Rekrutacja i dokumenty

Wybierz studia w uczelni biznesu i dołącz do studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

zaufaj_duzej_uczelni.png

Kto może zostać studentem?
Studentem studiów II stopnia (magisterskich) może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zapisać się na studia? 
Możesz zrobić to:

 • online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i wypełni dokumenty,
 • w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

Sprawdź wyniki rekrutacji

 

krok1.png

KROK 1. Co musisz zrobić?

Co zyskujesz?

 • Zapisujesz się na aktualną promocję
 • Rezerwujesz sobie miejsce
 • Masz to z głowy
 

krok2.png

KROK 2. Co musisz zrobić?
Skompletuj dokumenty. Lista potrzebnych dokumentów:
 • podanie (uzupełnione generuje system zapisów on-line)
 • kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów on-line)
 • 2 kserokopie dyplomu – oryginał lub odpis  do wglądu
 • 2 kolorowe zdjęcia (zgodne  z wymogami zdjęć do dowodu  osobistego)
 • 2 kserokopie dowodu osobistego - oryginał lub odpis  do wglądu
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów  składanych  w procesie rekrutacji
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach uzupełnione generuje system zapisów on-line)
 • ślubowanie

Uzupełnij później!

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, nie martw się! Brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie

 • krok3.png

KROK 3. Co musisz zrobić?

 • Przyjdź do Biura Rekrutacji 
 • Podpisz umowę edukacyjną

Bądź spokojny

W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.

 

 

krok4.png

KROK 4. Co musisz zrobić?
Jesteś już studentem WSB!

Teraz możesz:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się, kiedy odbędzie się impreza integracyjna dla studentów I roku

 

Warunkiem przyjęcia na studia w WSB jest:

 • złożenie kompletu dokumentów,
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych,
 • uiszczenie opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Opłatę wpisową  można uiścić przelewem na konto numer 95 1020 5242 0000 2602 0187 5798  dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz pesel osoby zapisanej na studia

W związku z licznymi zapytaniami ze strony kandydatów z innych uczelni informujemy, że podczas zapisów honorujemy zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez dziekanat ukończonej szkoły wyższej. Termin dostarczenia dyplomu ustalany jest indywidualnie z pracownikiem Biura Rekrutacji.
Zapoznaj się z Umowa Wolny Słuchacz - pobierz wzór

 Dokumenty do pobrania:

 • zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji - pobierz
 • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 - pobierz
 • zarządzenie Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji - pobierz
 • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 - pobierz
 • Zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji - pobierz
 • Regulamin opłat - pobierz
 • Regulamin studiów - pobierz
 • Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2017 - pobierz
 • Regulamin promocji - pobierz
 • Umowa Studia Wyższe  - pobierz wzór
 • Pobierz zamówienie na fakturę - dla pracodawcy | dla studenta (zamówienie na fakturę można przesłać pisemnie na adres Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu: ul. Augustyna Kośnego 72 , 45-372 Opole z dopiskiem: kwestura,
  faxem 77 401 94 20 lub na adres e-mailowy: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl

Warunkiem przyjęcia na studia WSB jest

 • wniesienie opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 95 1020 5242 0000 2602 0187 5798 (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz pesel osoby zapisanej na studia.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zapisy online gwarantują Ci miejsce, jednak nie czynią Cię studentem, dopóki nie złożysz kompletu dokumentów i nie podpiszesz umowy o naukę.
 • Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSB w Opolu.
dla osób z zagranicznym dyplomem oraz obcokrajowców:

Adres Biura Rekrutacji:

ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole
tel.  77 40 19 444, 77 40 19 402, 77 40 19 403, 77 40 19 401
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

Biuro Rekrutacji jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00.
Uwaga!!!
Biuro Rekrutacji w dniach 24.03 oraz 30.03 - 02.04 (włącznie) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.