Magda Konkol
I rok studiów II stopnia, Zarządzanie

„Kontynuuję naukę na WSB, bo ta uczelnia jest czymś więcej niż tylko miejscem, gdzie zdajesz egzaminy. Osoby, które cenią
sobie zdobywanie doświadczenia i chcą łączyć naukę na studiach dziennych z pracą, z pewnością ucieszy fakt, że zajęcia odbywają się tylko przez 3 dni w tygodniu”.