Zobacz inny kierunek

Akademia coachingu


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na wybrany kierunek. Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza, a powiadomimy Cię o najbliższej rekrutacji.

 

Akademia coachingu studia podyplomowe na WSB w Szczecinie

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu oraz przekazanie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów zmiany i osiągania celów.  Słuchacze będą mieli możliwość doświadczenia indywidualnego procesu coachingowego dzięki poznanym metodom i narzędziom poznanym na zajęciach.  Dzięki temu słuchacze będą potrafili merytorycznie uzasadnić  co dzieje się na poszczególnych etapach procesu coachingu, a także zrozumieją sens stosowanych narzędzi i technik.

 
szymandera_dariusz.jpgMając kilka zachodnich, certyfikowanych programów do wyboru obawiałem się jakości studiów coachingowych na WSB. Dzisiaj uważam, że jest to jeden z najlepszych programów na rynku, za sprawą wykładowców, którzy posiadając zachodnie certyfikaty wnoszą do programu WSB różnorodność.
 
Dariusz Szymendera
Prezes PrintSystems i ProIndus

Cel
Studia Akademia coachingu wyposażają w narzędzia i umiejętności do wykorzystania zarówno w pracy coachingowej z podległymi pracownikami, jak i w pracy coacha zewnętrznego - prowadzącego coaching dla osób z innych organizacji oraz dla osób, które poszukują dla siebie coacha.

Korzyści
Studia prowadzone są w formie ćwiczeń, pracy warsztatowej i trenerskiej. Na zajęcia składają się symulacje rozmów coachingowych i praca nad budowaniem rzetelnego warsztatu coacha. Program studiów jest spójny, przedmioty łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają, co pozwoli słuchaczom spojrzeć na coaching z wielu perspektyw. Zdecydowaną wartością studiów jest praca na konkretnych przykładach zgłaszanych przez słuchaczy, przez co każdy absolwent będzie zaopatrzony w narzędzia coachingowe oraz osiągnie większą świadomość siebie.

Uczestnicy
Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego,  osoby chcące pracować w roli coacha , psychologowie i terapeuci,  trenerzy i konsultanci, specjaliści HR, oraz osoby nastawione na własny rozwój.

Kryteria przyjęcia na studia

 • rozmowa badająca predyspozycje kandydata

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 160
liczba zjazdów: 10-11

TRENING INTERPERSONALNY (16 GODZ.)

 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej.
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań  i utrwalonych, niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu.

PODSTAWY PSYCHOLOGII W PRACY COACHA. NEUROBIOLOGIA W COACHINGU. COACHING A INNE FORMY WSPARCIA (16 GODZ.)

 • O różnorodności metod rozwojowych i umiejętności doboru właściwych i o różnicach między coachingiem a nie-coachingiem
 • Zasady coachingu
 • Co może być obszarem pracy coachingowej a co nie
 • Psychologia osobowości z elementami zaburzeń osobowości
 • Psychologia różnić indywidualnych
 • Stosunki międzyludzkie w ujęciu tzw. analizy transakcyjnej.

STRUKTURA ROZMOWY I PROCESU COACHINGOWEGO. CEL W COACHINGU (16 GODZ.)

 • Coaching jako proces  - zaznajomienie z etapami procesu coachingowego.
 •  Cel w coachingu.
 • Struktura rozmowy coachingowej i trening jej użycia  - sesje indywidualne ( praca w trójkach –przeprowadzenie pierwszych procesów).

WYBRANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PRACY COACHA (16 GODZ.)

 • Współtworzenie relacji, czyli budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta oraz obecność coachingowa.
 • Wspieranie procesu uczenia się i osiągania rezultatów, czyli budowanie świadomości, projektowanie działań, planowanie i wytaczanie celów, zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I PYTANIA W PRAKTYCE COACHINGOWEJ (16 GODZ.)

 • Efektywne komunikowanie, czyli aktywne słuchanie, pytania sięgające sedna i bezpośrednia komunikacja.
 • Pytania coachingowe: otwarte, zamknięte, sugerujące, otwierające.
 • Narzędzia komunikacyjne w coachingu.

NARZĘDZIA PRACY COACHA. MINDSONAR JAKO NARZĘDZIE DO PRACY Z KLIENTEM (16 godz.)

 • Czym jest i jak korzystać z coachingu z MindSonara, narzędzia psychologicznego używanego do pomiarów stylów myślenia oraz motywacjimind_logo.jpg
 • Metaprogramy- czym są i co mówią o twoim kliencie
 • Jak MindSonar może zwiększyć efektywność i mierzalność efektów coachingu
 • Narzędzia pracy coacha jako techniki wykorzystywane w procesie coachingowym
 • Sesje pokazowe i praktyka coachingowa

PRACA Z PRZEKONANIAMI, WARTOŚCIAMI  ORAZ METAFORĄ (16 GODZ.)

 • Kiedy używać metafor w coachingu?  Metafora jako źródło wewnętrznych zasobów klienta . Metafora jako sposób na pracę z oporem klienta.
 •  Czym są przekonania?   Praca z przekonaniami ograniczającymi i wspierającymi. Narzędzia zmiany przekonań.
 • Czym są wartości w coachingu. Praca z wartościami.

COACHING W BIZNESIE (16 GODZ.)

 • Specyfika coachingu realizowanego w biznesie.
 • Narzędzia coachingowe wykorzystywane w biznesie.
 • Rozmowy trójstronne.

COACHING ZESPOŁOWY I GRUPOWY. ODMIANY COACHINGU (16 GODZ.)

 • Istota i definicja coachingu grupowego i zespołowego.
 • Warunki i możliwości zastosowania coachingu grupowego i zespołowego w organizacji.
 • Modele i struktury wykorzystywane w procesach coachingu grupowego i zespołowego
 • Odmiany coachingu

 SUPERWIZJA – ZARZĄDZANIE SOBĄ JAKO COACH. SYTUACJE TRUDNE W COACHINGU (16 GODZ.)

 • Trudny klient. Czyli jaki? Diagnostyka.
 • Narzędzia pracy w sytuacjach trudnych pracy z klientem.
 • Zarządzanie sobą – ja jako coach.

FORMA ZALICZENIA

 • Egzamin - przeprowadzenie sesji coachingowej
Wykładowcy: 

jakub_lewandowski1.jpgJakub Lewandowski
Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC
Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego – kierunek „Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery, certyfikowany praktyk NLP.
Doświadczenie zawodowe:
Swoje bogate doświadczenie oraz unikatowe kompetencje zdobywał w polskich i międzynarodowych koncernach, między innymi w Holandii, Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji. Był między innymi menedżerem Działu Zatrudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., ekspertem ds. sprzedaży szkoleń w Walther Meble, trenerem zespołu handlowego Sara Lee House Hold and Body Care Poland, trenerem i dyrektorem sprzedaży w Dr. Oetker i IBM. Autor i współautor unikatowych narzędzi, koncepcji treningów i warsztatów w zakresie strategii prowadzenia firm, zarządzania personelem oraz zarządzania sprzedażą. Prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe dla top menedżerów. Dyrektor Operacyjny w Warszawskim Oddziale Zarządzania Kadrami, współtwórca i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24, Gazecie Finansowej, Wiadomościach Handlowych, Życiu Handlowym. Prelegent ogólnopolskich konferencjach biznesowych i sprzedażowych. Współautor i inicjator projektów rozwojowych prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. 
Specjalizacja:
Coach biznesowy. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii sprzedaży, przywództwa, zarządzania ludźmi i motywacji. Pracuje z ludźmi dla ludzi i czerpie z tego ogromną satysfakcję..
Największe sukcesy:
Prywatne - szczęśliwa, zdrowa, wspierająca się Rodzina - wspaniała żona i trzej synowie. Harmonia życia rodzinnego i zawodowego. Zawodowe - stworzenie fantastycznego zespołu, w którym pracują prawdziwi pasjonaci, którzy pozwalają innym odkrywać to, co w nich najlepsze i najbardziej wartościowe. Uruchomienie własnego kierunku studiów podyplomowych "Akademia Trenera Biznesu" w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, współtworzenie kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Zdobycie wyróżnienia w konkursie „PolishNational Sales Awards” na Trenera Sprzedaży Roku 2008 i zajęcie 2 miejsca w Polsce. Zdobycie wyróżnienia w konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2001, Zdobycie przez firmę PASJA nagrody Firma Przyjazna Klientowi – listopad 2012. 
Pasje:
Uwielbia podróże z rodziną, aktywnie wypoczywa, ukończył kilka półmaratonów. Fascynuje się kulturą Wschodu, inspiruje ludzi i wspiera ich w ich dążeniu do szczęścia. 

 

beata_hanuszek_1zdjecie.jpg Beata Hanuszek

Pasja Grupa Dobrych Trenerów

Beata Hanuszek - coach ACC ICF, trener, wykładowca, właścicielfirmy, menedżer do spraw zarzadzania kierunkami studiów podyplomowych w firmie Pasja Grupa Dobrych Trenerów, nauczyciel,  historyk sztuki, magister kulturoznawstwa, a prywatnie mama trójki dzieci. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Doświadczenie zawodowe to 20 lat pracy z ludźmi, w tym wiele lat w marketingu, edukacji i coachingu. Działalność na rzecz edukacji została wyróżniona kilkoma nagrodami, w tym dwoma od Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Coachingowo pracuje z klientami indywidualnymi, w obszarze life-coachingu oraz z menedżerami. Była członkiem zespołu pracującym nad strategią rozwoju kulturymiasta Bydgoszczy przy Urzędzie Miasta. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska. Pasjonuje się rozwojem osobistym i pracą z ludźmi. Interesuje się teatrem i sztuką.

 

 

 

 

 

robert_zelewski_1.jpgRobert Żelewski
 
Dyrektor personalny i członek zarządu  w firmie McCormick Polska(dawniej KAMIS). Wcześniej pełnił funkcję dyrektora personalnego w PGE Polska Grupa Energetyczna SA a także dyrektora zarządzającego ds. HR w firmie Animex. Był również dyrektorem ds. personalnych w Starwoodhotels [Sheraton Warsaw Hotel & Towers i The Westin Warsaw Hotel oraz był dyrektorem ds. personalnych sieci hoteli Starwood w Polsce, Chorwacji, Bułgarii i Albanii]. Pracował również jako dyrektor personalny w Multisoft S.A., gdzie był odpowiedzialny za Polskę i Czechy.
Ukończył Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim a następnie studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na SGH.
Wykształcenie uzupełniają kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania firmą m.in w INSEAD, Francja; Management Center Europa, Belgia; Cornell University, Stany Zjednoczone.
Ekspert zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca na studiach podyplomowych i MBA, konsultant i coach kadry zarządzającej.
 
 

 

 

 

wojciech-grzybowski.pngWojciech Grzybowski
 
Trener / Coach / Konsultant 
Wykształcenie: 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Absolwent polsko – austriackiej szkoły trenerów WIFI w Wiedniu – trener biznesu. 
Doświadczenie zawodowe: 
Od 10 lat związany ze szkoleniem i rozwojem pracowników w renomowanych firmach. Swoje doświadczenie zdobywał, jako pracownik CITIBANK HANDLOWY. Przez 7 lat pracował na stanowiskach sprzedażowych, gdzie jako telemarketer, doradca klienta, lider zespołu oraz Regionalny Kierownik ds. rozwoju był współtwórcą sukcesów sprzedażowych. Ze względu na dużą skuteczność jego metod pracy, został Kierownikiem Działu Rozwoju i Szkoleń, co było początkiem jego kariery trenerskiej. Funkcje Trenera i Kierownika Działu Rozwoju pełnił również w Telekomunikacji Polskiej przez okres 3 lat. 
Specjalizacja: 
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej w sprzedaży, zarządzaniem zespołami sprzedażowymi, negocjacjami na poziomie asertywności i tworzeniem standardów sprzedaży i obsługi klientów. 
Największe sukcesy: 
Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń adaptacyjnych dla sprzedawców kart kredytowych dla agencji sprzedaży w Citibanku 2000 – 2003 r. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń adaptacyjnych i sprzedażowych dla sprzedawców d2d w Telekomunikacji Polskiej 2003 – 2005 r. Opracowanie i przeprowadzenie projektu szkoleń sprzedażowych i menadżerskich dla pracowników i kierowników Opolska SKOK w 2005 – 2006 r. Przeprowadzenie projektu szkoleń Akademia Profesjonalnej Sprzedaży dla sieci Autoryzowanych Punktów Sprzedaży w 2007 r. 
Pasje: 
Pasjonują go zwykłe rzeczy: koszenie trawy i uprawianie ogrodu w weekendy, sobotni wieczorny grill, jesienne wędrówki po górach, dobra lektura w deszczowe wieczory, rodzina na co dzień i urlopowe lenistwo. Dodatkowo uwielbia rajdy i wyścigi samochodowe, narciarstwo zimą i windsurfing latem. 
 
 
pasja_profil.jpgKonrad Wilk
Właściciel Orange Tree of Life by Konrad Wilk, coach, mentor, trener, mówca MLC, TG, ICF  
Wykształcenie: 
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Doświadczenie zawodowe: 
Od 1999 roku związany z rynkiem mediów. Pracował w działach marketingu i reklamy wielu wydawnictw prasowych. Przeszedł w nich wszystkie szczeble kariery. Wielokrotnie był wybierany handlowcem roku. W 2004 roku założył własną agencję brokerską, w ramach której szybko odniósł znaczny rynkowy i finansowy sukces. Poświęcił się swojej podróżniczej pasji, zarządzanie agencją przekazując znakomitym współpracownikom. Po sześciu latach intensywnych podróży po Afryce, Ameryce południowej, a przede wszystkim południowej Azji, wrócił do kraju, by rozpocząć przygotowania do roli osoby wspierającej rozwój osobisty innych. Założył firmę Orange Tree of Life, w ramach której od 2009 roku pomaga ludziom w wyzwalaniu się z osobistych ograniczeń, neutralizowaniu podświadomych blokad, które utrudniają im życie z pełni osobistego potencjału. Wspiera ich zarówno w kontekstach osobistych, jak i zawodowych. Jego klientem jest człowiek, który czuje się gotowy do tego, by odkryć własną autentyczność, wyzwolić spójność wewnętrzno – zewnętrzną i spełniać się w życiu realizując swój osobisty i zawodowy sukces. W pracy z biznesem koncentruje się na pracy ze sprzedawcami, liderami, dyrektorami, prezesami. Wspiera ich w tematyce świadomej, a przez to efektywnej komunikacji, wystąpień publicznych, motywacji, rozwoju zdolności świadomego przywództwa, dba też o efektywność i jakość pracy zespołów. Ma na swoim koncie ponad 1250 godzin sesji coachingu indywidualnego, ponad 1000 godzin szkoleń, warsztatów, coachingu zespołów i wystąpień publicznych. Pracuje w języku polskim i angielskim. Stale obecny w mediach, publikuje artykuły, udziela wywiadów, pełni rolę eksperta. Kocha podróże, miłośnik i znawca Azji południowej, pasjonat wspinaczek wysokogórskich i nurkowania, maratończyk. Kluczowe przesłanie: „Zainwestuj w odkrycie swojej autentyczności i budowę świadomej marki osobistej. Ty jesteś najbardziej wartościową, najbezpieczniejszą, najwyżej oprocentowaną, najcenniejszą, najtrafniejszą inwestycją swojego życia.”*  
Specjalizacja: 
Przede wszystkim koncentruje się na wspieraniu klientów w procesie budowania i wprowadzania w życie świadomej marki osobistej w oparciu o autorski program True You©. Autor książek: wydanej w 2011 roku, bazującej na jego 6 letniej przygodzie, podróżniczo-rozwojowej „Naga Asu” oraz „True You©, Ty™ - odkryj własną autentyczność, zbuduj świadomą markę, spełnij swój życiowy sukces ”*, która na początku 2016 roku ukaże się w sprzedaży.  
Największe sukcesy: 
Nieustanny rozwój, gotowość do poddawania w wątpliwość pozornie własnych przekonań, co pozwala mu iść za głosem własnego serca, uwalniać się od podświadomych ograniczeń, realizować własną misję, żyć z pasją, spełniać się dla siebie i dla dobra tych wszystkich, którzy chcą korzystać z jego wsparcia. 
 
 
jjjj.jpgJOANNA MICHALAK
Coach ACC ICF/Trener Biznesu/Wykładowca
Członek Zarządu Klubu Kobiet Biznesu przy Północnej Iznie Gospodarczej
 
Wykształcenie
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych MastereSpecialise en Management des GrandsProjets et Programmes, Saint-Etienne (Francja) na kierunku zarządzania projektami przemysłowymi.
 
Doświadczenie zawodowe
Menedżer w firmie produkcyjnej „SELFA” (producent elementów grzejnych)
- nawiązywanie współpracy z firmami produkcyjnymi z Francji zainteresowanych współpracą na poziomie produkcji .
 -tłumaczenie i prowadzenie rozmów handlowych w jęz. francuskim.
 
Menedżer działu w Media Markt Sp. Z o.o. (14 lat)
- budowanie zespołu sprzedawców,
- wspieranie i motywowanie pracowników,
- planowanie zamówień,
- negocjacje handlowe,
- zakupy i planowanie gospodarki magazynowej,
- realizacja planów sprzedażowych,
- dbanie o efektywność podległego mi działu.
 
Specjalizacja
Specjalizuję się w warsztatach i szkoleniach dla biznesu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu projektuję szkolenia „szyte na miarę”.Swoje warsztaty i szkolenia opieram na dokładnej analizie potrzeb klienta. Prowadzę warsztaty, które pozwalają uczestnikom angażować swój potencjał przez doświadczanie przekazywanej wiedzy. Pracuję z zespołami sprzedażowymi nad motywacją i efektywnością działań. 
Prowadziłam proces rozwojowy dla managerów średniego szczebla w  największej firmie produkcyjnej z województwie zachodniopomorskim z komunikacji w biznesie, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, liderowaniu oraz zarządzaniu sobą .
Jako coachspecjalizuję się w rozwoju osobistym i zawodowym moich klientów. Prowadzę sesje indywidualne i grupowe wspierając uczestników w osiąganiu ich celów i realizacji zamierzeń. Wsparcie coachingowe w biznesie pozwalana głębszą identyfikację z celami i strategią firmy, zwiększa kreatywność i innowacyjność, poszerza kompetencje i wiedzę z zarządzania przez coaching. Pozwala to menedżerowi i pracownikowi na osiąganie nadzwyczajnych rezultatów.
 
Posiadam Akredytację Coacha w International CoachFederation na poziomie ACC. Jestem certyfikowanym praktykiem metody POINTS OF YOU.
Licencjonowanym Coachem Lock Luck
Jestem trenerem biznesu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.
 
Największe sukcesy:
Żyję w zgodzie ze sobą.Moje życie opieram na wartościach, które są mi bliskie.  Rodzina jest moim największym sukcesem: kochany mąż i dwoje dzieci.
 
Pasje:
Jeżdżę na rowerze cały rok,  w sezonie zimowym morsuję oraz jeżdżę na nartach. Z pasją koszę trawę w swoim ogrodzie oraz pielęgnuję rośliny.
 
 

log.png

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
340 zł395 zł1975 zł3950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256