Prawo

WSB Poznań - Studia jednolite magisterskie

Prawo

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dlaczego warto wybrać kierunek prawo?

 • Studia polecane przez 96% studnetów prawa WSB (badania ankietowe przeprowadzone w 2016 r. na reprezentatywej próbe studentów prawa wielkopolskich uczelni)
 • Njwyższa satysfajcha wśród studentów prawa Wielkopolsce
 • Ponad czterdzieści przedmiotów prawniczych realizowanych w trakcie nauki przygotuje cię do zawodu
 • Autorskie specjalności - pozwolą ci na kształtowanie swojej ścieżki kariery w organach wymiaru sprawiedliwości, w podmiotach prywatnych czy w organach administracji publicznej
 • Warsztaty prawnicze – to zajęcia, podczas których których poznasz tajniki wybranego obszaru prawa (np. prawo medyczne, prawo prasowe, kryminalistyka, spory małżeńskie, czynności dochodzeniowo-śledcze, techniki przesłuchania)
 • Praktyczny profil kierunku – poznasz prawo nie tylko zapisane w aktach prawnych, stanowiskach doktryny i orzecznictwie, ale również dzięki przeprowadzanym w ramach zajęć symulacjom rozpraw czy uczestnictwie w autentycznych rozprawach sądowych
 • Zajęcia prowadzone przez sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze dla wszystkich specjalności

sow..jpg

Mimo iż nie mam w rodzinie ani jednego prawnika, od zawsze chciałam nim zostać. Moja uczelnia stawia przede wszystkim na praktykę. Doceniam to, bo poza teoretyczną wiedzą, dostaję tu informacje, których nie znajdę w żadnej książce. To takie szczegóły «od kuchni». Łączę studia z pracą i dobrze mi to wychodzi. Jestem doceniana przez uczelnię, co dodatkowo motywuje mnie do działania. Odważnie podejmuję nowe wyzwania. Naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych! Wszelkie ograniczenia stawiamy sobie tylko my sami!

Paulina Wojtkowska
Studentka WSB

 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu kierunku będziesz m.in.:

 • znać i stosować przepisy prawa i postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego,
 • znać i stosować przepisy prawa handlowego i finansowego, w tym postępowania podatkowego, a także prawa pracy, prawa europejskiego i  międzynarodowego
 • interpretować regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska
 • obsługiwać spółki prawa handlowego i przygotowywać umowy w obrocie gospodarczym

Partnerzy biznesowi kierunku

 • Pawelczyk Kozik Kancelaria Radców Prawnych
 • Szuszczyński Kancelaria Prawa Pracy
 • Sąd Rejonowy w Koninie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Będziesz uczestniczył w warsztatach prawniczych, w trakcie których zdobędziesz szczegółową i praktyczną wiedzę z zakresu interesującej cię gałęzi prawa
 • Na ostatnim roku studiów zajęcia przygotowujące do egzaminu wstępnego na aplikację prawniczą
 • Zajęcia na WSB w Poznaniu prowadzone są przez prawników – praktyków, którzy uczą studentów m.in. przygotowywania pism procesowych i opinii prawnych

Specjalności na kierunku prawo:

 

600.jpg

Program studiów: 

Program studiów na kierunku prawo w WSB w Poznaniu: 

Przedmioty ogólne:

 • język obcy specjalistyczny
 • przygotowanie do rynku pracy
 • technologia informacyjna
 • komunikacja i negocjacje
 • podstawy ekonomii

Przedmioty kierunkowe:

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne (w rozbiciu na część ogólną, rzeczową, zobowiązania)
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo europejskie
 • Prawo finansowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie podatkowe
 • Przygotowanie do aplikacji

Warsztaty specjalizacyjne:

Chcesz zobaczyć, jak wygląda rozprawa sądowa? Wiesz, po której stronie siada pozwany? Pobierałeś kiedyś odciski placów? Potrafisz chronić świadka koronnego? Wybierz odpowiedni warsztat specjalizacyjny i już podczas studiów poczuj, dlaczego zawody prawnicze to elita. Warsztaty będziesz realizować podczas 3 semestrów studiów – po dwa wybrane warsztaty na semestr. Ich wymiar to 16 godzin.

Katalog warsztatów specjalizacyjnych oferowanych dla studentów rok akademicki 2016/17

 • Szkody medyczne
 • Spory małżeńskie
 • Spory pracownicze
 • Tworzenie i przekształcania spółek
 • Kryminalistyka
 • Czynności dochodzeniowo-śledcze
 • Techniki przesłuchania
 • Obrońca i prokurator
 • Praktyka legislacyjna
 • Komunikacja w biznesie
 • Optymalizacja podatkowa
 • Zamówienia publiczne

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

Zobacz szczegółowy program  studiów na kierunku Prawo (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Prawo (stacjonarne).
 

Wykładowcy: 

 

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc
Profesor prawa karnego i prawa sportowego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym – zatrudniony nieprzerwanie w okresie od zakończenia studiów do 31 sierpnia 2016 r. – uzyskał stopnie doktora, doktora habilitowanego i tytuł naukowy profesora, pełniąc między innymi funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Stypendysta wielu zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi Fundacji Aleksandra von Humboldta. Był także profesorem na wydziałach prawa niemieckich uniwersytetów: Freie-Universität w Berlinie Ruhr-Universität w Bochum i Universität Bayreuth. Od 1994 r. wykłada polskie prawo karne w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W latach 2012-2016 był dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego jako wspólnej jednostki obu tych uniwersytetów. W Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wykłada przedmioty: prawo sportowe, prawo medyczne oraz organizacja i prawo oświatowe. B. sędzia Trybunału Stanu RP. Od 1994 r. prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. B. prezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl. Wyróżniony wieloma polskimi i zagranicznymi nagrodami oraz odznaczeniami, między innymi w Polsce Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w Niemczech Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Doktor honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński
Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl,  związany z branżą usług prawnych od 20 lat.

dr Justyna Matusiak
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji administracji elektronicznej. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim (Swedish Law and Informatics Research Institute). Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Radca prawny. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa gospodarczego oraz legislacji administracyjnej. W czasie wolnym czyta książki Henninga Mankella, Yrsy Sigurdardottir, Karin Fossum i Monsa Kallentofta.

dr Jacek Połczyński
Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było to miejsce przyjazne dla wykładowców i studentów. Obecnie, pełniąc funkcję prodziekana, codziennie staram się, aby tak było nadal.Studia wyższe ukończyłem w 1994 roku na Wydziale Ekonomi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na ostatnim roku studiów byłem słuchaczem rocznego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, które, mam nadzieję, przygotowywało mnie do pracy dydaktycznej m.in. w szkolnictwie wyższym. Już w trakcie studiów, jako stażysta, związałem swe losy z Katedrą Finansów Publicznych na mojej Alma Mater. W latach 1994 - 2004 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Ekonomicznej i jednocześnie asystenta w Wyższej Szkole Bankowej. W tym okresie współpracowałem również ze Studium Finansów prowadzonym przez Towarzystwo Edukacji Bankowej, założyciela WSB w Poznaniu oraz z wieloma innymi szkołami wyższymi w Poznaniu i w innych ośrodkach akademickich. Czas ten ukształtował mnie jako dydaktyka. Byłem jednym z pierwszych wykładowców, którzy w procesie edukacyjnym wykorzystywali e-learning. Moja fascynacja tą formą nauczania trwa do dziś.

W 2004 roku obroniłem pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematyka pracy związana była z ryczałtami podatkowymi. Podatki, system podatkowy i polityka fiskalna pozostają nadal w centrum moich naukowych zainteresowań. W latach 2004 – 2013 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z którym ostatecznie rozstałem się w lipcu 2013 roku. Od października 2013 roku pełnię funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu. W ten sposób WSB stała się przedmiotem mojej codziennej i szczególnej troski, a nie tylko miejscem pracy.

Mam żonę i dwójkę dorastających dzieci. Poza pracą, jeśli czas pozwala, oddaję się swoim pasjom, których mam, jak sądzę, zbyt wiele.  Z wiekiem pasje te ewoluują i zmieniają intensywność. Są nimi: fotografia, bieganie, shotokan, kobudo, tai chi yang, literatura i poezja (T.S. Elliot), muzyka (Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath), militaria i historia II wojny.

dr Bartosz Pawelczyk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (rozprawa doktorska na temat konstytucyjnego modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zdzisława Kędzi). Od 2011 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik. Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie. Uczestniczył w pobycie badawczym w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i prawa gospodarczego. Występował na wielu konferencjach naukowych. Jest autorem publikacji naukowych.

dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska
Absolwentka Prawa oraz  Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktor nauk prawnych. adiunkt i wykładowca przedmiotów prawniczych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania naukowe doktor Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się niezmiennie wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także procedury administracyjnej. Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, jest też współredaktorem kilku tomów monografii, recenzentem, autorką kilku monografii i podręczników oraz współautorką publikacji książkowej. Od kilkunastu lat wykonuje zawód radcy prawnego i współprowadzi kancelarię radcowską.

dr Maciej Kowalczyk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Rady Programowej dla kierunku Prawo, autor licznych publikacji poruszających tematykę prawną i historyczną. Opiekun Prawniczego Koło Studentów Wyższej Szkoły Bankowej „Sapere Aude”. Prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa i i części ogólnej prawa cywilnego.

dr Filip Balcerzak, LL.M.
Adwokat w Polsce i w Hiszpanii (członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz w Madrycie – Ilustre Colegio de Abogados). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego (rozprawa doktorska napisana w j. angielskim na temat „Investor – state arbitration and human rights”). Uzyskał tytuł LL.M. (Master of Laws) na Uniwersytecie w Ottawie (specjalizacja w dziedzinie „International Trade and Foreign Investment Law”). Adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie międzynarodowego prawa inwestycyjnego oraz postępowań arbitrażowych opartych na traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji. 

Opis cen studiów: 

Ceny studiów na kierunku prawo w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś. zapisz-sie-onlin.png
Zapisując się do 30 września zyskujesz 400 zł: 

 • dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona-czesne-atracyjne-cenowo_0.png

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/ 2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł385 zł1925 zł3850 złI rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złIII rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złIV rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł385 zł1925 zł3850 złI rok
385 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
435 zł510 zł2550 zł5100 złIII rok
485 zł565 zł2825 zł5650 złIV rok
520 zł610 zł3050 zł6100 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złIII rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złIV rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia I stopnia
budynek GG, pokój 03, parter

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774