Zobacz inny kierunek

Lean management


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Lean management - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Lean management to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywanym w procesie restrukturyzacji. Jego istotą jest m.in. "wyszczuplanie" przedsiębiorstwa poprzez racjonalizacje zadań dotyczących zarządzania majątkiem firmy, personelem. Koncepcja lean zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów

 

Bardzo dobrze przygotowane studia i doskonale dobrana kadra pozwalają usystematyzować i pogłębić wiedzę. Dużą wartością dodaną są: wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i fantastyczna atmosfera. Gry symulacyjne i omawiane zagadnienia podczas zajęć zachęcają do refleksji, a w konsekwencji są bodźcem do działania i wprowadzania zmian we własnych firmach.

Marta Frąckowiak
Słuchaczka studiów podyplomowych

Cel
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

Korzyści
Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm z branży produkcyjnej i usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy. Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean. Układ programu w pierwszej fazie wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia metodyki Lean a następnie przekazuje niezbędne umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w trakcie wdrożenia.

Uczestnicy
Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności studentom studiów magisterskich.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Lean management - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 160
liczba zjazdów: 9-10

Główne koncepcje doskonalenia procesów (2 godz.)

 • TOC. Teoria ograniczeń
 • SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
 • TPS. System Produkcyjny Toyota

Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny (14 godz.)

 • Podstawy szczupłego zarządzania
 • Zasady i koncepcje Lean
 • Wartość dodana z wdrożenia Lean

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów (8 godz.)

 • Metodologia Kaizen
 • System sugestii pracowniczych
 • Kaizen na sposób Toyota

TWI. Program doskonalenia umiejętności przełożonych i metod pracy (8 godz.)

 • Efektywne sposoby szkolenia
 • Struktura podziału pracy
 • System rozwoju kompetencji pracowników w Lean

Rozwiązywanie problemów za pomocą formularza A3 (8 godz.)

 • Proces A3 jako coaching
 • Problem, efekt niepożądany, przyczyna
 • Analiza różnicy pomiędzy stanem obecnym a docelowym

Praca standaryzowana (8 godz.)

 • Czas taktu a czas cyklu
 • Pełne obciążenie pracą
 • Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
 • Dokumentacja standardu

Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy przyczyn źródłowych (16 godz.)

 • Diagram SIPOC
 • Definiowanie stanu obecnego i docelowego za pomocą mapy procesu
 • Wyznaczanie celu
 • Analiza przyczyn źródłowych. Diagram ryby i 5 x dlaczego?
 • Plan działań

Seminarium (8 godz.)

 • Rozwiązywanie problemów

Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean (8 godz.)

 • Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
 • Obowiązki i rola lidera
 • Lean to nie tylko narzędzia

VSM. Mapowanie strumienia wartości (16 godz.)

 • Mapa stanu obecnego
 • Mapa stanu przyszłego
 • Narzędzia: FIFO, Supermarket, Kanban, Heijunka
 • Szczupły łańcuch dostaw

5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne (16 godz.)

 • 5 kroków 5S
 • Audyty 5S
 • Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
 • Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń (8 godz.)

 • Cele i filary TPM
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu
 • Lekcje jednopunktowe
 • Wskaźniki OE i OEE

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn (8 godz.)

 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne
 • Obserwacje procesu

Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą (8 godz.)

 • Komunikacja w grupie
 • Dawanie informacji zwrotnej
 • Bariery komunikacyjne w organizacji
 • Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
 • Gotowość do zmian, dynamika zmian

Budowanie efektywnych zespołów (8 godz.)

 • Warunki efektywnej współpracy
 • Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
 • Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Dynamika zespołu: role grupowe

Case Day (16 godz.)

 • Doskonalenie procesów

Forma zaliczenia
Zaliczenie jest 2-etapowe:

 • I semestr kończy się przygotowaniem formularza A3
 • II semestr kończy się przygotowaniem projektu
Wykładowcy: 

mgr inż. Adrian Wasyluk
Doktorant na II roku Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył Akademię Morską w Szczecinie uzyskując tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Transport. Stopień magistra inżyniera uzyskał na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologiczny na kierunku Transport. Naukowo specjalizuje się w zakresie: Ekonomiki i organizacji transportu, logistyki, spedycji, polityki transportowej. Wiedzę praktyczną zdobył pracując w największej firmie przeładunkowej w Szczecinie Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o. na stanowisku koordynatora prac podległego mu terminalu. Obecnie pogłębia swoją wiedzę praktyczną pracując na stanowisku kierowniczym w firmie Kolej Bałtycka S.A.,  świadczącej usługi przewozowe w zakresie transportu kolejowego.

r. pr. Piotr Rosicki
Radca prawny specjalizujący się w szeroko pojętym prawie transportu morskiego, śródlądowego oraz drogowego, a w szczególności problematyce przewozów. Współzałożyciel Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co." Jego praktyka obejmuje pomoc prawną świadczoną m.in. dla przedsiębiorstw armatorskich, spedytorów, przewoźników, przedsiębiorców stoczniowych, klubów P&I oraz brokerów. W dziedzinie prawa handlowego jego doświadczenie obejmuje wszelkie zagadnienia związane z korporacyjną obsługą spółek handlowych, od wprowadzania podmiotów zagranicznych na rynek polski i wszelkich formalności z tym związanych, poprzez optymalizację formalnoprawną struktury korporacyjnej spółki, aż do łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.
Współautor publikacji i lektor szkoleń z zakresu prawa morskiego, transportu i spedycji.

mgr Piotr Kaźmierczak.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor kursu agenta celnego dla ESKK. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykładach i szkoleniach z tematyki prawa celnego. Od 1998 prowadzi autorskie kursy przygotowujące do zawodu  agenta celnego. Od prawie 20 lat prezes zarządu oraz udziałowiec w firmach zajmujących się obsługą celną przedsiębiorców w imporcie i eksporcie. W prowadzonych zajęciach łączy praktykę nabytą w trakcie  aktywnego uczestnictwa w działalności firmy z posiadaną wiedzą teoretyczną, co słuchaczom daje możliwość kompleksowego zrozumienia i opanowania tematyki związanej z importem i eksportem ładunków oraz obsługą celną obrotu towarowego z zagranicą.

mgr inż. Mateusz Dziechciarz
Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym, obecnie student studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat zawodowo związany z przedsiębiorstwami sektora TSL. Swobodnie porusza się w tematyce spedycji ładunków sypkich i drobnicowych, organizacji transportu krajowego i międzynarodowego, aranżacji usług portowych oraz obsługi celnej towarów w imporcie i eksporcie. Aktywny uczestnik wydarzeń naukowych o tematyce TSL. Od 2012 roku wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

dr Ewelina Gutowska

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalistka w dziedzinie Lean Management. Regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z zarządzaniem procesami logistycznymi, szczupłym zarządzaniem oraz procesowym podejściem do zarządzania. Menager kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Posiada certyfikat Lean Office. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku logistyka o specjalności systemy transportowe i logistyczne.
Uczestniczka ogólnopolskich projektów stażowo-szkoleniowych Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet oraz Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy. W związku ze swoją dysertacją otrzymała stypendium z WUPu w Szczecinie z projektu: „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Podziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

 

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Lean management w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł350 zł435 zł405 zł2175 zł2025 zł4350 zł4050 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256