Zobacz inny kierunek

Studia rachunkowości z modułem rachunkowości zarządczej


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Studia rachunkowości z modułem rachunkowości zarządczej - studia na WSB w Szczecinie

Dynamiczne otoczenie i silna konkurencja  wymaga od kadry zarządzającej podejmowania skutecznych  i efektywnych decyzji gospodarczych. Proces decyzyjności wpierają nowoczesne  instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu. 

Wykładowcami na studiach podyplomowych są pracownicy Wyższej Szkoły Bankowej posiadający duże doświadczenie naukowe i praktyczne oraz osoby z praktyki gospodarczej, wdrażające i wykorzystujące systemy rachunkowości zarządczej  i controllingu do sterowania działalnością przedsiębiorstwa.

Cel
Celem kształcenia  na studiach podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie profesjonalnych kadr kierowniczych posiadających wiedzę i umiejętności niezbędnych do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. W toku studiów słuchacze pozyskają nową  wiedzę, pogłębią  dotychczasowe informacje i udoskonalą umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu.  Głównym założeniem studiów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie identyfikowania kluczowych zagadnień z zakresu   controllingu,  zarządzania kosztami oraz zdefiniowania zasad gromadzenia, analizowania i prezentacji informacji zarządczej dotyczącej operacji gospodarczych.
 
Korzyści
Uczestnictwo w studiach  podyplomowych  pozwoli na nabycie:
 • kompetencji w zakresie inżynierii rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka gospodarczego,
 • wiedzy i umiejętności w zakresie budowy złożonych narzędzi pomiaru wyceny, analizy, raportowania wielowymiarowych efektów ilościowo-jakościowych na temat działalności przedsiębiorstwa,
 • wiedzy i umiejętności prowadzenia złożonych rachunków oceny efektywności pracy menedżerów, 
 • wiedzy i umiejętności klasyfikacji i oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, budowy i oceny efektywności realizacji wybranej strategii finansowania, budowy narzędzi analizy finansowej z perspektywy interesariuszy.
Uczestnicy
Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. 
W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do:
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych,
 • aktualnych i przyszłych controllerów,
 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • informatyków wdrażających i administrujących systemami controllingowymi,
 • absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań contro llera,
 • pracowników komórek finansowo-księgowych  chcących pozyskać wiedzę w tym zakresie. 
 

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Studia rachunkowości z modułem rachunkowości zarządczej w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 180
liczba zjazdów: 10-11

RACHUNKOWOŚĆ (70 godz.)

 • Prawne podstawy działalności gospodarczej (8 godz.)
 • Podstawy zarządzania organizacją (8 godz.)
 • Podstawy zarządzenia finansami (12 godz.)
 • Podstawy rachunkowości (20 godz.)
 • Organizacja prowadzenia rachunkowości (10 godz.)
 • Rachunkowość podatkowa (12 godz.)

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (110 godz.)

 • Podstawy rachunkowości zarządczej (16 godz.)
 • Rachunek kosztów (20 godz.)
 • Controling w przedsiębiorstwie (16 godz.)
 • Operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza (20 godz.)
 • Sprawozdawczość i analiza zarządcza (16 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych (10 godz.)
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości zarządczej (12 godz.)

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny i egzamin końcowy
Wykładowcy: 

Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: :rachunkowość.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych. z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów  rachunkowość i  finanse  w Wyższej Szkole Bankowej  w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Opiekun kierunku Rachunkowość od Podstaw oraz Studiów Menedzęrskich z modułem Zarządzania Strategicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla księgowych i menedżerów różnych branż. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości finansowej, zarządczej, controllingu  i audytu. Współautorka podręcznika „Rachunkowość przedsiębiorstw” red. nauk. prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska.  Od 1984 roku zatrudniona w ZMPSiŚ S.A.,  obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych.  Hobby: podróże i psychologia.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł355 zł1775 zł3550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych

I piętro, pokój nr 102

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON:
  • WTO - PIĄ:
  • -
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 91 452 69 70, 91 452 69 71,
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256