Zobacz inny kierunek

WSB Poznań - Studia I stopnia

Psychologia w biznesie

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

klucz_do_kariery.pngCo zyskasz studiując psychologię w biznesie w WSB w Poznaniu

 • Studia na tym kierunku są unikatowe: łączymy najnowszą wiedzę psychologiczną ze znajomością procesów z obszaru zarządzania i ekonomii. To dla Ciebie praktyczna ścieżka kształcenia o dużym potencjale na rynku pracy
 • Przedmioty specjalnościowe i część przedmiotów kierunkowych prowadzona przez praktyków, co pozwala na bezpośrednie zestawienie wiedzy i umiejętności z oczekiwaniami i wymaganiami rynku
 • Program studiów dopasowaliśmy do aktualnych potrzeb rynku i skonsultowaliśmy go z pracodawcami, doświadczonymi praktykami psychologii biznesu oraz z absolwentami uczelni
 • Studiowanie psychologii w biznesie to także okazja do Twojego rozwoju osobistego: rozumienie mechanizmów i procesów psychologicznych, świadomość wielorakich uwarunkowań ludzkich emocji, potrzeb czy decyzji oraz rozwój kompetencji miękkich z obszaru komunikacji czy budowania relacji międzyludzkich to tylko niektóre obszary, które będą budowały Twoje osobiste zasoby.
 • Specyfika psychologicznej wiedzy i umiejętności pozwali Ci na jej elastyczne i różnorodne wykorzystanie w życiu zawodowym i osobistym – to kapitał, który będzie procentował w Twoim życiu.

Psychologia w biznesie to połączenie znajomości psychiki człowieka i mechanizmów zachowań z praktyczną wiedzą z obszaru ekonomii i zarządzania. Biznes tworzą konkretni ludzie, którzy podejmują różnorodne decyzje, zarządzają, negocjują. Aby efektywnie i satysfakcjonujaco działać w biznesie, niezbędna jest znajomość procesów psychologicznych i społecznych. Rozumienie procesów emocjonalnych, motywacyjnych czy komunikacyjnych będzie pozwalało absolwentom na skuteczne działanie w różnych obszarach rynku.

dr Iwona Werner
Menedżer kierunku psychologia w biznesie

zdobywaj_przydatne_umiejetnosci.pngCzego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku będziesz: 

 • efektywnie zarządzać ludźmi i zespołami, w tym sprawnie dobierać kadry, motywować czy kształtować konstruktywne relacje w zespole
 • rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym
 • wykorzystywać mechanizmy wpływu społecznego, w tym do budowania relacji z klientami, prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji czy tworzenia wizerunku narzędziami PR
 • rozumieć emocjonalne, poznawcze i społeczne determinanty podejmowania decyzji, w tym decyzji o charakterze inwestycyjnym
 • aktywnie wspomagać procesy związane z dobrostanem pracowników (well-being) w miejscu pracy, co przynosi wymierne korzyści zarówno zatrudnionym, jak i firmom

Partnerzy kierunku
Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

 • Agencja Pracy Vector 
 • Agencja Marketingu Internetowego Widoczni  

vector.png          

Program studiów na kierunku Psychologia w biznesie w WSB w Poznaniu

 • Język obcy
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • WF (fakultet)
 • Techniki studiowania
 • BHP
 • Komunikacja społeczna
 • Trening interpersonalny
 • Wstęp do psychologii
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia poznawcza
 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Psychologia społeczna
 • Negocjacje w biznesie
 • Procesy społeczne
 • Marketing społeczny
 • Psychologia różnic indywidualnych i osobowości
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychospołeczne warunki pracy
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy prawa
 • Statystyka opisowa
 • Badania społeczne

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

Zobacz szczegółowy program  studiów na kierunku Psychologia w biznesie (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Psychologia w biznesie (stacjonarne)

 

dr Iwona Werner
Psycholog, nauczyciel akademicki, coach. Adiunkt w Wyżej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zdobywała jako asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie z wyróżnieniem uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii oraz jako adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ostatnich latach realizowała projekty naukowe i aplikacyjne w obszarze powiązań edukacji i rynku pracy, badając m.in. subiektywny wymiar studiowania w systemie szkolnictwa wyższego zmienionego przez System Boloński, plany edukacyjno-zawodowe studentów, kompetencje społeczne nauczycieli, problematykę wsparcia i pomocy w kontekście analizy zasobów jednostki. Autorka i współautorka publikacji naukowych z tych obszarów.

mgr Karolina Oleksa

Psycholog,studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, specjalizuje się w psychologii klinicznej oraz psychologii pracy i organizacji. Absolwentka zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej, obecnie realizuje doktorat z psychologii w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na studiach I i II stopnia.
Trener kompetencji miękkich, ukończyła studium trenerskie w poznańskiej pracowni psychologicznej „Spotkanie”. Przeprowadziła ponad 180 godzin warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, automotywacji czy radzenia sobie ze stresem. Redaktor prowadząca publikacji „Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” oraz autor ponad 60 artykułów o tematyce edukacyjnej, psychologicznej oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Prowadzi własną działalność edukacyjno-szkoleniową, współpracuje m.in. z grupą Projekt, wydawnictwem Forum, czasopismem „Życie Szkoły” i Bankiem PKO BP.

na_www.jpgdr Agnieszka Springer
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej. W 2004 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych łączy wiedzę psychologiczną z naukami o zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie pomiaru kompetencji i postaw pracowników. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie HR. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się: pomiar kompetencji pracowników, ocena satysfakcji i zaangażowania w miejscu pracy, zarządzanie talentami w organizacji, zachowania organizacyjne, motywowanie pracowników, ocena skuteczności narzędzi rekrutacji pracowników, budowanie zaangażowania pracowników, różnorodność stylów kierowania, budowanie równowagi praca – życie.

dr Wojciech Laskowski

Wykładowca komunikacji i trener umiejętności miękkich. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną, następnie kontynuował studia na filozofii. Doktorat obronił z językoznawstwa stosowanego. Od 10 lat prowadzi firmę doradczo-szkoleniową. Specjalizuje się w coachingu i szkoleniach z zakresu kompetencji psychospołecznych. Wykłada na różnych uczelniach poznańskich przedmioty z zakresu komunikacji i psychologii. Popularyzator synergologii – dyscypliny zajmującej się analizą mowy ciała. 

Ceny studiów na kierunku psychologia w biznesie w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-onlin.png
Zapisując się do 15 lutego, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 290 zł (340 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:

 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

elastyczny_system_oplat_10.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.
czesne.png

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

 •  

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
340 zł290 zł395 zł335 zł1975 zł1675 zł3950 zł3350 złI rok
435 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
630 zł3150 zł6300 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
435 zł385 zł505 zł445 zł2525 zł2225 zł5050 zł4450 złI rok
435 zł505 zł2525 zł5050 złII rok
435 zł505 zł2525 zł5050 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia I stopnia
budynek GG, pokój 03, parter

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774