Zobacz inny kierunek

Six sigma - optymalizacja procesów


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Six sigma - optymalizacja procesów - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Satysfakcja klienta i efektywność operacyjna organizacji są jednymi z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej. Analityk procesów staje się profesją, która pozwala organizacjom lepiej dostarczać wartość dla klientów przy optymalnym poziomie kosztów.

foto_233x134_60.jpgPo kilku latach pracy w swojej branży uświadomiłam sobie, że chcąc tworzyć coraz lepsze rozwiązania nie wystarczy mi już dotychczasowa wiedza i doświadczenie. Zdecydowałam się na kolejne studia podyplomowe, tym razem Six Sigma
– optymalizacja procesów i doskonalenie jakości. To czego się tu nauczę, pozwoli mi patrzeć na firmę całościowo i wciąż doskonalić procesy w niej zachodzące.

Katarzyna Królikowska
słuchaczka studiów podyplomowych

Cel
Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli analityka procesów biznesowych, osoby odpowiedzialnej za ich optymalizację, czy kontrolę jakości, tzw. Green Belta. Studia nie tylko zapewniają transfer wiedzy, ale i umiejętności jej wykorzystania w praktyce dzięki włączeniu do programu wielu gier symulacyjnych i warsztatów.

Korzyści
Program został tak skonstruowany, aby dać uczestnikowi wiele praktycznych umiejętności, takich jak m.in. metodyka optymalizacji procesów i zarządzania jakością według filozofii Six Sigma, stosowanie wiedzy o funkcjonowaniu zespołu projektowego w symulowanych sytuacjach oraz kwalifikacje analityka procesów biznesowych.

Słuchacze kierunku uzyskają nieodpłatny dostęp do Portalu Wiedzy Octigo, który zawiera m.in. próbne testy, w tym ponad 500 pytań z obszaru PMP, PgMP, Scrum, Six Sigma Green Belt, kilkaset artykułów oraz lekcji na temat zarządzania projektami. Celem portalu jest przedłużenie kontaktu z wiedzą również po zakończeniu studiów oraz ułatwienie przygotowywania się do egzaminów końcowych i certyfikacji.
 
Studia umożliwiają słuchaczom:
 • nieodpłatne uzyskanie dodatkowego certyfikatu na poziomie Six Sigma Green Belt wydawanego przez Octigo, 
 • nieodpłatne uzyskanie dodatkowego certyfikatu Praktyka Six Sigma Green Belt wydawanego przez Octigo – warunkiem jest przygotowanie i obrona 2 projektów w terminie do 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia studiów podyplomowych
 • udział w grach symulacyjnych:

- Whisky – symulacja procesów,

- Massawa – PMI Award 2007, najlepszy warsztat interaktywny - ISAGA 2014, komunikacja i współpraca w projekcie,

 • praktyczną naukę z wykorzystaniem programu do analiz statystycznych.  

Uczestnicy
Studia skierowane są przede wszystkim do analityków procesów, członków zespołów projektowych oraz uczestników programów doskonalenia jakości oraz osób, które znają podstawy statystyki i pragną zdobyć nowe kompetencje w interesującym obszarze biznesowym.

Praktyczny charakter studiów
Program studiów zgodny jest z programem Six Sigma Green Belt, zawiera ponadto wiele godzin dodatkowych gier symulacyjnych i bloków wykładowych dotyczących wdrażania programu optymalizacji procesów oraz funkcjonowania w firmie jako członek zespołu projektowego. Występują w nim wykłady, warsztaty oraz gry symulacyjne, w tym nagrodzone prestiżową nagrodą PMI Award, które umożliwiają praktyczne poznanie funkcjonowania zespołu projektowego. Studia zostały przygotowane przez wieloletnich praktyków biznesu z firmy Octigo, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zarządzaniu projektami i programami, w tym optymalizacyjnymi.

 

Partner kierunku
 
logo60.jpg
 
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Six sigma - optymalizacja procesów - studia w WSB w Szczecinie

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 152
Liczba zjazdów: 9

Teoretyczne i praktyczne podstawy zarządzania procesowego i projektowego (25 godz.)

 • zarządzanie procesami
 • kształtowanie kultury organizacyjnej Six sigma
 • tworzenie i doskonalenie modeli procesowych
 • strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami w organizacji
 • zarządzanie ryzykiem
 • symulacja pracy w projekcie Massawa 

 Six Sigma (110 godz.)

 • Faza define (16 godz.)

Podstawy metodyki DMAIC oraz podstawowego narzędzia w zarządzaniu projektem six sigma jakim jest karta projektu six sigma, która opisuje problem jakim chcemy zająć się w naszym projekcie oraz główne cele naszego projektu. Identyfikacja oczekiwań biznesowych klienta za pomocą narzędzia CTC/CTQ, wskazującego na wymagania krytyczne ze względu, na jakość oraz modelu KANO, pozwalającego skupić się na najbardziej pożądanych parametrach produktu/usługi. Wstępna analiza procesu z wykorzystaniem SIPOC, zawężanie zakresu analizy z wykorzystaniem 5 Why oraz drzewa problemu.

 • Faza measure (17 godz.)

Pomiar obecnego stanu procesu z wykorzystaniem mapy przebiegu procesu (flowchart). Identyfikacja kluczowych zmiennych procesu oraz przygotowanie do zbierania danych dla istotnych parametrów/charakterystyk. 

 • Faza analyse (34 godz.)

W celu wykrycia przyczyn źródłowych dokonanie wstępnej analizy danych historycznych oraz zebranych (diagram Pareto-Lorenza, histogram). W dalszej kolejności analiza danych z wykorzystaniem SPC (Statistical Process Control).

 

 • Faza improve (35 godz.)

 

Optymalizacja analizowanego procesu poprzez wdrażanie rozwiązań wygenerowanych w trakcie burzy mózgów. Do przedstawionych narzędzi wspierających ten etap należą przede wszystkim techniki twórczego poszukiwania rozwiązań: burza mózgów, metoda 6-3-5, technika 6 myślących kapeluszy czy diagram jak-jak. 

Symulacja biznesowa procesu produkcyjnego Whisky

Symulacja biznesowa Kanban game 

 • Faza control (8 godz.)

Ocena uzyskanych wyników, sprawdzenie czy wdrożone rozwiązania przynoszą oczekiwane rezultaty. Wypracowanie nowego standardu uniemożliwiającego „dryf procesu” do pierwotnych warunków, wdrożenie standardu i monitorowanie kluczowych zmiennych (SPC).

Studium przypadków (8 godz.)

Warsztaty projektowe, egzamin końcowy (9 godz.)

Forma zaliczenia

 • Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności
Wykładowcy: 
Łukasz Kubacki
 
Specjalizuje się w usprawnianiu, optymalizacji procesów i poprawie efektywności operacyjnej oraz szkoleniach z metodyki Lean Six Sigma. Współautor wdrożenia programu optymalizacji procesów dla dużego polskiego banku. Twórca cyklu seminariów ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów w oparciu o Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Mentor w projekcie planowania ścieżek rozwoju dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej w ramach projektów realizowanych przez uczelniane Biura Karier. Wykładowca na WSB w Chorzowie na kierunku Six Sigma i optymalizacja procesów.
 
Jerzy Łukomski, PMP®
 
Z branżą usług związany od 2004 roku, od 2009 r brał udział przy wdrażaniu programu optymalizacji i procesów w jednym z czołowych polskich banków. Od 2010 roku certyfikowany Black Belt. Współautor programów szkoleniowych na poziomie Green Belt, Black Belt zarówno dla klientów komercyjnych jak i uczelni. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunkach związanych z optymalizacją procesów i wymaganiami biznesowymi.  Zrealizował kilkadziesiąt projektów Six Sigma w różnych rolach: od członka zespołu projektowego poprzez project managera, aż do mentora projektu (Black Belt).  Twórca cyklu seminariów dla studentów i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie optymalizacji i stabilności procesów w oparciu o Lean Six Sigma w ramach Kapitał Ludzki – Kuźnia Kadr. Twórca artykułów dotyczących optymalizacji i Six Sigma. Od czerwca 2015 certyfikowany PMP. Obecnie Menedżer Programu Six Sigma w Centrum Usług Wspólnych w jednej z największych na świecie firm informatycznych.
 

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Six sigma - optymalizacja problemów w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
410 zł475 zł2375 zł4750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256