Zobacz inny kierunek

Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej (3 semestry)


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja zimowa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej- studia na WSB w Szczecinie

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (niezależnie od kierunku), które chcą otrzymać uprawnienia pedagogiczne. Zapraszamy zarówno czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców, jak i osoby planujące rozpoczęcie pracy edukacyjnej – chcące pracować z dziećmi, młodzieżą, studentami czy dorosłymi słuchaczami szkoleń i kursów zawodowych.

Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012 r. poz. 131).

 

 

Cel
Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Korzyści
Studia umożliwią absolwentom uczelni niepedagogicznych posiadającym wiedzę merytoryczną z zakresu nauczania konkretnych przedmiotów rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci pedagogicznych studiów podyplomowych będą mogli podjąć pracę  w szkole: podstawowej – osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, we wszystkich typach szkół – osoby posiadające wyższe studia magisterskie. Studia prowadzone są w sposób atrakcyjny z  wykorzystaniem metod aktywizujących.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów  studiów wyższych I lub II stopnia, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu  szkolnego, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć  dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Absolwenci uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego jednocześnie nabywają kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 
W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy jako nauczyciele przedmiotów (do prowadzenia zajęć) zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach i szkołach podstawowych; natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkolnictwie ponadgimnazjalnym i w kształceniu zawodowym.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami ustawy z 25 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, tj. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6 lutego 2012).

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 15
liczba godzin: 280 + 150 godz. praktyk
liczba zjazdów: 16-17

WYBRANE PROBLEMY PSYCHOLOGII (60 godz.)
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rozwojowa

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH (30 godz.)

 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat emisji głosu
WYBRANE PROBLEMY PEDAGOGIKI (80 godz.)
 • Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania
 •  Elementy pedagogiki specjalnej
 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Etyka w zawodzie nauczyciela
 • Podstawy logopedii z glottodydaktyką
PODSTAWY DYDAKTYKI (60 godz.)
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych
METODYKA NAUCZANIA NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM (30 godz.)
 • Warsztat pracy
 • Wychowawcy dzieci i młodzieży
 • Metody nauczania na danym etapie edukacyjnym
PRAWO OŚWIATOWE (20 godz.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
 •  Prawo oświatowe
PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SZKOLE NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM (30 godz.)
Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze 30 godzin. Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie zaświadczenia o aktualnej lub niedawno zakończonej (w ciągu ostatnich 3 lat) pracy zawodowej, stażu lub wolontaricie – o ile pozostają one w zgodności z wymogami regulaminu praktyk dla studiów podyplomowych.

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA W SZKOLE NA DANYM ETAPIE EDUKACYJNYM ( 120 godz.)

 • zapoznanie się ze specyfika szkoły lub placówki
 • planowanie lekcji, dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści
 • organizacja i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie realizowane scenariusze

FORMA ZALICZENIA
Testy semestralne oraz obrona pracy dyplomowej

Wykładowcy: 

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich doświadczeni terapeuci, pracownicy zakładów opieki zdrowotnej. Zajęcia z zakresu plastykoterapii, muzykoterapii, choeroterapii prowadzą osoby zajmujące się szeroko rozumianą sztuką.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 15 ratach.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
200 zł230 zł1150 zł3450 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256