Zobacz inny kierunek

Akademia coachingu


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Akademia coachingu studia podyplomowe na WSB w Szczecinie

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu oraz przekazanie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów zmiany i osiągania celów.  Słuchacze będą mieli możliwość doświadczenia indywidualnego procesu coachingowego dzięki poznanym metodom i narzędziom poznanym na zajęciach.  Dzięki temu słuchacze będą potrafili merytorycznie uzasadnić  co dzieje się na poszczególnych etapach procesu coachingu, a także zrozumieją sens stosowanych narzędzi i technik.

 
szymandera_dariusz.jpgMając kilka zachodnich, certyfikowanych programów do wyboru obawiałem się jakości studiów coachingowych na WSB. Dzisiaj uważam, że jest to jeden z najlepszych programów na rynku, za sprawą wykładowców, którzy posiadając zachodnie certyfikaty wnoszą do programu WSB różnorodność.
 
Dariusz Szymendera
Prezes PrintSystems i ProIndus

Cel
Studia Akademia coachingu wyposażają w narzędzia i umiejętności do wykorzystania zarówno w pracy coachingowej z podległymi pracownikami, jak i w pracy coacha zewnętrznego - prowadzącego coaching dla osób z innych organizacji oraz dla osób, które poszukują dla siebie coacha.

Korzyści
Studia prowadzone są w formie ćwiczeń, pracy warsztatowej i trenerskiej. Na zajęcia składają się symulacje rozmów coachingowych i praca nad budowaniem rzetelnego warsztatu coacha. Program studiów jest spójny, przedmioty łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają, co pozwoli słuchaczom spojrzeć na coaching z wielu perspektyw. Zdecydowaną wartością studiów jest praca na konkretnych przykładach zgłaszanych przez słuchaczy, przez co każdy absolwent będzie zaopatrzony w narzędzia coachingowe oraz osiągnie większą świadomość siebie.

Uczestnicy
Profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego,  osoby chcące pracować w roli coacha , psychologowie i terapeuci,  trenerzy i konsultanci, specjaliści HR, oraz osoby nastawione na własny rozwój.

Kryteria przyjęcia na studia

 • rozmowa badająca predyspozycje kandydata

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 160
liczba zjazdów: 10-11

TRENING INTERPERSONALNY (16 GODZ.)

 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej.
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań  i utrwalonych, niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu.

PODSTAWY PSYCHOLOGII W PRACY COACHA. NEUROBIOLOGIA W COACHINGU. COACHING A INNE FORMY WSPARCIA (16 GODZ.)

 • O różnorodności metod rozwojowych i umiejętności doboru właściwych i o różnicach między coachingiem a nie-coachingiem
 • Zasady coachingu
 • Co może być obszarem pracy coachingowej a co nie
 • Psychologia osobowości z elementami zaburzeń osobowości
 • Psychologia różnić indywidualnych
 • Stosunki międzyludzkie w ujęciu tzw. analizy transakcyjnej.

STRUKTURA ROZMOWY I PROCESU COACHINGOWEGO. CEL W COACHINGU (16 GODZ.)

 • Coaching jako proces  - zaznajomienie z etapami procesu coachingowego.
 •  Cel w coachingu.
 • Struktura rozmowy coachingowej i trening jej użycia  - sesje indywidualne ( praca w trójkach –przeprowadzenie pierwszych procesów).

WYBRANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PRACY COACHA (16 GODZ.)

 • Współtworzenie relacji, czyli budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta oraz obecność coachingowa.
 • Wspieranie procesu uczenia się i osiągania rezultatów, czyli budowanie świadomości, projektowanie działań, planowanie i wytaczanie celów, zarządzanie postępami i zaangażowaniem.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I PYTANIA W PRAKTYCE COACHINGOWEJ (16 GODZ.)

 • Efektywne komunikowanie, czyli aktywne słuchanie, pytania sięgające sedna i bezpośrednia komunikacja.
 • Pytania coachingowe: otwarte, zamknięte, sugerujące, otwierające.
 • Narzędzia komunikacyjne w coachingu.

NARZĘDZIA PRACY COACHA. MINDSONAR JAKO NARZĘDZIE DO PRACY Z KLIENTEM (16 godz.)

 • Czym jest i jak korzystać z coachingu z MindSonara, narzędzia psychologicznego używanego do pomiarów stylów myślenia oraz motywacji
 • Metaprogramy- czym są i co mówią o twoim kliencie
 • Jak MindSonar może zwiększyć efektywność i mierzalność efektów coachingu
 • Narzędzia pracy coacha jako techniki wykorzystywane w procesie coachingowym
 • Sesje pokazowe i praktyka coachingowa

PRACA Z PRZEKONANIAMI, WARTOŚCIAMI  ORAZ METAFORĄ (16 GODZ.)

 • Kiedy używać metafor w coachingu?  Metafora jako źródło wewnętrznych zasobów klienta . Metafora jako sposób na pracę z oporem klienta.
 •  Czym są przekonania?   Praca z przekonaniami ograniczającymi i wspierającymi. Narzędzia zmiany przekonań.
 • Czym są wartości w coachingu. Praca z wartościami.

COACHING W BIZNESIE (16 GODZ.)

 • Specyfika coachingu realizowanego w biznesie.
 • Narzędzia coachingowe wykorzystywane w biznesie.
 • Rozmowy trójstronne.

COACHING ZESPOŁOWY I GRUPOWY. ODMIANY COACHINGU (16 GODZ.)

 • Istota i definicja coachingu grupowego i zespołowego.
 • Warunki i możliwości zastosowania coachingu grupowego i zespołowego w organizacji.
 • Modele i struktury wykorzystywane w procesach coachingu grupowego i zespołowego
 • Odmiany coachingu

 SUPERWIZJA – ZARZĄDZANIE SOBĄ JAKO COACH. SYTUACJE TRUDNE W COACHINGU (16 GODZ.)

 • Trudny klient. Czyli jaki? Diagnostyka.
 • Narzędzia pracy w sytuacjach trudnych pracy z klientem.
 • Zarządzanie sobą – ja jako coach.

FORMA ZALICZENIA

 • Egzamin - przeprowadzenie sesji coachingowej

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Akademia coachingu w WSB w Szczecinie

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
340 zł290 zł395 zł335 zł1975 zł1675 zł3950 zł3350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256