Zobacz inny kierunek

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne (3 semestry)


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnego typu organizacjach
i instytucjach rynku pracy i edukacji, pomocy społecznej oraz w biznesie.
Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu uczniów i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu a także w planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
 
 
 
Cel
Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.
 
Korzyści
Studia mają charakter interdyscyplinarny, słuchacze będą mogli poznać trendy związane z teoriami planowania kariery, a także teorię rozwoju człowieka na przestrzeni życia. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków specjalistów z danej dziedziny nauki (psychologia, socjologia) oraz przez praktyków, którzy wspierają innych w rozwiązywaniu i planowaniu ścieżki kariery.
 
Uczestnicy
Pracownicy działów HR i inne osoby zainteresowane coachingiem kariery. Osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych. Absolwenci, osoby zainteresowane pracą w ramach aktywizacji zawodowej ( m.in. osób zwalnianych czy niepełnosprawnych), które chciałyby wdrożyć się w tematykę pracy doradcy zawodowego.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 15
liczba godzin: 340 + 60 godz. praktyk
liczba zjazdów: 20-21    

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI RYNKU PRACY (30 godz.)

 • Rola pracy w życiu człowieka – wprowadzenie w problematykę psychologii pracy
 • Elementy prawa pracy i prawa oświatowego
 • Wybrane zagadnienia z etyki doradztwa zawodowego
 • Profil zawodowy (doradcy zawodowego i coacha kariery) – rola, kompetencje, oferta rynkowa i budowanie zawodowego wizerunku
 • Planowanie i zarządzanie karierą (w tym w organizacji)
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego, wypalenie zawodowe

ANALIZA RYNKU PRACY (30 godz.)

 • Pozyskiwanie, aktualizacja i wykorzystywanie danych o rynku pracy
 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
 • Rynek pracy w Polsce

DORADZTWO ZAWODOWE (150 godz.)

 • Doradztwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej
 • Rynek pracy i rynek edukacyjny
 • Psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe dla dzieci i młodzieży
 • Metodyka porady zawodowej: poradnictwo indywidualne, poradnictwo grupowe
 • Diagnostyka w poradnictwie zawodowym
 • Wykorzystanie testów psychologicznych w doradztwie zawodowym i psychospołecznym

METODY I NARZĘDZIA W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO (80 godz.)

 • Coaching – praktyczne metody pracy
 • Techniki doradztwa kryzysowego
 • Techniki NLP – pomoc w rozwijaniu potencjału klienta
 • Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
 • Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 • Sztuka autoprezentacji
 • Negocjacje – style, techniki, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (20 godz.)

 • Diagnoza i doradztwo dla osób niepełnosprawnych
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

PLANOWANIE INDYWIDUALNEJ KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ (30 godz.)

 • Sposoby znajdowania pracy oraz dokumenty aplikacyjne oraz rozmowa rekrutacyjna
 • Sztuka autoprezentacji i brandingu osobistego
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Praca z oporem i w sytuacjach trudnych
 • Badania – diagnoza indywidualna
 • Planowanie kariery zawodowej

PRAKTYKA ( 60 godz.)

FORMA ZALICZENIA 

 • Egzamin – przeprowadzenie rozmowy doradczej
Wykładowcy: 
 
dr Sylwia Olszewska
Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG.
Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie. Ukończone szkolenia z zakresu: Coachingu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zachowań asertywnych, Skutecznych negocjacji w biznesie i wielu innych. Autorka wielu publikacji. Trener szkoleniowiec psychologii biznesu i technik NLP. Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r.
 
Monika Andrzejewska
Pedagog szkolny, doradca zawodowy.
Studia podyplomowe: 2008 r. doradztwo zawodowe, 2001 r. pedagogika szkolna.
Osiągnięcia zawodowe: od 13 lat praca na etacie pedagoga szkolnego , od 8 lat doradca zawodowy, asystent zawodowy w projektach zawodowych, konsultant ds ścieżki kariery zawodowej dla firm i podmiotów gospodarczych.
Hobby: podróże, zainteresowania: malarstwo impresjonistów.

Kinga Stępień

Kinga Stępień jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 
Od ponad 15 lat jest związana z obszarem HR – doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach polskich i spółkach z kapitałem zagranicznym. Przez osiem lat pracowała na stanowisku menedżerskim w dużej międzynarodowej firmie, będącej jednym z wiodących dostawców usług HR w Polsce. Prowadziła mi.in. doradztwo z zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami, poprawy produktywności i organizacji pracy , opracowywała  i wdrażała programy motywacyjne dla pracowników , a także służyła wsparciem w zakresie praktycznego wykorzystania przepisów prawa pracy, rekrutacji, selekcji oraz planowania zatrudnienia. 
Obecnie Kinga Stępień pracuje w międzynarodowej organizacji , która jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Na stanowisku National Administration Managera sprawuje merytoryczny nadzór nad rozproszonym zespołem specjalistów ds. kadr , wdraża procedury i usprawnienia w obszarze HR, przeprowadza audyty a także organizuje i  prowadzi szkolenia w zakresie prawa pracy. 
 
Elżbieta Linartowicz
Doradztwo i poradnictwo zawodowe dla O/N
Pedagog ,doradca zawodowy,trener umiejętności interpersonalnych.Autorka przewodników po liceach,po szkołach policealnych,po szkołach wyższych..
Właścicielka Poradni AKADEMOS (1999-2011) Ośrodka Orientacji i Poradnictwa Zawodowego
Twórca Prezentacji Uczelni Wyższych przez wiele lat
Mecenas O/N za rok 2011
Zainteresowania:kino polskie,teatr,sprawy społeczne zwłaszcza osób słabszych
Moje motto:Moją siłą jest moja słabość.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 15 ratach.

 

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
225 zł260 zł1300 zł3900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256