Zobacz inny kierunek

Transport i spedycja


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Transport i spedycja - studia na WSB w Szczecinie

Cel
Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m. in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

Korzyści
Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe i wybrane elementy logistyki w transporcie.

Uczestnicy studiów
Studia są skierowane do osób zajmujących się zawodowo transportem drogowym lub osób które chcą rozpocząć przygodę z transportem. Dynamiczny rozwój ekonomiczny UE wymaga zwiększonego zapotrzebowania na transport. Wszystko co zostanie wyprodukowane musi być przetransportowane, dlatego jest to zawód, który na który wciąż zwiększa się zapotrzebowanie.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Transport i spedycja w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 168
liczba zjazdów: 9-10

I. PRAWO W TRANSPORCIE (52 godz.)

1. Prawo cywilne  16 godz.

 • źródła prawa w transporcie drogowym
 • komentarze do wybranych przepisów transportu drogowego
 • postępowanie odwoławcze
 • uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) 
 • reguły INCOTERMS 2010 i ich zastosowanie
 • przepisy dotyczące opłat za przejazd w transporcie drogowym (e-myto)
 • związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje

2. Prawo handlowe  16 godz.

 • formy prowadzenia działalności gospodarczej i konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa 
 • formy spółek handlowych oraz zasady ich zakładania i funkcjonowania
 • umowy w obrocie gospodarczym 
 • negocjacje umów w transporcie drogowym
 • leasing, kredyt oraz różne formy płatności

3. Prawo socjalne 8 godz.

 • rola i funkcje instytucji społecznych
 • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń
 • przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników
 • czas pracy

4. Ubezpieczenia w transporcie  4 godz.

 • rynek ubezpieczeń
 • warunki ubezpieczeń
 • odszkodowania

5. Warsztaty logistyczne  8 godz.

 • trening kreatywnego myślenia

II. FINANSE W TRANSPORCIE (24 godz.)

1. Prawo podatkowe  8 godz.

 • elementy ustawy o rachunkowości
 • elementy ordynacji podatkowej
 • podatek dochodowy
 • podatek od pojazdów silnikowych
 • podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy
 • rachunek zysków i strat
 • bilans

2. Podatek od towarów i usług   8 godz.

 • podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
 • wyłączenia ustawowe

3. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  8 godz.

 • opłaty drogowe 
 • opłaty za korzystanie z infrastruktury 
 • opłaty w publicznym i prywatnym transporcie osób
 • rentowność przedsiębiorstwa i wskaźniki finansowe
 • opracowanie budżetu
 • składniki kosztowe przedsiębiorstwa
 • oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym 
 • fakturowanie usług
 • pomocnicze działalności transportowe

III. ROLA ORGANÓW KONTROLNYCH (48 godz.)

1. Dostęp do rynku  12 godz.

 • przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje
 • dokumentacja dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportowego i jego funkcjonowania organizacja rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki
 • formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR
 • przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób
 • plany transportowe

2. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności  12 godz.

 • masa i wymiar pojazdów oraz procedury dotyczące niestandardowych ładunków
 • dobór pojazdów
 • homologacja, rejestracja i przegląd techniczny
 • okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia
 • ograniczenie hałasu i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza powstające w wyniku emisji spalin
 • typy urządzeń do transportu i rozładunku
 • techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego  przewóz towarów niebezpiecznych
 • przewóz towarów szybko psujących się oraz artykułów żywnościowych
 • transport zwierząt

3. Bezpieczeństwo drogowe  12 godz.

 • kwalifikacje kierowców
 • przepisy ruchu drogowego dotyczące zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich
 • instrukcje dla kierowców
 • procedury w razie wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych
 • bezpieczne mocowanie towarów
 • sieć drogowa w państwach członkowskich

4. Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego   12 godz.

 • podstawowe zadania ITD
 • zakres kontroli
 • wydawanie uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym
 • opłaty elektroniczne
 • urządzenia rejestrujące naruszenia drogowe

IV. PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSPORTU (36 godz.)

1. Transport intermodalny  8 godz.

 • ocena rozwoju transportu intermodalnego
 • cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego
 • infrastruktura punktowa i liniowa
 • terminale logistyczne

2. Współczesna logistyka i logistyka międzynarodowa   12 godz.

 • współczesne wymogi i specyfika realizacji zadań logistycznych w biznesie
 • podstawy współczesnej logistyki
 • uwarunkowania rozwoju współczesnej logistyki
 • innowacyjna logistyka
 • wyzwania dla logistyki
 • jaka logistyka?
 • logistyka międzynarodowa, globalna, euro logistyka

3. Europejska polityka transportowa i centra logistyczne  8 godz.

 • europejska sieć logistyczna
 • centra logistyczne
 • procedura wyboru lokalizacji
 • rola transportu kombinowanego w europejskich przewozach towarowych

4. Opakowania w transporcie  8 godz.

 • rola opakowania, funkcjonalność do towaru ładunku
 • opakowania jednorazowe –zwrotne, znakowanie(normy), dyrektywy unijne - opłata produktowa
 • kontenery, operacje za/wyładunkowe
 • sztautowanie kontenera
 • znakowanie opakowań i jednostek ładunkowych
 • etykiety handlowe, etykieta logistyczna (kod kreskowy)/RFID
 • rola oznakowania opakowania w śledzeniu ładunku, wycofaniu z rynku.

SEMINARIUM PROJEKTOWE (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA
Test semestralny oraz obrona projektu

Wykładowcy: 

mgr inż. Mateusz Dziechciarz

Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym, obecnie student studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat zawodowo związany z przedsiębiorstwami sektora TSL. Swobodnie porusza się w tematyce spedycji ładunków sypkich i drobnicowych, organizacji transportu krajowego i międzynarodowego, aranżacji usług portowych oraz obsługi celnej towarów w imporcie i eksporcie. Aktywny uczestnik wydarzeń naukowych o tematyce TSL. Od 2012 roku wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
290 zł335 zł1675 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256