Zobacz inny kierunek

HR i Controlling Personalny


WSB Opole - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

"HR i Controlling Personalny" - studia w WSB w Opolu- edycja I

Studia na kierunku HR i Controlling Personalny pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z wdrożeniem procedur controllingowych w obszarze HR w organizacji. Dzięki temu tworzy się przejrzysty ekonomiczny system działania w obszarze kapitału ludzkiego umożliwiający sprawne i ekonomicznie uzasadnione (poparte wskaźnikami) działania względem personelu.

krol.jpgJestem ubiegłoroczną absolwentką Psychologii. Na studiach podyplomowych z ZZL, jestem jedną z młodszych osób. To prawda, że na naukę nigdy nie jest za późno, choć warto pójść za ciosem i zdobyć dodatkowe kwalifikacje już na początku swojej drogi zawodowej. Dlaczego WSB? Psychologia nauczyła mnie, że najważniejsi są ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to nic innego jak dbanie o to, by stworzyć w danej organizacji takie warunki pracy, by na pierwszym miejscu zawsze był człowiek. Tutejsi wykładowcy to praktycy, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem, jednocześnie przekazują nam wartości, którymi warto się kierować zarządzając personelem.

Michaela Król

słuchaczka WSB w Opolu

Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skutecznymi  metodami wdrażania narzędzi controllingowych z obszaru HR w funkcjonowanie firmy. Dzięki systemowi controllingu w obszarze HR i wprowadzeniu zasad policzalności zwrotu z inwestycji możliwe jest traktowanie nakładów na HR jako inwestycji w ludzi, a nie koszt.   Tematyka zajęć obejmuje nie tylko przegląd najważniejszych narzędzi controllingu personalnego, ale zawiera także aspekt odniesienia tych procedur do strategii przedsiębiorstwa, zagadnień prawnych czy aspektów społecznych wdrożenia i funkcjonowania narzędzi controllingu w firmie.

Korzyści

Uczestnicy w trakcie zajęć poznają zasady budowania i wdrażania   narzędzi z obszaru controllingu personalnego oraz ich funkcjonowania w kontekście strategii firmy. Poznają metody obliczania wskaźników zwrotów z inwestycji w obszarze HR , dzięki czemu w optymalny sposób będą mogli kształtować procesy szkoleniowe i rozwojowe kadr. Słuchacze poznają zasady wdrażania tych narzędzi w aspekcie społecznym: począwszy od przeprowadzenia badań społecznych po opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnych dla uczestników procesów HR. Spotkania będą także znakomita okazją do wymiany doświadczeń z prowadzącymi, ale także pomiędzy uczestnikami zajęć.

Uczestnicy

Studia skierowane do osób aspirujących do roli HR menedżerów, pracowników kadr i działów szkoleń czy właścicieli firm chcących podnieść swoje kompetencje w obszarze działań HR.

malysiak.jpgCo jest dla mnie najważniejsze w życiu zawodowym, ale także w osobistym? Otóż ludzie! Zawsze na pierwszym miejscu. Najważniejsze są dla mnie relacje, umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,  podłoże psychologiczne różnego rodzaju zachowań i podejmowanych decyzji oraz rozwój. Dlatego też wybór studiów - Zarządzanie zasobami ludzkimi. To obszar, w którym widzę się  zawodowo. Na razie z ogromnym zaangażowaniem podnoszę swoje kwalifikacje. Szczególnie interesują mnie zagadnienia rekrutacji pracowników. W tym obszarze oprócz wiedzy trzeba mieć intuicję i inne zdolności interpersonalne . Sądzę, ze świetnie poradziłabym sobie z takimi zagadnieniami w praktyce.

Anna Małysiak
słuchaczka WSB w Opolu

 

Partner kierunku

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku ,,HR i Controlling Personalny" w  WSB w Opolu.

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Controlling a zadania strategiczne  (16 godz.)

 • Strategia firmy a strategia personalna w firmie: istota, modele, przydatność, audyt personalny  
 • Audyt funkcji personalnej w firmie : rola i zadania działu personalnego, schematy organizacji pracy kadrowej, przegląd podstawowych procedur kadrowych

Controlling w obszarze HR (16 godz.)

 • Metody wyceny kapitału ludzkiego : metodologia i korzyści wyceny, bariery i ograniczenia w procesach wyceny, koszty racy w ujęciu księgowym i controllingowym
 • Benchmark- wdrażanie i praktyka działania : raporty i zasady korzystania z nich w kontekście strategii firmy 

System pozyskiwania i rozwoju pracowników (48 godz.)

 • Rekrutacja i selekcja : procesy rekrutacji i selekcji a koszty- zwrot z inwestycji
 • Oceny okresowe : pomiar potencjału pracowników, ocena kompetencji, planowanie rozwoju 
 • Rozwój pracowników : analiza systemu szkoleń i procesów rozwojowych w firmie a zwiększanie efektywności pracy zgodnie ze wskaźnikami ROI, badanie efektywności szkoleń i procesów rozwojowych

Zarządzanie procesami  HR (32 godz.)

 • Procesy HR w firmie : mapowanie procesów HR i korzyści dla organizacji
 • Zarządzanie projektami HR : zarządzanie projektami HR, planowanie i budżetowanie i ocena efektywności projektów HR
 • Badania społeczne

Analiza pracy (32 godz.)

 • Systemy wynagrodzeń w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Systemy motywacji

Wdrożenie systemów HR w firmie  - aspekt prawny i społeczny (32 godz.)

 • Opracowanie procedur HR  zgodnie z obowiązującymi przepisami : konstruowanie regulaminów i procedur
 • Wdrażanie procedur HR w firmie- aspekt społeczny : przygotowanie procesów wdrożeniowych, strategie komunikacyjne i dialog z interesariuszami

Egzamin

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu końcowego  oraz uzyskanie zaliczenia z wybranych przedmiotów.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku ,,HR i Controlling Personalny"  w WSB w Opolu.

Grzegorz Rippel - kierownik merytoryczny kierunku - od 2000 roku związany z branżą szkoleń, doradztwa organizacyjnego i personalnego. Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej ILLUSTRO. Absolwent socjologii o specjalizacji socjologia organizacji i zarządzania oraz  kierunkowych studiów podyplomowych (m.in. coaching, doradztwo zawodowe). Zrealizował ponad 15 tys. godz. szkoleniowych z obszaru kompetencji menedżerskich i sprzedażowych dla klientów w Polsce i Niemczech. Autor narzędzi do badania kompetencji handlowych w trybie on the job training. Realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska menedżerskie i handlowe. Wdrożył ponad 30 projektów związanych z ocenami okresowymi, zarządzaniem zmianami, badaniami mystery shopping. Realizował projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla: PARP, WYG International, Black Red White, PGE Skra Bełchatów, Lasy Państwowe, TAURON SA,  Opoltrans, Bonduelle Polska, UVEX Safety Polska, Broekelmann Polska.

Daniel Binda - ekspert  Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwent socjologii o specjalizacji socjologia pracy i organizacji. Posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku Menedżera Projektów HR, zrealizował projekty m.in. dla Jonhson&Jonhson, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, SKOK Stefczyka, Tauron Dystrybucja, PKP Intercity.  Jego specjalizacja to: planowanie zatrudnienia i dobór pracowników, ocena i rozwój kompetencji, restrukturyzacja zatrudnienia, outplacement (realizował projekty m.in. dla Górażdże Cement, Tesco Polska, Grupy Żywiec, Saint Gobain Glass, Whirlpool). Współautor Podręcznika Outplacementu napisanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  Specjalizuje się także w przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy. Doradza  pracodawcom oraz prowadzi szkolenia dla pracowników z tego zakresu (m.in. dla  General Motors, Mostostal Zabrze, Sąd Rejonowy w Chorzowie, MPWiK Warszawa, UM Siemianowice Śląskie).

Natalia Kotas-Rippel - posiada ponad 12 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych i doradczych HR. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany trener  Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.
Konsultant i trener w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradca w zakresie badania kompetencji personelu i kadry menedżerskiej i tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
Realizowała szkolenia oraz długofalowe programy doradcze dla takich firm jak: Mittal Steel Poland, Telewizja Polska Oddział w Katowicach, , WBK Bank Zachodni,  Helimed, Centrostal Górnośląski, Stalexport Transroute Autostrada, , Grupa Kapitałowa Matras,  Pollena Savona, Energoefekt, CDN Partner,  Bonduelle, Pegasus Advertising, Intrum, a także dla pracowników urzędów miast, wojewódzkich urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku HR i controlling personalny w WSB w Opolu.

Tabela prezentuje ceny na rok akademicki 2017/2018.

10 RAT1 RATA
385 zł3850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644