Studia podyplomowe

Blended learning_film

Blended learning
Innowacyjna formuła studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
Blended learning to innowacyjna formuła łącząca zalety studiowania online oraz spotkań w uczelni. Na czym polega? Jakie są jej zalety? Sprawdź!

Miejsce spotkań praktyków. 

Ucz się od praktyków i z praktykami wymieniaj się wiedzą. Zainwestuj w swoją przyszłość. Wybierz studia podyplomowe na WSB w Poznaniu. 

Dlaczego warto wybrać praktyczne studia?

Zobacz pełną ofertę kierunków studiów podyplomowych w WSB w Poznaniu. 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSB w Poznaniu?

Wybierz jeden z dostępnych kierunków:

 • Aplikacje internetowe i mobilne - online
 • Lean management
 • Lean w usługach
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne

Zobacz pełną ofertę kierunków studiów podyplomowych dostępnych w WSB w Poznaniu

Atuty studiów podyplomowych:

 • nowoczesne programy nauczania
 • koordynator-opiekun każdego kierunku
 • wykładowcy z doświadczeniem praktycznym
 • interaktywne forma zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty
 • świadectwo w języku polskim i angielskim
 • dodatkowe certyfikaty potwierdzające wiedzę: Franklin University
 • przyjazna dla uczestnika organizacja studiów
 • Program Firma
 • dogodny, ratalny system płatności

Wiedza ekspercka
Grono wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej tworzą doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w dziedzinie: finansów i podatków, handlu, HR, marketingu, nieruchomości, nowoczesnych technologii, prawa, pedagogiki czy zarządzania. Każdy z prowadzonych w WSB kierunków nadzorowany jest przez merytorycznego opiekuna, który projektuje autorski program zajęć, a następnie czuwa nad jego właściwą realizacją.

Praktyczne zajęcia
Większość zajęć w WSB to warsztaty, podczas których słuchacze mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale też mają możliwość wymiany doświadczeń i opinii. Ponadto omawiane podczas zajęć konkretne przypadki biznesowe (case studies) uczą bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i niejednokrotnie mogą posłużyć za pomocną wskazówkę w ich pracy zawodowej.

Czym są studia podyplomowe?
To forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

kierunki | ceny studiów | organizacja studiów | rekrutacja i dokumenty