Dlaczego uczelnia biznesu?

Świat nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Warto zainwestować w swoją przyszłość i być z siebie zawsze zadowolonym. Jako uczelnia biznesu potrafimy łączyć wiele dziedzin, dlatego kierunki, jakie proponujemy Wam na studiach I stopnia, II stopnia i podyplomowych są tak zróżnicowane. Ale łączy je jedno – biznes. Uczymy jak przekuć wiedzę i umiejętności w korzystnie płatną pracę, jak wykorzystać swoje predyspozycje w satysfakcjonujące zajęcie.

wsb szczecin dlaczego uczelnia biznesu

Jako uczelnię biznesu wyróżnia nas:

  • biznesowy profil oferowanych kierunków studiów (zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, inżynieria zarządzania, psychologia w biznesie, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, informatyka w biznesie), uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (turystykę i rekreację czy pedagogikę w nowoczesnej formule)
  • praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszamy przedsiębiorców, a w procesie kształcenia wykorzystujemy innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów
  • oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)
  • wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia
  • wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy
  • możliwość wymiany doświadczeń pozwalająca na uzupełnienie treści zajęć o praktyczne przykłady nawiązujące do realnych wyzwań, które napotkacie w swojej pracy zawodowej
  • praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych
  • bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, oferty staży oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia
  • uznanie Was (studentów) i Waszych potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na Wasze opinie dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.