Zobacz inny kierunek

Zarządzanie kryzysowe


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Cel

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Słuchacze zapoznają się  podstawowymi formami zagrożenia bezpieczeństwa generującymi sytuacje kryzysowe oraz poznają nowoczesne sposoby i formy zarządzania sytuacją kryzysową na różnych poziomach.

Korzyści

Program zajęć ma charakter interdyscyplinarny i jest zorientowany na przekazanie umiejętności zapobiegania ewentualnym kryzysom. Uczy, w jaki sposób zarządzać kryzysem w momencie jego wystąpienia, aby straty były jak najmniej dotkliwe. Studia te przygotowują również do współpracy z mediami w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Kryzys nie zawsze oznacza straty materialne czy wizerunkowe. Odpowiednie zarządzanie kryzysem czasami może przynieść pozytywne rezultaty.

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kryzysowe  w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 9-10

I.  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STRUKTURA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA (46 godz.)

 • Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa RP 
 • Elementy polityki bezpieczeństwa państwa 
 • Współpraca cywilno-wojskowa

II .PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (36 godz.)

 • Kryzys -  charakterystyka zjawiska
 • Podstawy teorii zarządzania kryzysowego
 • Charakterystyka procesu zarządzenia ryzykiem
 • Wybrane zagadnienia teorii zarządzania

III. RATOWNICTWO MEDYCZNE I MPH W RAMACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (30 godz.)

 • System ratownictwa – warsztaty pomocy kryzysowej
 • Zasady prowadzenia akcji ratunkowych
 • Organizacja pomocy humanitarnej

IV. ORGANIZACJA ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO W RP (28 godz.)

 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Standardowe procedury operacyjne
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym

V. ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (36 godz.)

 • Rola mediów w eskalacji kryzysu
 • Współpraca z mediami i opanowanie kryzysu
 • Warsztaty: przygotowanie informacji prasowej, organizacja konferencji prasowej, dystrybucja informacji

FORMA ZALICZENIA
Test  semestralny oraz egzamin końcowy

Wykładowcy: 

mgr  Grzegorz Dolata

Ekspert  rynku medycznego, wykładowca akademicki,praktyk,menadżer, socjolog, politolog, logistyk, specjalista nowoczesnego zarządzania w opiece zdrowotnej. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej , Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie. Od wielu lat zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój  Ratownictwa  Medycznego. Związany z Wojewódzką  Stacją Pogotowia Ratunkowego  w Szczecinie, w której  piastuje wysokie stanowisko. Prelegent  i uczestnik wielu konferencji naukowych o tematyce rynku usług medycznych w Polsce i Europie. Członek  polsko – niemieckiego  zespołu  tworzącego międzyrządową Umowę  Ramową  dotyczącą współpracy transgranicznej w zakresie Ratownictwa Medycznego.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
300 zł345 zł1725 zł3450 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych

I piętro, pokój nr 102

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON:
  • WTO - PIĄ:
  • -
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 91 452 69 70, 91 452 69 71,
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256