Zobacz inny kierunek

Matematyka z elementami informatyki (3 semestry)


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja zimowa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Matematyka z elementami informatyki- studia na WSB w Szczecinie

Studia przygotowane są dla nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej i szkole średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli są zawarte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. $ 2.1. pkt.1,3

 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga nowoczesnych rozwiązań adekwatnych do zmieniającego się mikro- i makrootoczenia rynku. Matematyka i informatyka stanowią niezbędne narzędzia w projektowaniu działań i rozwoju firm, stanowiących o ich sukcesie.
Dariusz Hajduk
Absolwent studiów podyplomowych

 

Cel
Celem studiów jest przygotowanie do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej. Słuchacz pogłębi posiadaną wiedzę matematyczną i informatyczną. Pozna możliwość stosowania matematyki.

Korzyści
Studia przewidziane są dla pracujących nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem z przygotowaniem pedagogicznym
do nauczania w szkole. Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (matematyki).

 

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe

 • przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Matematyka z elementami informatyki  w WSB w Szczecinie.

miesiące nauki: 15
liczba godzin: 330 + 60 godz. praktyk
liczba zjazdów: 17-18

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE W ZAKRESIE MATEMATYKI (185 godz.)

 • Wstęp do matematyki
 • Algebra z geometrią analityczną 
 • Geometria elementarna
 • Analiza matematyczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE W ZAKRESIE  INFORMATYKI (65 godz.)

 • Technologie informacyjne
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Internet w dydaktyce  

DYDAKTYKA (80 godz)

 • Dydaktyka matematyki 
 • Konwersatorium z matematyki szkolnej 

PRAKTYKA (60 godz)

FORMA ZALICZENIA 

Zaliczenie przedmiotów oraz obrona pracy dyplomowej

Wykładowcy: 

 

mgr inż. Janusz Grabowski

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, informatyk, wykładowca, trener, przedsiębiorca, nauczyciel mianowany, egzaminator ECDL, egzaminator egzaminów zawodowych, pełne uprawnienia pedagogiczne, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu oprogramowania biurowego, projektowania stron WWW, aplikacji i technologii internetowych, grafiki komputerowej i zarządzania projektami. Praktyczne doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne na różnych stopniach zaawansowania. Inne zainteresowania zawodowe: systemy zarządzania  czasem i zadaniami, optymalizacja i organizacja pracy, systemy edukacyjne i szkoleniowe, ergonomia. Zainteresowania pozazawodowe: podróże i turystyka.

dr Jadwiga Lizak

Doktor nauk matematycznych, specjalizacje: geometria różniczkowa oraz matematyka stosowana. Wieloletni  pracownik naukowo dydaktyczny w Instytucie  Matematyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz ćwiczeń  z  matematyki wyższej na różnych kierunkach studiów. Obecnie związana z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie - jako wykładowca matematyki.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Matematyka z elementami informatyki w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 15 ratach.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
215 zł250 zł1250 zł3750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256