Zobacz inny kierunek

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowanowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - studia na WSB w Szczecinie

Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają Kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają Absolwentowi możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Audytora lub Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy.

Korzyści
Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia tych studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych jak i w organizacjach prywatnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi praktykami przeprowadzania audytu wewnętrznego, standardami audytu, w tym standardów IIA, zarządzania komórką audytu wewnętrznego, szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Absolwenci studiów będą wyposażeni w warsztat metodyczny oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie i pracę w komórkach audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej.

Uczestnicy
Studia adresowane są, do, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Praktyczny charakter studiów
Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na prezentacje praktycznych aspektów pracy audytora. Absolwent studiów będzie:

 • znał podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej
 • wiedział, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • potrafił identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym oceniać legalność, skuteczność i efektywność działania organizacji,
 • potrafił w oparciu o analizę ryzyka działania organizacji, przygotować plan strategiczny i roczny audytu,
 • wiedział jak przeprowadzić zadania doradcze i zapewniające zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki zawodu IIA,
 • potrafił gromadzić dokumentację i informacje dotyczące efektywności i skuteczności procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • potrafił opracować rekomendacje dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • umiał sporządzić raport z zadania audytowego.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku  Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w WSB w Szczecinie 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 9-10

 • Wprowadzenie do audytu wewnętrznego – 4 godz.
 • Zamówienia publiczne – 8 godz.
 • Finanse publiczne oraz administracja – 8 godz.
 • Podstawy rachunkowości -8 godz.
 • Rachunek kosztów – 12 godz.
 • Analiza finansowa – 8 godz.
 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem – 8 godz.
 • Systemy IT oraz bezpieczeństwo informatyczne – 8 godz.
 • Prawo gospodarcze i handlowe -8 godz.
 • Prawo pracy – 4 godz.
 • Systemy zarządzania jakością – 8 godz.
 • Organizacja i planowanie zadań audytowych -8 godz.
 • Metody szacowania ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem -10 godz.
 • Metodyka przeprowadzenia audytu wewnętrznego – 12 godz.
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego -10 godz.
 • Realizacja, rozliczanie oraz audyt projektów unijnych – 10 godz.
 • Sprawozdawczość i raportowanie wewnątrz organizacji – 6 godz.
 • Rachunkowość zarządcza – 10 godz.
 • Kontrola zarządcza – 18 godz.
 • Sprawozdawczość finansowa – 6 godz.

Forma zaliczenia:
test semestralny i egzamin końcowy

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256