Zobacz inny kierunek

Rachunkowość od podstaw


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą rachunkowości finansowej i zarządczej. Program studiów realizowany jest na bazie przepisów Ustawy o rachunkowości oraz standardów rachunkowości, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

banasik_dorota.jpgJako wykładowca WSB, mogę powiedzieć, że nie ma wśród prowadzących, osób, które nie miałyby doświadczenia praktycznego z zakresu swojego przedmiotu. To jest niesamowita przewaga WSB. Student po ukończeniu wybranego kierunku posiada nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, ale również potrafi rozwiązać problemy, z którymi już wcześniej spotkali się jego wykładowcy.

Dr Joanna Habelman
Wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu

Cel
Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, w tym prowadzenia własnego biura rachunkowego, przydatnej także osobom przygotowującym się do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Korzyści
Dzięki studiom na kierunku Rachunkowość od Podstaw absolwent ma możliwość zdobywania wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, a także nabierania praktycznych umiejętności korzystania z księgowych programów komputerowych, sporządzania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych. Oprócz zagadnień typowo rachunkowych absolwent studiów pozna podstawy prawne działalności gospodarczej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

Uczestnicy
Studia kształcą praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych firm. Ponadto skierowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego, a także do analityków finansowych i dyrektorów finansowych.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość od podstaw w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 177
liczba zjazdów: 10-11

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (18 godz.)

 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • Wybrane zagadnienia prawa handlowego
 • Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy

OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA (22 godz.)

 • Ordynacja podatkowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Ubezpieczenia społeczne i inne obowiązkowe obciążenia

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI (20 godz.)

 • Istota, cechy i funkcje rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych- zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • Majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego pochodzenia
 • Pojęcie przychodów i kosztów oraz ich klasyfikacje
 • Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (35 godz.)

 • Ewidencja i wycena rozrachunków
 • Ewidencja i wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja i wycena rzeczowych aktywów obrotowych
 • Ewidencja i wycena inwestycji krótko- i długoterminowych
 • Istota, ewidencja i  prezentacja kapitałów własnych i obcych
 • Ustalanie i podział wyniku finansowego

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA (8 godz.)

 • Przychody i koszty w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego
 • Wynik finansowy brutto a dochód podatkowy

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I RACHUNEK KOSZTÓW (24 godz.)

 • Przekroje klasyfikacyjne i pomiar kosztów
 • Istota i funkcje systematycznego rachunku kosztów
 • Pozaewidencyjne rachunki kosztów
 • Krótkookresowe rachunki decyzyjne
 • Analiza progu rentowności
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I JEGO ANALIZA (16 godz.)

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza finansowa

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM (12 godz.)

 • Obowiązki podatkowe i ewidencyjne małych firm
 • Karta podatkowa jako najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej
 • Ogólne zasady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Ustalanie dochodu i podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI (8 godz.)

 • Organizacja procesu informacyjnego w systemie rachunkowości. (organizacja dokumentacji księgowej, ewidencji księgowej, inwentaryzacji itp.)
 • Organizacja działu rachunkowości (lokalizacja, struktura, podział pracy i In.)

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI (10 godz.)

Warsztaty praktyczne z programem Symfonia:

 • Organizacja pracy w systemie finansowo-księgowym
 • Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych
 • Wystawianie wewnętrznych i zewnętrznych dowodów księgowych
 • Generowanie sprawozdań finansowych

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (4 godz.)

 • Pojęcie międzynarodowej standaryzacji rachunkowości- ramy instytucjonalne i organizacyjne
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej
 • Założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Forma zaliczenia 
Test semestralny oraz egzamin końcowy w postaci zadania typu case study.
 

Wykładowcy: 

Program studiów realizowany jest przez kadrę wykładowców i trenerów WSB, jak również przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z dziedziny finansów przedsiębiorstw.

 

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych.
Specjalizacja naukowa: finanse, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, polityka gospodarcza, społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Wieloletni wykładowca szczecińskich uczelni (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa), wykłada takie przedmioty jak: finanse przedsiębiorstw, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza i planowanie finansowe, finanse publiczne, rynki finansowe, zamówienia publiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Wykładowca Studiów Podyplomowych, takich między innymi jak: „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa”, „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”, „Bankowość i Innowacje Finansowe”, „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”
Doświadczenie w praktyce gospodarczej:
Praca w jednostkach samorządowych (burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik powiatu kamieńskiego), wiceprezes – członek zarządu Zespołu Elektrowni Dolna Odra grupy PGE, członek rady nadzorczej Zarządu Portów Szczecin – Świnoujście, członek rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego.
Ponad 20 opracowań na rzecz przedsiębiorstw i instytucji (analizy i wyceny, biznes plany, studium przed inwestycyjne, opinie, itp.).

Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności : rachunkowość.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych. z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów  rachunkowość i  finanse  w Wyższej Szkole Bankowej  w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Opiekun kierunku Rachunkowość od Podstaw oraz Studiów Menedżerskich z modułem Zarządzania Strategicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla księgowych i menedżerów różnych branż. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości finansowej, zarządczej, controllingu  i audytu. Współautorka podręcznika „Rachunkowość przedsiębiorstw” red. nauk. prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska.  Od 1984 roku zatrudniona w ZMPSiŚ S.A.,  obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych.  Hobby: podróże i psychologia.

Cena studiów podyplomowch na kierunku Rachunkowość od podstaw w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł355 zł1775 zł3550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256