Zobacz inny kierunek

Coaching w biznesie


WSB Opole - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

,,Coaching w Biznesie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.logo_ic_program_coachingu_1.jpg

Akredytacja kierunku:

Studia Coaching w biznesie w WSB to jedyny w województwie opolskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi IC i ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu, oparty na rzetelnej wiedzy dużej ilości treningu.

 

 

szczepaniec.jpgJestem dziennikarzem specjalistycznym, inżynierem R&D w nowoczesnej firmie na Śląsku. Chcąc dorównać najlepszym, muszę stale rozwijać swoją wiedzę techniczną i umiejętności miękkie. Studia LEAN Management w praktyce w WSB w Opolu ukończyłem rok temu, dziś zbieram wymierne owoce tej inwestycji w postaci ciekawych ofert pracy, networkingu i nagrań które publikuję na ten temat w mediach społecznościowych. Świadomie wybrałem kierunek Coaching w Biznesie - aby lepiej zrozumieć siebie i pomagać wzrastać innym. To się po prostu opłaca!

Sławomir Szczepaniec
słuchacz WSB w Opolu

Cel
Celem studiów w WSB Opole jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju pracowników, wprowadzania zmiany i adaptacji do niej, zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania i zwiększania efektywności, work – life balace). Jednocześnie celem studiów jest wzrost kompetencji słuchaczy na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą, czy decyzyjności.

Korzyści
Jedyne w województwie opolskim akredytowane przez Izbę Coachingu studia - zgodne z wymogami i standardami kształcenia coachów IC. Oprócz wiedzy merytorycznej oraz konkretnych umiejętności, słuchacze uzyskają wsparcie w zakresie profesjonalnej superwizji. Prowadzący są doświadczonymi praktykami oraz trenerami coachingu. Zajęcia są praktyczne (min. 70% praktyki, maks. 30% teorii), a słuchacz już w trakcie studiów działa samodzielnie w roli coacha.
Rozpoczynając studia słuchacze mogą uruchomić ścieżkę do uzyskania akredytacji coacha Izby Coachingu, w ramach której na preferencyjnych zasadach mogą m.in. korzystać z superwizji IC oraz innych programów dla absolwentów programów akredytowanych.

Praktyczny charakter studiów
Program studiów obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w tym zawodzie. Trenerzy są coachami praktykami, a także mają doświadczenie trenerskie, również w  nauczaniu coachingu. Zajęcia są przede wszystkim praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), stąd już w czasie trwania szkolenia słuchacz będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób, które chcą rozpocząć swą przygodę w roli coacha.  Zapraszamy również menedżerów, chcących wzbogacić swój warsztat pracy, pracowników działów HR, przedsiębiorców, jak i każdą osobę, którą fascynują zagadnienia związane z dynamicznym i świadomym rozwojem kompetencji.

Partner kierunku: 

logo_ipri_duze.png

 

 

 

 

Patronat nad kierunkiem:

izbacoachingu_srednie_250.jpg

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku "Coaching w biznesie" w WSB w Opolu.

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 184 (+5 superwizje)
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
 

Elementy treningu interpersonalnego (32 godz)

 •  Praktyczny rozwój kompetencji interpersonalnych, z naciskiem na kompetencje coacha wg standardów Izby Coachingu

Teoretyczne podstawy coachingu  ( 16 godz.)

 • Historia coachingu, źródła,
 •  Założenia coachingu
 •  Rodzaje i zastosowanie coachingu, coaching a inne metody wspierania i pracy z ludźmi, granice coachingu
 •  Etyka, misja i wartości, dylematy etyczne w pracy coacha
 •  Proces coachingowy i sesja coachingowa
 •  Modele coachingu ( GROW, SCORES, STORM, TOTE, GOLD). Poziomy neurologiczne Diltsa.

Profil kompetencyjny coacha  (16 godz.)

 • Postawa coacha, coach jako narzędzie
 •  Komunikacja i słuchanie w coachingu – zadawanie pytań i procedury językowe
 •  Budowanie relacji, nawiązywanie kontaktu i kontraktu
 •  Podążanie za klientem
 •  Inteligencja emocjonalna w coachingu
 •  Metapozycja w pracy coacha
 •  Zarządzanie sobą przez Coacha
 •  Przekonania, wartości, misja i wizja coacha

Psychologia w coachingu  (16 godz.)

 • Uczenie i rozwój dorosłych
 •  Motywowanie i warunkowanie
 •  Psychologia różnic indywidualnych – kształtowanie relacji w zależności od typu osobowości
 •  Psychologia stresu i wypalenia zawodowego
 •  Psychologia podejmowania decyzji
 •  Teorie zmiany, wpływ i zmiana społeczna
 •  Wybrane koncepcje psychologiczne
 •  Zjawiska nieświadome w Coachingu

 Coaching w praktyce  (16 godz.)

 •  Budowanie relacji z klientem, towarzyszenie, podążanie
 •  Praktyczne umiejętności prowadzenia sesji
 •  Formułowanie celów, praca z wizją, planowanie działań, monitorowanie postępów i ocena rezultatów.
 •  Zwiększanie świadomości i poszerzanie perspektywy, akceptowanie, konfrontowanie klienta i stawianie wyzwań.
 •  Wspieranie zmiany
 •  Informacja zwrotna
 • Domykanie sesji - konstruowanie zadań domowych, wyłanianie nowych celów

 Trening warsztatu coacha (32 godz.)

 • Praca z przekonaniami klienta – praca ze strategiami myślenia
 •  Praca z wartościami klienta -  budowanie zaangażowania w kreowanie zmiany
 •  Praca z tożsamością – budowanie siły i decyzyjności
 •  Doskonalenie warsztatu i indywidualnego stylu coacha
 •  Praca z klientem w oporze, sytuacje trudne w coachingu, przeniesienie i przeciwprzeniesienie w coachingu
 •  Wybrane narzędzia i praktyczny trening

Coaching w biznesie  (16 godz.)

 •  Podstawy zarządzania dla coachów
 •  Kontekst sytuacyjny procesu, ramy coachingu w biznesie, kontraktowanie, proces i ewaluacja
 •  Biznes coaching, executive coaching, career coaching
 •  Wspieranie efektywności menedżerów i pracowników
 •  Rozwój kultury organizacyjnej

Coachingowy styl zarządzania ( 8 godz.)

 •  Adaptacje zarządzania coachingowego w firmie
 • Praktyczne umiejętności zarządzania poprzez coaching – menedżer coachem
 •  Wdrażanie coachingowego stylu zarządzania
 •  Coaching w programach rozwoju kadry kierowniczej

Coaching w praktyce HR  (16 godz.)

 • Coaching w procesie wspierania rozwoju pracowników
 •  Badanie potrzeb rozwojowych i ewaluacja projektów rozwojowych
 •  Wdrażanie projektów Coaching – Mentoring
 •  Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier
 •  Zarządzanie zmianą
 • Budowanie kultury organizacyjnej w celu podniesienia zaangażowania pracowników

 Coaching grupowy I zespołowy (16 godz.)

 •  Coaching grupowy a coaching zespołu
 •  Podstawy metodyki pracy z grupą, proces grupowy
 •  Kompetencje team coacha
 •  Cel organizacji, cel zespołu a cel indywidualny
 •  Narzędzia coachingu grupowego
 •  Coaching projektowy

Superwizje grupowe  (4 godz. zegarowe na grupę) (II grupy)

 •  Rozwój własnego warsztatu pracy w oparciu o wglądy superwizora i grupy
 •   Rozwikłanie dylematów
 •  Otrzymanie wsparcia w rozwoju

Superwizje indywidualne ( 1 godz. zegarowa)

Forma zaliczenia:
Realizacja praktycznego projektu rozwoju kompetencji coachingowych, zdanie egzaminu, poddanie się superwizji i otrzymanie pozytywnej opinii superwizora.
 

 

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku "Coaching w biznesie" w WSB w Opolu.

 

marta_smolinska_0.jpg

Marta Smolińska - kierownik merytoryczny kierunku. Certyfikowany  i akredytowany przy Izbie Coachingu coach, certyfikowany trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynuje Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching - prowadzi szkolenia, treningi i coaching z klientami, stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Pracuje zarówno w obszarze osobistym, jak i z klientami biznesowymi..

 

magdafres_0_0.jpgdr Magda Fres - dyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Do 2017 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego.

 

 

Marta Kijanko - dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS,Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie martakijanko.jpgPedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego. Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego.

 

Patryk Lange

Certyfikowany coach, manager, inżynier. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Certyfikowany trener outdoor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Współwłaściciel i szef sprzedaży w xtech.pl – firmie, która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania w duchu Pełnej Partycypacji, opisanej w książce A. Bławat i A. Drobny „Dialog organizacyjny – historia poszukiwań patryklange.jpgharmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl”. W pracy z ludźmi stara się łączyć wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii, fizyki współczesnej, cybernetyki i nauk przyrodniczych, z których czerpie inspiracje do poszukiwania uniwersalnych zasad kierujących światem na poziomie tego, co materialne i duchowe. Najwyżej ceni sobie jednak własną intuicję.

 

 

Wojciech Męciński

Wojciech Męciński- coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w executive i business coachingu. Członek Izby Coachingu. Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim 6-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Z wykształcenia prawnik; absolwent i obecnie wykładowca MBA. Właściciel Lead Up i marki HR Online. Doradza kientom w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania kompetencjami, wspiera procesy badania potrzeb i mierzenia efektywności podejmowanych oddziaływań. Posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują kienci biznesowi. W przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. wojciechmecinski_0.jpg

 

 

 

Edyta Pazur
Edyta Pazur - coach, trener, doradca i konsultant HR. Coach akredytowany (ACC ) w ICF, w trakcie certyfikacji na PCC. Członek Izby Coachingu. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer. Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , trenera II stopnia oraz Master Businness Tainer, ukończyła Coaching Perspektyw. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  edytapazur.jpg

 

 

 

Michał Wolak

Dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością. Członek Izby Coachingu. Prezes Lean Action, partner biznesowy Grupy Active Change, wykładowca Szkoły Profesjonalnego Cocachingu w Krakowie i studiów podyplomowych Lean Management w UE we Wrocławiu. Aktywny członek BNI Polska. Ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską INTRA, studia podyplomowe Coaching i kurs Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 2009 roku skutecznie wdraża techniki Lean Management w firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzi coaching menadżerski, grupowy oraz projektowy. michalwolak.jpg

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku  ,,Coaching w biznesie'' w WSB w Opolu.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin_20.png

Zapisując się do 29 kwietnia zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
495 zł435 zł4950 zł4350 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644