Zobacz inny kierunek

WSB Szczecin - Studia I stopnia

Psychologia w biznesie

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dlaczego warto wybrać kierunek psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie?

 • Zmiany gospodarcze wymagają od współczesnych menedżerów szerokiej wiedzy nie tylko z dziedziny zarządzania, ale również psychologii, gdyż znajomość zachowań ludzi, jak i umiejętność analizowania danych powinny cechować każdego dobrego menedżera. Wiedza z zakresu badania rynku, HR, reklamy i sprzedaży są także dziedzinami ściśle związanymi z kierunkiem Psychologia w Biznesie.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek psychologia w biznesie pozwoli wykształcić absolwentów zorientowanych prorynkowo, posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające sprawne i elastyczne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 • Studia utworzone na bazie doświadczeń w nauczaniu na specjalności psychologia w biznesie na kierunku zarządzanie.
 • Kierunek tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy.
 • Absolwenci będą ekspertami w negocjacjach, tworzeniu metod wpływania na konsumentów, analizowaniu zachowań konsumentów, konstruowaniu trafnych przekazów reklamowych, a także w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i funkcjonowania pracowników w zespole i przedsiębiorstwie.

 

Umiejętności kierownicze i wiedza psychologiczna są potrzebne w każdej dziedzinie życia zawodowego. Pozwalają lepiej odnaleźć się w świecie organizacji, ale także w życiu prywatnym. Kwalifikacje, które nabędziesz podczas studiów na tej specjalności, sprawią, że zgłębisz proces zarządzania zespołem i bez trudu wcielisz się w rolę menedżera.
dr Sylwia Olszewska
Wykładowca WSB w Szczecinie

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • sprawnie zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry
 • efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem
 • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem pieniądza, wartości, inwestycji i zachowania na rynkach finansowych
 • wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji
 • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym
 • skutecznie kierować zespołem
 • aktywnie wspomagać i rozwiązywać problemy i konflikty związane z pracą.

Program studiów na kierunku Psychologia w biznesie w WSB w Szczecinie

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy ochrony własności intelektualnej
 • Metody i techniki studiowania
 • BHP
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Psychologia społeczna
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Wychowanie fizyczne- zajęcia fakultatywne
 • Globalny rynek pracy
 • Etyka biznesu
 • Etyka zawodu psychologa
 • Zarządzanie karierą
 • Public relations
 • Socjologia procesów ekonomicznych
 • Networking- sieci społeczne w biznesie
 • Statystyka
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Zarządzanie projektami psychologicznymi
 • Grafika menadżerska i prezentacyjna
 • Podstawy zarządzania
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Strategie zarządzania marketingowego
 • Psychologiczne aspekty zarządzania jakością
 • Psychologia pracy
 • Koncepcje psychologiczne człowieka
 • Procesy poznawcze w podejmowaniu decyzji
 • Emocje i motywacje
 • Ekonomia behawioralna
 • Psychologia komunikacji rynkowej i reklamy
 • Psychospołeczne wywieranie wpływu
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Przedmioty do wyboru
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Praca dyplomowa

Zobacz specjalności na kierunku Psychologia w biznesie:

prof. dr hab. Magdalena Majchrzak
Specjalizuje się w teorii ekonomii, ekonomice usług biznesowych, konkurencyjności  zarządzania przedsiębiorstwem i centrami usług, polityce społeczno gospodarczej i integracji europejskiej. Obecne zainteresowania koncentruje na polityce ekonomiczno-społecznej, a także na sektorze usług, w szczególności jego konkurencyjności, roli w gospodarce oraz przeobrażeniach w nim zachodzących. Wieloletni wykładowca Uczelni Wyższych, przedmiotów związanych z ekonomią, studiów MBA (Zarządzanie zasobami ludzkimi), studiów podyplomowych (Zarządzanie kryzysowe) oraz wykładów w ramach Projektów UE (Kształtowanie postawy przedsiębiorczej).

dr hab. Tomasz Sondej, prof. WSB
Specjalizacja naukowa w ekonomice, zarządzaniu i marketingu przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza operatorów pocztowych i kurierskich. Wykładowca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, studiach podyplomowych i wielu kursach menedżerskich. Wykłada takie przedmioty jak: marketing, ekonomika handlu, obsługa klienta, logistyczna obsługa klienta, zarządzanie strategiczne,  polityka gospodarcza.

mgr Robert Birnbach
Pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego  MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych. Trener biznesu.  Specjalista i praktyk w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania kapitałem ludzkim. Koordynator projektów szkoleniowych w zakresie pracy zespołowej i przedsiębiorczości. Wykładowca studiów podyplomowych i studiów MBA. Pasjonat gier strategicznych i decyzyjnych, które wykorzystuje w trakcie prowadzonych przez siebie warsztatów.

Ceny studiów na kierunku psychologia w biznesie w WSB w Szczecinie 

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Sprawdź 10 sposobów na obniżenie czesnego

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł265 zł335 zł305 zł1675 zł1525 zł3350 zł3050 złI rok
385 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
- zł570 zł2850 zł5700 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł360 zł445 zł415 zł2225 zł2075 zł4450 zł4150 złI rok
385 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
- zł445 zł2225 zł4450 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia I i II stopnia
parter

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256