Zobacz inny kierunek

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ( specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów niepełnosprawnych w szczególności z zespołem Aspergera i autyzmem. Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

 

Zespół Aspergera (syndrom Aspergera) to całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania.

 

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.

Korzyści
Studia doskonalące z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.  Podczas studiów podyplomowych słuchacze zdobędą umiejętność diagnozowania swoich uczniów, a poprzez to posiądą umiejętność właściwego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy z niepełnosprawnymi umysłowo. Większość zajęć ma charakter praktyczny, warsztatowy. Część z nich jest realizowana na terenie wybranych instytucji.
Słuchacz zdobędzie umiejętność:

 • diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera oraz poznania specyfiki pracy z nimi
 • planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu Aspergera oraz dla absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe

 • przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 15
liczba godzin: 250 + 120 godz. praktyk
liczba zjazdów: 14-15

BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY (140 godz.)

 • Pedagogika specjalna (15 godz.)    
 • Podstawy psychologii rozwoju (10 godz.)
 • Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej (10 godz.)
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością (10 godz.)
 • Społeczne problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 godz.)
 • Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością (20 godz.)
 • Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (20 godz.)
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji (5 godz.)
 • Psychoterapia z elementami terapii rodzinnej (10 godz.)
 • Edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych (5 godz.)
 • Edukacja włączająca (5 godz.)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja (5 godz.)
 • Seksualność osób niepełnosprawnych (5 godz.)
 • Diagnoza funkcjonalna osób niepełnosprawnych (10 godz.)

BLOK DYDAKTYCZNO-METODYCZNY (110 godz.)

 • Autyzm i zespół Aspergera (15 godz.)
 • Rewalidacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera (10 godz.)
 • Metody terapii dziecka autystycznego i z zespołem Aspergera (10 godz.)
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami z zespołem Aspergera i atyzmem (10 godz.)
 • Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole (10 godz.)
 • Metody redukcji zachowań trudnych (10 godz.)
 • Elementy arteterapii i muzykoterapii (5 godz.)
 • Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z zespołem Aspergera i z autyzmem (5 godz.)
 • Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej (5 godz.) 
 • Metodyka zajęć przedszkolnych (10 godz.)
 • Metodyka pracy na II i III etapie edukacyjnym (10 godz.)
 • Metody komunikacji alternatywnej (10 godz.)

BLOK PRAKTYCZNY (120 GODZ.)

 • Praktyki w klasach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych w szkole podstawowej, gimnazjum, ośrodkach rehabilitacyjnych i opiekuńczych

FORMA ZALICZENIA

 • Testy semestralne oraz  projekt zaliczeniowy i jego obrona
Wykładowcy: 

Paweł Chamulak

Jestem psychologiem z kilkunastoletnim stażem pracy. Odbyłem szereg szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci autystycznych, ukończyłem dwuletnie studium psychoterapii w Colegium Medicum UJ. Posiadam przygotowanie pedagogiczne, zdobywam kwalifikacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności przeprowadzając czynności diagnostyczne oraz prowadząc terapie. Prywatnie jestem miłośnikiem gitary klasycznej. 

 

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera -  w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
215 zł250 zł1250 zł3750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256