Zobacz inny kierunek

Studia menedżerskie z modułem zarządzania ryzykiem


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Studia menedżerskie z modułem zarządzania ryzykiem - studia na WSB w Szczecinie

Cel
Celem studiów jest rozwój kompetencji słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie praktycznego zarządzania ryzykiem, które jest nieodłączną częścią funkcjonowania przedsiębiorstw w stale zmieniającym się otoczeniu.

Korzyści
Absolwenci zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu m.in. identyfikowania i definiowania ryzyka w przedsiębiorstwie, szacowania prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka, analizowania ryzyka w przedsiębiorstwie,  a także monitorowania, raportowania i posługiwania się zaawansowanymi metodami analizy ryzyka.

Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich, kierowniczych związanych z obszarem zarządzani ryzykiem. Studia przeznaczone są również dla osób, które prowadzą własną firmę lub przygotowują się do jej prowadzenia, a także osoby pragnących poszerzyć wiedzę w tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Studia menedżerskie z modułem zarządzania ryzykiem w WSB w Szczecinie.

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 170
liczba zjazdów: 9-10
 

STUDIA MENEDŻERSKIE (80 godz.)

 • Współczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania
 • Techniki menedżerskie
 • Marketing
 • Zarządzanie finansowe
 • Negocjacje handlowe

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (90 godz.)

 • Ryzyko w działalności gospodarczej: kryteria podziału ryzyka,  negatywne i pozytywne aspekty ryzyka
 • Proces zarządzania ryzykiem: etapy zarządzania ryzykiem, aktywne i pasywne metody zarządzania ryzykiem, organizacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Hedging – strategia zabezpieczająca wahania parametrów rynkowych: wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej
 • Ryzyko bankowe jako specyficzny rodzaj ryzyka: podział ryzyka bankowego, charakterystyka działalności bankowej
 • Ryzyko kredytowe w działalności bankowej: ocena i analiza wiarygodności kredytowej, pomiar ryzyka kredytowego, monitorowanie ryzyka kredytowego
 • Ryzyko płynności w działalności bankowej: istota płynności bankowej, metody zarządzania płynnością w banku komercyjnym
 • Ryzyko rynkowe w działalności bankowej: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian zachodzących na rynkach finansowych
 • Kryzys finansowy: przyczyny i skutki występowania kryzysów na rynkach finansowych

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz egzamin końcowy
12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł355 zł1775 zł3550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Dział Studiów Podyplomowych

I piętro, pokój nr 102

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON:
  • WTO - PIĄ:
  • -
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 91 452 69 70, 91 452 69 71,
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256