Kursy językowe

Zapisując się na kursy organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu otrzymujesz:

 • gwarancję wysokiej jakości nauczania
 • atrakcyjne ceny
 • sale dydaktyczne w centrum Poznania
 • dogodny tryb nauki dla studentów i osób pracujących
 • bezpłatny dostęp do czytelni WSB i Internetu

Oferujemy kursy języka angielskiego:

 • egzaminacyjne BEC
 • specjalistyczne

Jakie cele stawiamy?

 • Pogłębienie i dalszy rozwój praktycznych sprawności językowych uczącego się, takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie, słownictwo.
 • Monitorowanie pracy kursantów poprzez obserwację metodologiczną i testowanie – na tej podstawie określamy postępy i wskazujemy kierunek dalszego rozwoju.

Jak uczymy?

 • Traktujemy podręcznik jako narzędzie.
 • W naturalny sposób staramy się rozwijać wszystkie sprawności językowe, kładąc szczególny nacisk na komunikację.
 • Uczący się poznaje szeroki zakres słownictwa.
 • Szereg ćwiczeń pomaga przyswoić i utrwalić poznawane struktury gramatyczne.
 • Kursant ma szansę – poprzez pracę w grupach lub parach – korzystać w praktyczny sposób z języka.
 • Zachęcamy słuchaczy do swobodnego wyrażania myśli na poszczególne tematy.
 • Zwracamy uwagę na kulturę dyskusji i dbamy, by wypowiadali się wszyscy.
 • Kursanci i lektorzy stają się partnerami.
 • Częste posługiwanie się środkami audiowizualnymi i materiałami z Internetu sprawia, że kursanci szybko oswajają się z żywym językiem.