Zobacz inny kierunek

Coaching w biznesie


WSB Opole - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

,,Coaching w Biznesie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.logo_ic_program_coachingu_1.jpg

Akredytacja kierunku:

Studia Coaching w biznesie w WSB to jedyny w województwie opolskim program kształcenia coachów akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi IC i ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu, oparty na rzetelnej wiedzy dużej ilości treningu.

 

szczepaniec.jpgJestem dziennikarzem specjalistycznym, inżynierem R&D w nowoczesnej firmie na Śląsku. Chcąc dorównać najlepszym, muszę stale rozwijać swoją wiedzę techniczną i umiejętności miękkie. Studia LEAN Management w praktyce w WSB w Opolu ukończyłem rok temu, dziś zbieram wymierne owoce tej inwestycji w postaci ciekawych ofert pracy, networkingu i nagrań które publikuję na ten temat w mediach społecznościowych. Świadomie wybrałem kierunek Coaching w Biznesie - aby lepiej zrozumieć siebie i pomagać wzrastać innym. To się po prostu opłaca!

Sławomir Szczepaniec
słuchacz WSB w Opolu

Cel
Celem studiów w WSB Opole jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, zgodnego ze standardami i etyką Izby Coachingu coachingu, z głównym ukierunkowaniem na prowadzenie go w biznesie (np. w zakresie wpierania rozwoju pracowników, wprowadzania zmiany i adaptacji do niej, zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania i zwiększania efektywności, work – life balace). Jednocześnie celem studiów jest wzrost kompetencji słuchaczy na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą, czy decyzyjności.

Korzyści
Jedyne w województwie opolskim akredytowane przez Izbę Coachingu studia - zgodne z wymogami i standardami kształcenia coachów IC. Oprócz wiedzy merytorycznej oraz konkretnych umiejętności, słuchacze uzyskają wsparcie w zakresie profesjonalnej superwizji. Prowadzący są doświadczonymi praktykami oraz trenerami coachingu. Zajęcia są praktyczne (min. 70% praktyki, maks. 30% teorii), a słuchacz już w trakcie studiów działa samodzielnie w roli coacha.
Rozpoczynając studia słuchacze mogą uruchomić ścieżkę do uzyskania akredytacji coacha Izby Coachingu, w ramach której na preferencyjnych zasadach mogą m.in. korzystać z superwizji IC oraz innych programów dla absolwentów programów akredytowanych.

Praktyczny charakter studiów
Program studiów obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w tym zawodzie. Trenerzy są coachami praktykami, a także mają doświadczenie trenerskie, również w  nauczaniu coachingu. Zajęcia są przede wszystkim praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), stąd już w czasie trwania szkolenia słuchacz będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób, które chcą rozpocząć swą przygodę w roli coacha.  Zapraszamy również menedżerów, chcących wzbogacić swój warsztat pracy, pracowników działów HR, przedsiębiorców, jak i każdą osobę, którą fascynują zagadnienia związane z dynamicznym i świadomym rozwojem kompetencji.

Partner kierunku: 

logo_ipri_duze.png

 

 

 

 

Patronat nad kierunkiem:

izbacoachingu_srednie_250.jpg

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku "Coaching w biznesie" w WSB w Opolu.

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 184 (+5 superwizje)
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
 

Elementy treningu interpersonalnego (32 godz)

 •  Praktyczny rozwój kompetencji interpersonalnych, z naciskiem na kompetencje coacha wg standardów Izby Coachingu

Teoretyczne podstawy coachingu  ( 16 godz.)

 • Historia coachingu, źródła,
 •  Założenia coachingu
 •  Rodzaje i zastosowanie coachingu, coaching a inne metody wspierania i pracy z ludźmi, granice coachingu
 •  Etyka, misja i wartości, dylematy etyczne w pracy coacha
 •  Proces coachingowy i sesja coachingowa
 •  Modele coachingu ( GROW, SCORES, STORM, TOTE, GOLD). Poziomy neurologiczne Diltsa.

Profil kompetencyjny coacha  (16 godz.)

 • Postawa coacha, coach jako narzędzie
 •  Komunikacja i słuchanie w coachingu – zadawanie pytań i procedury językowe
 •  Budowanie relacji, nawiązywanie kontaktu i kontraktu
 •  Podążanie za klientem
 •  Inteligencja emocjonalna w coachingu
 •  Metapozycja w pracy coacha
 •  Zarządzanie sobą przez Coacha
 •  Przekonania, wartości, misja i wizja coacha

Psychologia w coachingu  (16 godz.)

 • Uczenie i rozwój dorosłych
 •  Motywowanie i warunkowanie
 •  Psychologia różnic indywidualnych – kształtowanie relacji w zależności od typu osobowości
 •  Psychologia stresu i wypalenia zawodowego
 •  Psychologia podejmowania decyzji
 •  Teorie zmiany, wpływ i zmiana społeczna
 •  Wybrane koncepcje psychologiczne
 •  Zjawiska nieświadome w Coachingu

 Coaching w praktyce  (16 godz.)

 •  Budowanie relacji z klientem, towarzyszenie, podążanie
 •  Praktyczne umiejętności prowadzenia sesji
 •  Formułowanie celów, praca z wizją, planowanie działań, monitorowanie postępów i ocena rezultatów.
 •  Zwiększanie świadomości i poszerzanie perspektywy, akceptowanie, konfrontowanie klienta i stawianie wyzwań.
 •  Wspieranie zmiany
 •  Informacja zwrotna
 • Domykanie sesji - konstruowanie zadań domowych, wyłanianie nowych celów

 Trening warsztatu coacha (32 godz.)

 • Praca z przekonaniami klienta – praca ze strategiami myślenia
 •  Praca z wartościami klienta -  budowanie zaangażowania w kreowanie zmiany
 •  Praca z tożsamością – budowanie siły i decyzyjności
 •  Doskonalenie warsztatu i indywidualnego stylu coacha
 •  Praca z klientem w oporze, sytuacje trudne w coachingu, przeniesienie i przeciwprzeniesienie w coachingu
 •  Wybrane narzędzia i praktyczny trening

Coaching w biznesie  (16 godz.)

 •  Podstawy zarządzania dla coachów
 •  Kontekst sytuacyjny procesu, ramy coachingu w biznesie, kontraktowanie, proces i ewaluacja
 •  Biznes coaching, executive coaching, career coaching
 •  Wspieranie efektywności menedżerów i pracowników
 •  Rozwój kultury organizacyjnej

Coachingowy styl zarządzania ( 8 godz.)

 •  Adaptacje zarządzania coachingowego w firmie
 • Praktyczne umiejętności zarządzania poprzez coaching – menedżer coachem
 •  Wdrażanie coachingowego stylu zarządzania
 •  Coaching w programach rozwoju kadry kierowniczej

Coaching w praktyce HR  (16 godz.)

 • Coaching w procesie wspierania rozwoju pracowników
 •  Badanie potrzeb rozwojowych i ewaluacja projektów rozwojowych
 •  Wdrażanie projektów Coaching – Mentoring
 •  Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier
 •  Zarządzanie zmianą
 • Budowanie kultury organizacyjnej w celu podniesienia zaangażowania pracowników

 Coaching grupowy I zespołowy (16 godz.)

 •  Coaching grupowy a coaching zespołu
 •  Podstawy metodyki pracy z grupą, proces grupowy
 •  Kompetencje team coacha
 •  Cel organizacji, cel zespołu a cel indywidualny
 •  Narzędzia coachingu grupowego
 •  Coaching projektowy

Superwizje grupowe  (4 godz. zegarowe na grupę) (II grupy)

 •  Rozwój własnego warsztatu pracy w oparciu o wglądy superwizora i grupy
 •   Rozwikłanie dylematów
 •  Otrzymanie wsparcia w rozwoju

Superwizje indywidualne ( 1 godz. zegarowa)

Forma zaliczenia:
Realizacja praktycznego projektu rozwoju kompetencji coachingowych, zdanie egzaminu, poddanie się superwizji i otrzymanie pozytywnej opinii superwizora.
 

 

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku "Coaching w biznesie" w WSB w Opolu.

marta_smolinska_0.jpg

Marta Smolińska - kierownik merytoryczny kierunku. Certyfikowany  i akredytowany przy Izbie Coachingu coach, certyfikowany trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynuje Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching - prowadzi szkolenia, treningi i coaching z klientami, stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Pracuje zarówno w obszarze osobistym, jak i z klientami biznesowymi.

magdafres_0_0.jpgdr Magda Fres - dyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Do 2017 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego.

martakijanko.jpg

Marta Kijanko - dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS,Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego. Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego.

patryklange.jpgPatryk Lange - certyfikowany coach, manager, inżynier. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Certyfikowany trener outdoor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Współwłaściciel i szef sprzedaży w xtech.pl – firmie, która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania w duchu Pełnej Partycypacji, opisanej w książce A. Bławat i A. Drobny „Dialog organizacyjny – historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl”. W pracy z ludźmi stara się łączyć wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii, fizyki współczesnej, cybernetyki i nauk przyrodniczych, z których czerpie inspiracje do poszukiwania uniwersalnych zasad kierujących światem na poziomie tego, co materialne i duchowe. Najwyżej ceni sobie jednak własną intuicję.
wojciechmecinski_0.jpg

Wojciech Męciński - coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w executive i business coachingu. Członek Izby Coachingu. Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim 6-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Z wykształcenia prawnik; absolwent i obecnie wykładowca MBA. Właściciel Lead Up i marki HR Online. Doradza kientom w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania kompetencjami, wspiera procesy badania potrzeb i mierzenia efektywności podejmowanych oddziaływań. Posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują kienci biznesowi. W przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym.

edytapazur.jpg

Edyta Pazur - coach, trener, doradca i konsultant HR. Coach akredytowany (ACC ) w ICF, w trakcie certyfikacji na PCC. Członek Izby Coachingu. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer. Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , trenera II stopnia oraz Master Businness Tainer, ukończyła Coaching Perspektyw. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

michalwolak.jpg

Michał Wolak - dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością. Członek Izby Coachingu. Prezes Lean Action, partner biznesowy Grupy Active Change, wykładowca Szkoły Profesjonalnego Cocachingu w Krakowie i studiów podyplomowych Lean Management w UE we Wrocławiu. Aktywny członek BNI Polska. Ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską INTRA, studia podyplomowe Coaching i kurs Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 2009 roku skutecznie wdraża techniki Lean Management w firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzi coaching menadżerski, grupowy oraz projektowy. 

 

Rekrutacja zakończona.

Tabela prezentuje ceny na rok akademicki 2017/2018.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644