i jej zgodność ze światowymi standardami oraz zapewnić komfortowy proces uczenia się, aby w możliwie najlepszy sposób wykorzystać czas, jaki decydujesz się poświęcić na swój rozwój i naukę.

dr Magdalena Sztukiel
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Praca doktorska pt.:”KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH STOCZNI REMONTOWYCH”. 
Specjalizuje się w: zarządzaniu strategicznym ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategicznej przedsiębiorstw, zarządzaniu zespołami (zarządzaniu talentami) oraz zarządzaniu zmianą. Wykładowca studiów podyplomowych. Wieloletni praktyk biznesu: doświadczenie w zakresie wdrażania strategii dla spółki skarbu państwa (branża chemiczna), pomocy publicznej (szczególnie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa), kontroli wdrażania strategii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie oraz wdrażania projektów unijnych. Ekspert oceny wyników w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzkim.
Autorka  wielu strategii dedykowanych dla przedsiębiorstw z grupy małych i średnich, wniosków o dofinansowanie, publikacji w obszarze zarządzania, konkurencyjności  przedsiębiorstw. Ekspert w obszarze wdrażania strategii, analizy strategicznej przedsiębiorstwa, pomocy publicznej, zarządzania zmianą, funduszy unijnych.
Trener z zakresu: zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania zespołami, funduszy unijnych, szczególnie: metodologii przygotowania wniosku o dofinansowanie, rozliczania projektu, kontroli strategicznej, ewaluacji. Współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi, agencją pracy.

Katarzyna Zwarzany
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego US, Pedagogiki, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Polonistyki US Media i Komunikowanie, 8 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania, oceny wniosków  oraz  realizowanych  projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE. Ekspert dawnego  MRR w zakresie oceny wniosków POKL , współpracująca z zakresie oceny wniosków  POKL  Priorytetów: I,VI,VII i IX z Instytucjami Organizującymi Konkursy w ramach całego kraju, doświadczenie w zakresie  wszystkich etapów oceny wniosków innowacyjnych. Wpisy na listy ekspertów oceny wniosków w zakresie POWER oraz RPO w ramach perspektywy 2014+.

Olga Głuchowska  
Stopień: magister. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalności Zjednoczona Europa.
Pracownik Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej, Biura Karier Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie oraz kierownik projektu w Centrum Usług szkoleniowo-Doradczych. Ukończyła szkolenia z zakresu Specjalisty ds. funduszy Unii Europejskiej oraz Pomocy publicznej, realizacji projektów objętych pomocą publiczną. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi UE (PO KL oraz PROW) oraz organizacją i prowadzeniem szkoleń „miękkich”.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektami w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
 

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
290 zł335 zł1675 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256