Zobacz inny kierunek

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej - studia na WSB w Szczecinie.

Słuchacz nabędzie wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony
zdrowia, zarówno pod kątem ekonomiczno-finansowym jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Nauczy się
profesjonalnie planować i organizować czas pracy własnej i podległego personelu, co skutkować będzie
podnoszeniem jakości świadczonych dla społeczeństwa usług.

Studia na kierunku menedżerskim dają gwarancję osiągnięcia sukcesu poprzez optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem. Profesjonalna kadra oraz warsztatowa forma zajęć pomagają pogłębić wiedzę oraz zdobyć praktyczne umiejętności.
Karolina Sabatowicz-Skóra
Absolwentka studiów podyplomowych

 

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawno – ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz z problematyką jego zarządzania i gospodarowania finansami. Szczególny nacisk w programie został również położony na kompetencje interpersonalne menedżera w organizacjach ochrony zdrowia, na jego umiejętności zarządzania kadrami i czasem pracy oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Korzyści
Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego zarządzania podmiotami leczniczymi oraz efektywnego gospodarowania jej finansami. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, współczesnymi koncepcjami zarządzania w ochronie zdrowia oraz aspektami zarządzania finansami. Obok poznania strategii działania na rynku usług medycznych, absolwenci studiów zdobędą umiejętności kreowania marketingu i pozytywnego wizerunku podmiotu leczniczego.

Uczestnicy
Studia są adresowane do osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach  ochrony zdrowia. Celem studiów jest usystematyzowanie wcześniej pozyskanej wiedzy i nabytych umiejętności oraz wyposażenie słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie podmiotów leczniczych i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej w WSB w Szczecinie.

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 9-10

STUDIA MENADŻERSKIE (80 godz.)

 • Współczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania
 • Techniki menedżerskie
 • Marketing
 • Zarządzanie finansowe
 • Negocjacje handlowe

ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ (96 godz.)

 •  Podstawy prawne funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce 
 •  Prawo pracy i prawa pacjenta
 •  Komunikacja interpersonalna w placówce opieki zdrowotnej ]
 •  Samorządy i związki zawodowe pracowników  medycznych 
 •  Placówka opieki zdrowotnej w sytuacji zmiany
 •  Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych 
 •  Metody oceny jakości podmiotów leczniczych w Polsce 
 •  Medyczne Systemy informatyczne 
 •  Systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 i EN 15224-2013 w jednostkach ochrony zdrowia

FORMA ZALICZENIA 

 • Test  semestralny oraz egzamin końcowy
Wykładowcy: 

Prof. dr hab. Magdalena Majchrzak
Specjalizuje się w teorii ekonomii, ekonomice usług biznesowych, konkurencyjności  zarządzania przedsiębiorstwem i centrami usług, polityce społeczno gospodarczej i integracji europejskiej. Obecne zainteresowania koncentruje na polityce ekonomiczno-społecznej, a także na sektorze usług, w szczególności jego konkurencyjności, roli w gospodarce oraz przeobrażeniach w nim zachodzących. Wieloletni wykładowca Uczelni Wyższych, przedmiotów związanych z ekonomią, studiów MBA (Zarządzanie zasobami ludzkimi), studiów podyplomowych (Zarządzanie kryzysowe) oraz wykładów w ramach Projektów UE (Kształtowanie postawy przedsiębiorczej).

dr Joanna Habelman
Doktor nauk ekonomicznych o specjalności   rachunkowość. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego -  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Instytutu Pedagogiki.
W praktyce gospodarczej, od wielu lat związana  z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, jako specjalista ds. księgowości i Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  Wykładowca na studiach podyplomowych  oraz studiach  MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Prowadzi  kursy i szkolenia  dla menedżerów  różnych branż z zakresu; księgowości, kadr i płac. 
Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na zagadnieniach rachunkowości  finansowej i rachunkowości  zarządczej, controllingu  oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

mgr  Grzegorz Dolata
Ekspert  rynku medycznego, wykładowca akademicki, praktyk,menadżer, socjolog, politolog, logistyk, specjalista nowoczesnego zarządzania w opiece zdrowotnej. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie. Od wielu lat zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój Ratownictwa  Medycznego. Związany z Wojewódzką  Stacją Pogotowia Ratunkowego  w Szczecinie, w której  piastuje wysokie stanowisko. Prelegent  i uczestnik wielu konferencji naukowych o tematyce rynku usług medycznych w Polsce i Europie. Członek  polsko – niemieckiego  zespołu  tworzącego międzyrządową Umowę  Ramową  dotyczącą współpracy transgranicznej w zakresie Ratownictwa Medycznego.

Cena studiów podyplomowych na kierunku  Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł355 zł1775 zł3550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256