Zobacz inny kierunek

Mediacje


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Mediacje  - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Ukończenie studiów będzie uprawniało do starania się o wpis na listę mediatorów sądowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 i 13 czerwca 2003).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.06.2013 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r. 108 poz. 1020). Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia mediatorem może być osoba, która: ,,posiada obywatelstwo polskie, korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; ukończyła 26 lat; biegle władza językiem polskim, nie była skazana za przestępstwo umyślne; posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa; daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków”. Mediacje mogą być prowadzone przez mediatorów działających z ramienia wyspecjalizowanej instytucji (§ 2 ww. rozporządzenia) albo też niezależnie, pod warunkiem że są wpisani do wykazu prowadzonego w sądzie okręgowym (§ 3 p. 8 oraz § 4).

 

zdj..jpg

,,Negocjowanie i mediacja to część aktywności każdego z nas. Negocjujemy wszędzie, w życiu prywatnym i zawodowym, ze współpracownikami, szefami i podwładnymi, z klientami, dostawcami, bankami, prawnikami, związkami zawodowymi. Tradycyjne negocjacje postrzegano jako formę walki, obecnie poszukiwane są metody zapewniające zadowolenie obydwu stron".

Joanna Dudziak
Mediator sądowy, właścicielka firmy szkoleniowej Dudziak i Partnerzy oraz Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych

 

Mediator z założenia jest osobą zaufania publicznego, a pełniona przez niego funkcja wymaga zarówno odpowiednich predyspozycji osobistych, jak i kwalifikacji fachowych, wykształcenia oraz doświadczenia życiowego. Bardzo ważne są umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, bowiem od nich w dużej mierze zależy sukces mediacji.

Cel
Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie negocjacji i mediacji.

Korzyści
Zajęcia w przeważającej mierze mają charakter praktyczny. Podczas warsztatów analizowane i ćwiczone są konkretne umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia prowadzone są przez menedżerów, trenerów, psychologów mających doświadczenie w negocjacjach i mediacjach w różnych obszarach działalności zawodowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przykładami skutecznych negocjacji, a także z nowoczesnymi technikami rozwiązywania konfliktów w organizacji. Dodatkowo studia umożliwiają doświadczanie i rozwijanie osobistych zasobów i własnego potencjału społecznego w działalności negocjacyjnej.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pragnących podnieść swoje umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i mediacyjne, poszukujących nowych metod rozwiązania sporów konfliktów bez przemocy; do liderów i kierowników zespołów, specjalistów pragnących doskonalić umiejętności negocjacji z klientami, a także pracownikami danej organizacji; do osób odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych warunków współpracy z innymi instytucjami, a także do osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora.
 
Partnerem kierunku jest Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych.
 
logo_kolor_rgb_0.jpg
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje w WSB w Szczecinie

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 9-10

Program przygotowana został w oparciu o:

 • standardy szkolenia Mediatorów przygotowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
 • standardy American Certyficate Instytute CIPN

MODUŁ I – WPROWADZENIE W TEMAT MEDIACJI  (28 godz.)

 • Zarys historyczny mediacji, czym są mediacje
 • Jak widzi je prawo, mediacje w Polsce i na świecie
 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych/ Polskie i międzynarodowe akty prawne
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania ( zasadność zastosowania mediacji w danej sprawie) 
 • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów, własny kodeks etyczny
 • Rola mediatora, prawa i obowiązki mediatora, standardy rady ds. alternatywnego rozwiązywania sporów 

MODUŁ II – KONFLIKT STRON I JA (24 godz.)

 • Definicja, fazy, procesy i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętności panowania nad własnymi emocjami i radzenie sobie ze stresem
 • Ja i moje reakcje na stres i konflikt – diagnoza własnych zachowań
 • Emocje i ich fazy w konflikcie u stron
 • Trudne sytuacje w pracy mediatora

MODUŁ III - UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE W ZAKRESIE MEDIACJI, W TYM ELEMENTY PRAWNE (120 godz.)

 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami 
 • Pierwsze spotkanie mediacyjne - monolog mediatora oraz zawieranie kontraktu mediacyjnego
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych
  • sprawy rodzinne
  • sprawy gospodarcze
  • sprawy cywilne
  • sprawy wewnątrzfirmowe
 • Umiejętności miękkie, w tym w szczególności:
  • umiejętne zadawanie pytań,
  • zarządzania czasem na spotkaniach mediacyjnych,
  • umiejętność używania języka neutralnego i zrozumiałego
  • techniki nie wchodzenia w sytuację
  • techniki na gry manipulacje stron
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym:
  • umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
  •  umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Umiejętność sporządzania ugód:
  • terminologia prawna
  • sprawy cywilne
  • sprawy gospodarcze
  • sprawy rodzinne
 • Prowadzenie dokumentacji, wzory pism. 
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości. 
 • Sprzedaż i marketing usług mediacyjnych, zastosowanie mediacji pozasądowych, prowadzenie kancelarii mediacyjnej.
 • Zajęcia z pisania ugód, prowadzenia dokumentacji prowadzone w oparciu o autentyczne sprawy sądowe przygotowane w oparciu o autorskie opracowania sędziów. 

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz egzamin końcowy

 

Wykładowcy: 

 

Joanna Dudziak

Opiekun merytoryczny kierunku Mediacje, Mentor, mówca profesjonalny, konsultant i trener biznesu, wykładowca akademicki, negocjator i mediator sądowy, facylitator AL.  Z zarządzaniem i edukowaniem innych związana od 2006 roku. Specjalizuje się w: sprzedaży, tworzeniu modeli biznesowych, trendach rynkowyc, zarządzaniu, wystąpieniach publicznych, personal & employer branding, zwiększaniu zyskowności przedsiębiorstw, mediacjach. Ma za sobą współpracę z ok. 500 firmami i ponad 15 tysięcy godzin szkoleniowych zrealizowanych w projektach. Nagrodzona nagrodami Polskie Lwice Biznesu oraz Wiktoria znak jakości Przedsiębiorstwa. To co uczy sama najpierw sprawdza, doświadcza, dopracowuje, a dopiero wykłada. Współpracowała z branżami: IT, logistyczno-spedycjną, budowlaną, prawniczą, turystyczną, finansową, CC, outsourcingową, odzieżową, pośrednictwa pracy, rybną, drzewiarską, dziecięcą, co tworzy jej wiedzę interdyscyplinarną. Głównie obsługuje sektor MMŚP. Pomaga znajdować luki, dzięki uzupełnieniu którym przedsiębiorstwa zaczynają zarabiać więcej. Jest opiekunem merytorycznym i autorką programową studiów podyplomowych na WSB w Szczecinie i CDV w Poznaniu na kierunku Mediacje, opiekunem merytorycznym DoRadcawBiznesie.pl, mentorem projektu Technologia w Spódnicy, partnerem biznesowym Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej i Collegium Da Vinci. Pomysłodawczynią Projekt Zmiana oraz Szczecin Business Awards. Prywatnie zakochana w mężczyźnie swojego życia oraz szczęśliwa mama 2 synków. Jej motto biznesowe to: „Tylko głupi wie wszystko, mądry uczy się przez całe życie!”

Monika  Manikowska

Mediator  sądowy,  czynna  zawodowo  notariusz,  zrzeszona w Szczecińskiej Izbie Notarialnej, prowadząca indywidualną kancelarię notarialną

Anna Franecka

Mediator stały przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Z wykształcenia socjolog, psychopedagog, coach ACC The International Coach Federation, trener biznesu, facylitator. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące mediacji. 
Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach oraz studiowanie literatury fachowej. Pełni funkcję lidera Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku.
Pasjonatka mediacji i czynny uczestnik propagowania mediacji w społeczeństwie.
 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Mediacje w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256