Współpraca z biznesem

Wyższa Szkoła Bankowa gwarantuje połączenie teorii z praktyką,  nowoczesne programy nauczania są nastawione na współpracę z przedstawicielami świata biznesu i gospodarki.

Owocami tego partnerstwa są m.in.:

Obecność w prestiżowych stowarzyszeniach biznesowych:

 zarz.jpg

 • Program Partnerstwa Biznesowego
  Wzajemne przenikanie się świata nauki i biznesu sprawiło, że w murach Wyższej Szkoły Bankowej studenci otrzymują wiedzę połączoną z praktyką ekspertów. Z tego powodu niektóre kierunki studiów zostały objęte patronatem przedsiębiorstw, dzięki czemu zajęcia prowadzone są przez doświadczonych przedsiębiorców. Takie hybrydowe spojrzenie na proces nauczania powoduje, że staje się ono efektywne i praktyczne.
 • Oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy
  Program nauczania w Wyższej Szkole Bankowej powstaje we współpracy z praktykami życia gospodarczego. Zmieniające się potrzeby rynku pracy wymagają dostosowania formy i programu nauki pod kątem nowych realiów. Dzięki takiemu połączeniu studenci WSB otrzymują aktualną wiedzę zgodną z wymaganiami pracodawców.
 • Staże i praktyki zawodowe
  Aktywne uczestniczenie w regionalnym życiu gospodarczym powoduje, że WSB posiada szeroką bazę partnerów biznesowych. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mają dostęp do staży i praktyk, które w momencie poszukiwania pracy mają nieocenioną wartość. Warto wiedzieć, że większość naszych studentów w momencie ukończenia uczelni posiada już pracę.
 • Targi pracy
  Wyższa Szkoła Bankowa stwarza przestrzeń do nawiązywania bezpośrednich relacji między pracodawcami i studentami. Takie doświadczenia powodują, że studenci są lepiej przygotowani do późniejszych spotkań w czasie poszukiwania pracy. Z drugiej strony pracodawcy mogą poznać i lepiej zrozumieć  potrzeby przyszłych pracowników.  

sila-grupy-partnerzy-biznesowi.png

Współpraca WSB w Poznaniu z biznesem to między innymi:

 • tworzenie programów nauczania przygotowanych we współpracy z praktykami życia gospodarczego,
 • blisko 1000 wykładowców-praktyków z doświadczeniem zawodowym w różnych branżach,
 • praktyki, staże i wizyty studyjne w najlepszych firmach regionu (w firmach takich jak: Bank Zachodni WBK, Hotel Mercure Panorama, Radio Eska, Port Lotniczy Wrocław SA, Impel, Noble Bank i wielu innych),
 • spotkania panelowe z pracodawcami.