Konferencja „Wybrane aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym”

Podziel się:

Zakład dydaktyczny Bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz koło naukowe „Security”, działające przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, zapraszają 23 kwietnia 2018 roku na konferencję: „Wybrane  aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym”.

Celem organizowanej konferencji jest zwrócenie uwagi na pojawiające się problemy i zagrożenia, które mają wpływ na życie, bezpieczeństwo lokalne i komfort życia obywateli, m. in.:

  • Wojny i konflikty zbrojne
  • Przestępczość zorganizowana, terroryzm i działalność grup terrorystycznych
  • Stosunki gospodarczo-społeczne, destabilizacja gospodarcza
  • Procesy polityczne
  • Zanieczyszczenie środowiska, klęski ekologiczne
  • Problemy surowcowo-energetyczne
  • Relacje kulturowo-cywilizacyjne
  • Nowoczesne systemy przekazywania informacji
  • Niedoskonałości rozwiązań technicznych
  • Zagrożenia w sferach funkcjonowania człowieka

Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną problematyką.
Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a w Poznaniu w sali 004

Zgłoszenia można dokonywać do dnia 16 kwietnia br. wypełniająć  formularz zgłoszeniowy lub za pośrednictwem  e-mail : edyta.slachcinska@wsb.poznan.pl.
 

07-03-2018