Julia Wiśniewska
Kierownik Biura Karier i Praktyk, WSB w Poznaniu

WSB nieustannie rozwija się na dwóch płaszczyznach – akademickiej jak i biznesowej. To właśnie Biuro Karier i Praktyk WSB odpowiedzialne jest za budowanie relacji z otoczeniem biznesowym w ramach programu „Partnerstwo Biznesowe”. Ta relacja nauki ze światem biznesu daje naszym studentom możliwość zdobycia wiedzy opartej na realnym doświadczeniu firm. Jednocześnie to dla przedsiębiorstw szansa kształtowania ich przyszłych kadr pracowników. Dlatego zachęcam do współpracy z Biurem Karier i Praktyk zarówno studentów, jak i przedsiębiorców.