Zobacz inny kierunek

Kadry i płace


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Kadry i płace - studia na WSB w Szczecinie 

Celem studiów podyplomowych na kierunku Kadry i Płace jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zagadnień związanych z ZUS i podatkiem dochodowym, wynagrodzeniami pracowników czyli zagadnień z obszaru „twardego HR” w połączeniu z zagadnieniami związanymi z tzw. ” miękkim HR-em” – prowadzeniem rekrutacji, motywowaniem pracowników, zarządzaniem.
 
foto_233x134_22.jpgProwadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga ode mnie dobrej znajomości przepisów prawnych, m.in. Kodeksu pracy. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie studiów podyplomowych mogę być bardziej świadomym i odpowiedzialnym pracodawcą, ale i pracownikiem. Oprócz tego rozwijam kompetencje menedżerskie, aby skutecznie zarządzać swoją firmą.
Magdalena Korzeniowska
Słuchaczka studiów podyplomowych
 

Cel
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  uczestników do pełnienia profesjonalnej roli specjalisty ds. kadr i płac.  Studia systematyzują wiedzę o profesjonalnej realizacji funkcji personalnej uwzględniając zarówno sprawdzone praktyki, jak i aktualne zmiany w prawie pracy oraz  trendy.  Dzięki aktywnym formom zajęć uczestnicy będą mieli szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

Korzyści
Warsztatowa forma zajęć, przyjazna atmosfera i profesjonalna kadra wykładowców praktyków pozwalają efektywnie przygotować się do pełnienia funkcji kadrowo-personalnej. Dla pracujących w działach personalnych to świetna okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia świeżego spojrzenia na nowości w zarządzaniu personelem i zmian w przepisach. Studia dają możliwość kompleksowego rozwoju kompetencji eksperta kadrowo-płacowego bez względu na wielkość firmy lub branżę.

Uczestnicy
Studia kierowane są przede wszystkim dla tych, którzy mają potrzebę pozyskania oraz podniesienia swoich kwalifikacji kadrowo- płacowych oraz osób, które wiążą swój rozwój zawodowy z rolą specjalisty ds. zasobów ludzkich bądź prowadzą swoje firmy i są samodzielnymi przedsiębiorcami.

 

Partner programu:

logo.jpg

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 178
liczba zjazdów: 10-11

SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRAMI W ORGANIZACJI (10 godz.)

 • Funkcja działu personalnego
 • Rekrutacja i selekcja pracowników

PODSTAWOWA WIEDZA Z ZAKRESU PRAWA PRACY (88 godz.)

 • Przyjęcie pracownika do pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Strony stosunku pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowy cywilno-prawne oraz pozostałe formy świadczenia pracy
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Odpowiedzialność w stosunkach pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie pracowników młodocianych
 • Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Zmiana treśći stosunku pracy
 • Ustanie umowy o pracę

PŁACE, ZUS (80 godz.)

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Obowiązki wobec ZUS, GUS i PFRON
 • Warsztaty z programu Płatnik
 • Składniki wynagrodzenia za pracę
 • Obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i innych nieobecności w pracy
 • Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

FORMA ZALICZENIA 

 • Test semestralny i egzamin końcowy w postaci zadania typu case study
Wykładowcy: 

Krąg wykładowców tworzą doświadczeni praktycy m.in. doradcy personalni z wieloletnim stażem, konsultanci ds. HR, właściciele firm consultingowych a także wieloletni wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej.

Na kierunku "Kadry i płace " zajęcia prowadzą m.in.:

Katarzyna Netter-Skalska

Trener, szkoleniowiec, specjalista HR, Pełnomocnik Zarządu ds. Prawa Pracy, wykładowca akademicki. Z wykształcenia politolog oraz specjalista ds. marketingu oraz zarządzania personelem.
Zawód swój traktuje jako duże wyzwanie, systematycznie podwyższając swoje kwalifikacje, a każde szkolenie i zajęcia ze studentami są dla niej źródłem nowych doświadczeń. Celem jaki sobie stawia jest połączenie pasji z pracą zawodową. Wiedzę zdobytą w czasie studiów - Akademia Trenera - weryfikuje i wykorzystuje prowadząc szkolenia, warsztaty oraz liczne wystąpienia.
Jest osobą aktywną, lubiącą wyzwania, dzięki czemu potrafi przeprowadzić owocne i interesujące zajęcia, stosując odpowiednie narzędzia pracy trenerskiej. Cechuje ją wytrwałość i ciągłe dążenie do rozwoju oraz chęć odnajdywania nowych metod i środków szkoleniowych.  Prywatnie – mama, żona, kobieta, marzycielka …Uwielbiam podróżować, czytać książki (ulubiony pisarz/pisarka: Alex Kava, Zaon). 

Kinga Stępień

Kinga Stępień jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Od ponad 15 lat jest związana z obszarem HR – doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach polskich i spółkach z kapitałem zagranicznym. Przez osiem lat pracowała na stanowisku menedżerskim w dużej międzynarodowej firmie, będącej jednym z wiodących dostawców usług HR w Polsce. Prowadziła mi.in. doradztwo z zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami, poprawy produktywności i organizacji pracy , opracowywała  i wdrażała programy motywacyjne dla pracowników , a także służyła wsparciem w zakresie praktycznego wykorzystania przepisów prawa pracy, rekrutacji, selekcji oraz planowania zatrudnienia.
Obecnie Kinga Stępień pracuje w międzynarodowej organizacji , która jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Na stanowisku National Administration Managera sprawuje merytoryczny nadzór nad rozproszonym zespołem specjalistów ds. kadr , wdraża procedury i usprawnienia w obszarze HR, przeprowadza audyty a także organizuje i  prowadzi szkolenia w zakresie prawa pracy.

Renata Jarząbek

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, certyfikowany specjalista Balanced Scorecard, wieloletni wykładowca przedmiotów z zakresu wynagrodzeń i podatków, szkoleniowiec, auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz 14001. Na co dzień kieruje pracą Działu Płac w dużym przedsiębiorstwie, gdzie odpowiada za kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa oraz potrąceń z wynagrodzeń, realizację obowiązków wobec GUS i PFRON, sporządzanie rocznych i wieloletnich budżetów wynagrodzeń.
W wolnym czasie pasjonatka literatury psychologicznej i podróżniczej.
 
Robert Birnbach
Współautor narzędzia szkoleniowego MANAGERIOUS (www.managerious.plhttps://www.facebook.com/managerious/ )
hobby : trekking górski, ekstremalne marsze, gry strategiczne, literatura: reportaż, literatura górska.
 
 
 

Cena studiów podyplomowych  na kierunku Kadry i płace w WSB w Szczecinie

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
335 zł285 zł385 zł325 zł1925 zł1625 zł3850 zł3250 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256