Zobacz inny kierunek

Wycena nieruchomości


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Wycena nieruchomości - studia na WSB w Szczecinie 

Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku z zakresu Wyceny Nieruchomości. Wynika to z obowiązujących na rynku regulacji prawnych.
 
W obecnym, dynamicznie rozwijającym się otoczeniu biznesowym o przewadze konkurencyjnej stanowi poziom posiadanej wiedzy oraz jej jakość. Dlatego te studia są dużą szansą zarówno dla przedsiębiorcy, jak i pracownika.
dr Marek Czyż
Wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu
 

Korzyści
Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1997 roku nr 115, poz. 741) dla uzyskania uprawnień do wykonywania tej atrakcyjnej i intratnej profesji wymaga m.in. ukończenia podyplomowych studiów, odbycia praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu państwowego.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób profesjonalnie zajmujących się nieruchomościami, między innymi deweloperów, pracowników spółdzielni, mieszkaniowych oraz biur nieruchomości, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych.

 

Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku Wycena nieruchomości w WSB w Szczecinie 
miesiące nauki: 9
liczba godzin: 286
liczba zjazdów: 17-18

MODUŁ I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

MODUŁ II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ (48 godz.)

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

MODUŁ III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

MODUŁ IV RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz
 • gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

SEMINARIUM DYPLOMOWE (10 godz.)

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz praca dyplomowa w formie operatu szacunkowego
Wykładowcy: 

Zespół dydaktyczny studiów tworzą nauczyciele akademiccy zachodniopomorskich uczelni oraz praktycy legitymujący się dużym doświadczeniem dydaktycznym, m.in. licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi.

Na kierunku "Wycena Nieruchomości " zajęcia prowadzi m.in.:

dr Elżbieta Kicka

Studia magisterskie i doktoranckie z ekonomii ukończone na Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).
Od wielu lat pracownik dydaktyczno – naukowy. Naukowo specjalizuje się w zakresie: analizy rynku nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i inwestycjami.
Wiedzę praktyczną zdobyła podczas staży m.in. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, praktyk zawodowych, pracy w Instytucie Gospodarki Nieruchomościami Środowiska w Szczecinie, współpracy z Krajowym Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości. Prywatnie interesuje się beletrystyką, kinem, lubi aktywnie wypoczywać.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Wycena nieruchomości w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
290 zł335 zł1675 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256