Zobacz inny kierunek

Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza - studia na WSB w Szczecinie

Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza to oferta dla osób zainteresowanych pracą w szkołach, internatach, świetlicach szkolnych i w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

 

Studia w WSB to nie tylko sposób na poszerzenie swoich horyzontów, ale również ogromna szansa na spotkanie z wybitnymi ekspertami. Polecam studia podyplomowe w WSB.

Radosław Śliwiński
Słuchacz studiów podyplomowych

 

Cel
Głównym celem studiów jest rozwijanie wszechstronnych kompetencji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz poszerzenia wiedzy z zakresu prawnych, psychologicznych i rozwojowych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej, a także wzmocnić swoje umiejętności tak, by zwiększyć swoje szanse zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z psychologicznymi aspektami pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także  diagnozowania psychopedagogicznego ucznia oraz jego rodziny i społeczności lokalnej, z której pochodzi. Pozyska niezbędną wiedzę do projektowania i efektywnej realizacji różnych działań w sferze edukacyjno-socjalnej. W trakcie zajęć treningi pomagające w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Uczestnicy
Studia są skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. A także osób zatrudnionych (lub poszukujących zatrudnienia) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, dziecięcych domach wczasowych, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych); pedagogów szkolnych. Studiów podyplomowych pedagogika opiekuńcza i wychowawcza jest także skierowana do innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe

 • przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 15
liczba godzin: 350 + 60 godz. praktyk
liczba zjazdów: 20-21

TEORETYCZNE PODSTAWY OPIEKI I WYCHOWANIA (70 godz.)

 • Teorie wychowania i opieki (20 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej (5 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej (5 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej (5 godz.)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (20 godz.)
 • Etyczne aspekty pracy wychowawcy (5 godz.)
 • Instytucje opieki i wychowania (10 godz.)

PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (40 godz.)

 • Psychologia rozwojowa (10 godz.)
 • Psychologia społeczna (10 godz.)
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży (10 godz.)
 • Dynamika małej grupy (10 godz.)

DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA (30 godz.)

 • Diagnostyka ucznia (10 godz.)
 • Diagnostyka grupy rówieśniczej (5 godz.)
 • Diagnostyka rodziny (10 godz.)
 • Diagnostyka potencjału wychowawczego społeczności lokalnej (5 godz.)

METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (125 godz.)

 • Metodyka pracy z grupą (15 godz.)
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy (10 godz.)
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (15 godz.)
 • Praca z dzieckiem zdolnym (10 godz.)
 • Praca z dzieckiem przewlekle chorym (5 godz.)
 • Wprowadzenie do terapii pedagogicznej (10 godz.)
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych (10 godz.)
 • Praca z rodziną (10 godz.)
 • Coaching edukacyjny i rodzicielski (10 godz.)
 • Elementy interwencji kryzysowej (10 godz.)
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10 godz.)
 • Mediacje (10 godz.)

WARSZTATY METODYCZNE  (85 godz.)

 • Warsztat rozwijania kompetencji wychowawczych (15 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego (20 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i w gimnazjum (10 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych (10 godz.)
 • Warsztat metodyczny (50 godz.):
 • Muzyczny (10 godz.)
 • Plastyczny (15 godz.)
 • Gry i zabawy w grupie (15 godz.) 
 • Drama w edukacji (10 godz.)

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE (60 godz.)

FORMA ZALICZENIA 

 • Projekt zaliczeniowy, obrona projektu

 

 

Wykładowcy: 

dr Andrzej Kokiel
Doktor nauk humanistycznych, Adiunkt Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Wieloletni wykładowca akademicki. W pracy naukowej zajmuje się wartości mieszczącymi się w sferze osobowości człowieka. Czynny zawodowo psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie rozwiązywania konfliktów natury interpersonalnej.

Cena studiów podyplomowych Pedagogika wychowawcza i opiekuńcza w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
210 zł240 zł1200 zł3600 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256