Zobacz inny kierunek

Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia online
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Aplikacje internetowe i mobilne - studia podyplomowe online na WSB w Szczecinie

Upowszechnienie Internetu, telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych stworzyło nowe możliwości komunikacji, pracy czy docierania do klienta. Wojna o klienta toczy się nie tylko w oparciu o tradycyjne media i strony internetowe, ale poprzez udostępniania różnorodnych aplikacji mobilnych. Upowszechnianie się rozwiązań opartych na chmurach obliczeniowych spowodowało, że wiele aplikacji instalowanych dotychczas na komputerach dostępnych jest za po mocą przeglądarki internetowej. Upraszcza to zarówno docierania do klienta, obniża koszty dystrybucji oprogramowania i otwiera drogę do nowych usług. Błyskawiczny rozwój tych zastosowań oraz rosnąca konkurencja na tym rynku generuje olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne.

Aplikacje Internetowe i Mobilne on-line_Grupa 1 - zajęcia rozpoczną się w październiku - (limit 25 osób)
Aplikacje Internetowe i Mobilne on-line_Grupa 2 - zajęcia rozpoczną się w listopadzie - Rekrutacja zamknięta
 

Uważam, że ten kierunek jest świetnym wyborem dla tych, którzy chcą nauczyć się programować i/lub codziennie współpracują z programistami. Dzięki tym studiom jest mi łatwiej przekładać oczekiwania swoje i klientów na język programistów oraz planować prace nad projektami IT.
Karol Popławski
Słuchacz studiów podyplomowych
 

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia. 

W formule on-line słuchacze studiują w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonują ćwiczenia oraz komunikują się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

Korzyści
Zdobycie specjalistycznej wiedzy z obszaru projektowania oraz tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych; nabycie umiejętności obsługi szeregu narzędzi, programowania w najpopularniejszych językach a także radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z integrowaniem wielu technologii w ramach jednej aplikacji.

Każdy słuchacz zostaje wyposażony w konto hostingowe u jednego z polskich dostawców usług hostingowych. Dzięki temu ćwiczenia i zadania są realizowane w takich samych warunkach w jakich profesjonalne firmy opracowują, testują i uruchamiają aplikacje internetowe. Słuchacz zdobywa umiejętności konfigurowania i posługiwania się takim kontem.

Uczestnicy
Osoby, które chcą od podstaw poznać zasady projektowania, tworzenia i utrzymania serwisów internetowych, intranetowych i aplikacji mobilnych oraz osoby zajmujące się już tą tematyką, a które chciałaby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w komunikacji z zespołami programistów, rozumieć oferty i tworzyć zapytania ofertowe oraz plany produkcyjne.
 
Kandydaci powinni posiadać umiejętność posługiwania się komputerem na poziomie przeciętnego użytkownika. Konieczna jest umiejętności wykorzystywania przeglądarki internetowej do zapoznawania się z treścią na stronach internetowych (w tym materiałami wideo), wysyłania plików oraz obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
Wymagana jest podstawowa znajomość j.angielskiego w zakresie czytania dokumentacji, na poziomie instrukcji obsługi urządzenia.
 

Wymagania techniczne
Internet
W celu realizacji programu studiów potrzebny jest szerokopasmowy dostęp do Internetu. Szacunkowa ilość danych do pobrania w czasie całych studiów realizowanych przez 9 miesięcy wynieść może około 20GB.
W trakcie studiów może pojawić się konieczności instalacji oprogramowania Eclipse, Aptana, Java SDK, Java SE, Adobe Flash.

Komputer/laptop:

 • System operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Linux lub MacOS X 10+.
 • Przeglądarka internetowa Firefox, Chrome lub Safari w najnowszych dostępnych wersjach.
 • Oprogramowanie dodatkowe: Java, Adobe Flash Player oraz aplikacje wskazane przez prowadzących (na przykład Eclipse, Aptana, Java SDK, Java SE).

Urządzenia mobilne:

 • System operacyjny Android 4+, iOS 7.0+ lub Windows Phone 8.
 • Przeglądarka internetowa Chrome/Internet (Android), Safari (iOS), Internet Explorer Mobile (Windows Phone) w najnowszych dostępnych wersjach.

Więcej o organizacji studiów w trybie on-line

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Aplikacje internetowe i mobilne (studia online) w WSB w Szczecinie.

Miesiące nauki: 10-11

Liczba godzin: 186

Liczba zjazdów: 0

Czas poświęcony na naukę:

Realizacja przedmiotu trwa zgodnie z ustalonym harmonogramem od 2 tygodni do 2 miesięcy i jest uzależniona od jego problematyki i skali trudności. Słuchacz sam dostosowuje tempo nauki do indywidualnych możliwości, zasobów czasowych, poziomu wiedzy i umiejętności, korzystając z platformy e-learningowej, która jest dostępna z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracę na platformie wspomagają wykładowcy praktycy.

 •  Szacunkowo zaangażowanie to około 6 godzin pracy własnej w tygodniu, w każdym tygodniu trzeba wykonać zadanie lub przygotować wypowiedź.
 •  Zaliczenia przedmiotów będą wymagały wykonania zadań, udziału w forum dyskusyjnym, wykonaniu testu.
 
1. Usługi internetowe i infrastruktura sieci
 • Internet - cechy, historia, funkcjonowanie 
 • Kodowanie informacji 
 • Transmisja danych 
 • Hosting 
 • Usługi sieci Internet 
2. Aplikacje internetowe
 • Podstawy aplikacji internetowych, architektura, zastosowania 
 • XAMPP  jako symulacja środowiska internetowego 
 • Wprowadzenie do systemów CMS 
 • Aplikacje: Wordpress, Drupal, PrestaShop 
 • Rozbudowa i integracja z innymi serwisami (np. Facebook, Google+, Disqus, RSS, Mailchimp) 
3. Zarządzanie bazami danych za pomocą SQL
 • Relacyjnyne bazy danych 
 • Język SQL 
 • Projektowanie i implementacja relacyjnych baz danych 
 • Przetwarzanie transakcyjne 
 • Podstawy administracji serwerem bazy danych MySQL 
4. Tworzenie stron internetowych w HTML, XHTML i CSS
 • HTML, XHTML i CSS 
 • Responsywny układ strony 
 • Narzędzia i szablony 
 • Nawigacja 
 • Nowe efekty wprowadzone przez CSS3 
5. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP, Javascript i Ajax
 • Przygotowanie środowiska produkcyjnego 
 • Obsługa formularzy HTML za pomocą PHP 
 • Podstawy programowania w PHP 
 • Programowanie obiektowe w PHP 
 • Podstawy algorytmiki 
 • Skrypty JavaScript 
 • Walidacja danych po stronie klienta 
 • Technologia AJAX 
 • Wykorzystanie baz danych 
 • MVC 
 • Szablony 
 • Symfony RAD framework 
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa aplikacji 
6. Inżynieria oprogramowania
 • Model rozwoju obiektu inżynieryjnego a rozwój oprogramowania 
 • Specyfikacja wymagań funkcjonalnych 
 • Model systemu informatycznego 
 • Diagramy: przypadków użycia, aktywności, sekwencji, stanów, klas 
 • Kontrola jakości 
 • Scenariusze testowe 
 • Modele prowadzenia projektów informatycznych 
 • Analiza ryzyka w procesie projektowania SI 
 • Repozytoria kodu 
7. Podstawy i tworzenie aplikacji mobilnych w Java i .Net
 • Historia i rynek urządzeń mobilnych 
 • User Experience 
 • Środowiska programistyczne 
 • Uruchamianie i testowanie aplikacji mobilnych 
 • Programowanie obiektowe w języku Java 
 • SDK dla systemu Android 
 • SDK dla systemu Windows Phone 
 • Dystrybucja i modele biznesowe aplikacji mobilnych 
 • Alternatywne środowiska programowania aplikacji mobilnych 
8. Projektowanie stron internetowych pod kątem wyszukiwarek
 • Cele optymalizacji stron WWW 
 • Planowanie i budowa struktury strony WWW 
 • Przygotowanie treści na stronę WWW 
 • Przygotowanie grafiki na stronę WWW 
 • Linkowanie 
 • Elementy społecznościowe 
 • Kontrola i optymalizacja indeksacji stron WWW 
9. Webdesign
 • Teoria i psychologia koloru, kompozycja 
 • Grafika rastrowa i wektorowa 
 • Dobre praktyki w webdesignie 
 • Eliminowanie i zastępowanie obrazów, optymalizacja 
 • Responsive Web Design, Bootstrap 
10. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Podstawy bezpieczeństwa, rodzaje zagrożeń 
 • Elementy kryptografii, podpis elektroniczny, certyfikaty i klucze krytpograficzne 
 • Konfiguracja serwera www do komunikacji szyfrowanej 
 • Ataki typu SQL injection i XSS 
 • Bezpieczeństo sieci komputerowych (Wifi i kablowych) oraz stacji roboczych 
11. Seminarium projektowe
 • Praca w grupach nad projektem. 
 
Forma zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotów oraz projekt końcowy
 
 
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Aplikacje internetowe i mobilne (online) w WSB w Szczecinie to m.in.:

Adam Pawełczak
informatyk, manager, właściciel firmy informatycznej, producent kursów e-learning, metodyk nauczania, wieloletni wykładowca WSB, kierownik zakładu metodyki nauczania w WSB w Poznaniu, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość.

dr Tomasz Eisenbardt
Adiunkt oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju E-learningu w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także trener szkoleń komercyjnych. Specjalizuje się w informatyce i informatyce ekonomicznej.

Tomasz Jankowski
Metodyk i projektant e-learning. Pasjonat zastosowań technologii w edukacji, trener, wykładowca. Na co dzień pracuję dla Grupy Wyższych Szkół Bankowych w Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość WSB. Zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych, prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z uczeniem, a także projektuję i tworzę kursy e-learningowe. Prowadzę zajęcia z przedmiotów „Technologie informacyjne” i „Aplikacje internetowe”. Moimi klientami są korporacje i średnie firmy, rzadziej małe firmy, które potrzebują szkoleń z zakresu narzędzi internetowych, metodyki e-learning, narzędzi e-learning, narzędzi wspierających efektywność pracy, narzędzi wspierających rozwój osobisty. Podejmuję też współpracę doradczą albo wykonawczą w zakresie projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych.

 Cena studiów podyplomowych na kierunku Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) w WSB w Szczecinie.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł435 zł2175 zł4350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256