Zobacz inny kierunek

Lean management


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Lean management - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Lean management to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywanym w procesie restrukturyzacji. Jego istotą jest m.in. "wyszczuplanie" przedsiębiorstwa poprzez racjonalizacje zadań dotyczących zarządzania majątkiem firmy, personelem. Koncepcja lean zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów

 

Bardzo dobrze przygotowane studia i doskonale dobrana kadra pozwalają usystematyzować i pogłębić wiedzę. Dużą wartością dodaną są: wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i fantastyczna atmosfera. Gry symulacyjne i omawiane zagadnienia podczas zajęć zachęcają do refleksji, a w konsekwencji są bodźcem do działania i wprowadzania zmian we własnych firmach.

Marta Frąckowiak
Słuchaczka studiów podyplomowych

Cel
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

Korzyści
Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm z branży produkcyjnej i usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy. Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean. Układ programu w pierwszej fazie wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia metodyki Lean a następnie przekazuje niezbędne umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w trakcie wdrożenia.

Uczestnicy
Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności studentom studiów magisterskich.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Lean management - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 160
liczba zjazdów: 9-10

Główne koncepcje doskonalenia procesów (1 godz.)
• TPS. System Produkcyjny Toyota
VSM. Mapowanie strumienia wartości (15 godz.)
• Mapa stanu obecnego
• Mapa stanu przyszłego
• Narzędzia: FIFO, Supermarket, Kanban, Heijunka
• Szczupły łańcuch dostaw - Rozszerzona mapa
Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów (8 godz.)
• 7 Strat, Dom Ciągłego Doskonlaenia
• Metodologia Kaizen
• System sugestii pracowniczych
• Kaizen na sposób Toyota
5S. Organizacja miejsca pracy (8 godz.)
• 5 kroków 5S
• Audyty 5S
Praca standaryzowana i  TWI - Program doskonalenia umiejętności przełożonych i metod pracy (16 godz.)
• Czas taktu a czas cyklu
• MTM
• Pełne obciążenie pracą
• Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
• Dokumentacja standardu
• TWI - Efektywne sposoby szkolenia
• TWI - Struktura podziału pracy
• TWI - System rozwoju kompetencji pracowników w Lean
Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy przyczyn źródłowych i Formularza A3 (15 godz.)
• Diagram SIPOC
• Definiowanie stanu obecnego i docelowego za pomocą mapy procesu
• Wyznaczanie celu
• Analiza przyczyn źródłowych. Diagram ryby i 5 x dlaczego?
• Plan działań
• A3 - Proces A3 jako coaching
• A3 - Problem, efekt niepożądany, przyczyna
• A3 - Analiza różnicy pomiędzy stanem obecnym a docelowym
Główne koncepcje doskonalenia procesów (1 godz.)
• SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
• Seminarium (8 godz.)
• Rozwiązywanie problemów
• Lean Logistics
• Lean w logistyce produkcyjnej i zakupach.
• Plan dla każdej części. Milk run
• Lean w logistyce magazynowej, dystrybucji i e-commerce
Główne koncepcje doskonalenia procesów (1 godz.)
• TOC. Teoria ograniczeń
Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny (14 godz.)
• Praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w poprzednich modułach
Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean (8 godz.)
• Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
• Obowiązki i rola lidera
• Lean to nie tylko narzędzia
• Policy Deployment
• Określanie celów. Balanced Scorecard
• Management by Objectives
• Toyota Kata and Gemba Walk
• Hoshin Kanri
• Shop Floor Management
• Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
• Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników
TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń (8 godz.)
• Cele i filary TPM
• Autonomiczne utrzymanie ruchu
• Lekcje jednopunktowe
• Wskaźniki OE i OEE
SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn (8 godz.)
• Czynności wewnętrzne
• Czynności zewnętrzne
• Obserwacje procesu
Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą (8 godz.)
• Komunikacja w grupie
• Dawanie informacji zwrotnej
• Bariery komunikacyjne w organizacji
• Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
• Gotowość do zmian, dynamika zmian
Budowanie efektywnych zespołów (8 godz.)
• Warunki efektywnej współpracy
• Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
• Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
• Etapy rozwoju zespołu
• Dynamika zespołu: role grupowe
Case Day (16 godz.)
• Doskonalenie procesów

Forma zaliczenia
Zaliczenie jest 2-etapowe:

 • I semestr kończy się przygotowaniem formularza A3
 • II semestr kończy się przygotowaniem projektu
Wykładowcy: 

mgr inż. Adrian Wasyluk
Doktorant na II roku Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył Akademię Morską w Szczecinie uzyskując tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Transport. Stopień magistra inżyniera uzyskał na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologiczny na kierunku Transport. Naukowo specjalizuje się w zakresie: Ekonomiki i organizacji transportu, logistyki, spedycji, polityki transportowej. Wiedzę praktyczną zdobył pracując w największej firmie przeładunkowej w Szczecinie Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o. na stanowisku koordynatora prac podległego mu terminalu. Obecnie pogłębia swoją wiedzę praktyczną pracując na stanowisku kierowniczym w firmie Kolej Bałtycka S.A.,  świadczącej usługi przewozowe w zakresie transportu kolejowego.

r. pr. Piotr Rosicki
Radca prawny specjalizujący się w szeroko pojętym prawie transportu morskiego, śródlądowego oraz drogowego, a w szczególności problematyce przewozów. Współzałożyciel Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co." Jego praktyka obejmuje pomoc prawną świadczoną m.in. dla przedsiębiorstw armatorskich, spedytorów, przewoźników, przedsiębiorców stoczniowych, klubów P&I oraz brokerów. W dziedzinie prawa handlowego jego doświadczenie obejmuje wszelkie zagadnienia związane z korporacyjną obsługą spółek handlowych, od wprowadzania podmiotów zagranicznych na rynek polski i wszelkich formalności z tym związanych, poprzez optymalizację formalnoprawną struktury korporacyjnej spółki, aż do łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.
Współautor publikacji i lektor szkoleń z zakresu prawa morskiego, transportu i spedycji.

mgr Piotr Kaźmierczak.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kursu agenta celnego dla ESKK. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykładach i szkoleniach z tematyki prawa celnego. Od 1998 prowadzi autorskie kursy przygotowujące do zawodu  agenta celnego. Od prawie 20 lat prezes zarządu oraz udziałowiec w firmach zajmujących się obsługą celną przedsiębiorców w imporcie i eksporcie. W prowadzonych zajęciach łączy praktykę nabytą w trakcie  aktywnego uczestnictwa w działalności firmy z posiadaną wiedzą teoretyczną, co słuchaczom daje możliwość kompleksowego zrozumienia i opanowania tematyki związanej z importem i eksportem ładunków oraz obsługą celną obrotu towarowego z zagranicą.

mgr inż. Mateusz Dziechciarz
Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym, obecnie student studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat zawodowo związany z przedsiębiorstwami sektora TSL. Swobodnie porusza się w tematyce spedycji ładunków sypkich i drobnicowych, organizacji transportu krajowego i międzynarodowego, aranżacji usług portowych oraz obsługi celnej towarów w imporcie i eksporcie. Aktywny uczestnik wydarzeń naukowych o tematyce TSL. Od 2012 roku wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

dr Ewelina Gutowska

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalistka w dziedzinie Lean Management. Regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z zarządzaniem procesami logistycznymi, szczupłym zarządzaniem oraz procesowym podejściem do zarządzania. Menager kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Posiada certyfikat Lean Office. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku logistyka o specjalności systemy transportowe i logistyczne.
Uczestniczka ogólnopolskich projektów stażowo-szkoleniowych Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet oraz Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy. W związku ze swoją dysertacją otrzymała stypendium z WUPu w Szczecinie z projektu: „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Podziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

 

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Lean management w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł325 zł435 zł375 zł2175 zł1875 zł4350 zł3750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256