Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Zarządzanie

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskujesz wybierając kierunek zarządzanie w WSB w Opolu?

Zarządzanie w WSB w Opolu

ikona_klucz_7.png

 • Praktyczny charakter zajęć – zajęcia prowadzone przez praktyków, szerokie wykorzystanie studiów przypadków, gier biznesowych i opisów realnych problemów zarządczych.
 • Nowoczesne wsparcie procesu dydaktycznego – do dyspozycji Studentów manuale oraz platforma Moodle z dostępem do materiałów wykładowych i ćwiczeń.
 • Program nauczania dostosowany do zmieniających się wymogów rynku pracy – konsultowany i modyfikowany na bieżąco z przedstawicielami przedsiębiorstw.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów: ECDL – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz TELC – certyfikatu językowego, na wszystkich poziomach.
 • Możliwość odbycia praktyk, staży oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.
 • Możliwość wyboru jednej z kilku atrakcyjnych i poszukiwanych przez przedsiębiorców specjalności prowadzonych w języku polskim lub angielskim.
 • Kierunek z certyfikatem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

foto233x134_55.jpg

W obecnych realiach rynkowych jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu organizacji gospodarczej jest zarządzanie. To menedżerowie zapewniają powiązanie oraz koordynację różnych, istotnych zasobów organizacji i to od nich zależy w dużej mierze jej efektywność oraz skuteczność działania, a w rezultacie sukces firmy na rynku. Przygotowujemy naszych absolwentów do realizacji procesu zarządzania w dzisiejszym niezwykle zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Stawiamy na praktyczność, ściśle współpracując z przedsiębiorcami, tak aby nasi absolwenci posiadali wysokie kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej w charakterze menedżera w różnorodnych organizacjach: w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej
dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ikona_umiejetnosci_5.png

 •  stosować przepisy prawa cywilnego i gospodarczego w zarządzaniu firmą,
 • wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • prowadzić działania o charakterze długo- i krótkoterminowym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów zarządzania i marketingu,
 • analizować dane rynkowe i oceniać kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,
 • efektywnie zarządzać zespołem pracowniczym lub prowadzić własną działalność gospodarczą, 
 • efektywnie komunikować się i przewidywać zachowania organizacyjne, 
 • przygotowywać plany biznesowe w oparciu o prognozy i badania rynkowe,
 • prowadzić rachunkowość i dokumentację finansową przedsiębiorstwa,

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

Jako absolwent zarządzania możesz kontynuować naukę  między innymi na :

 

 

Program studiów I stopnia na kieruku zarządzanie w WSB w Opoluikona_praktyczna_66.png

Przedmioty ogólne:

 • język obcy
 • BHP
 • technologia informacyjna
 • metody efektywnej nauki
 • podstawy komunikacji społecznej
 • podstawy ekonomii
 • socjologia
 • metody ilościowe w zarządzaniu
 • podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • proseminarium
 • wychowanie fizyczne

Przedmioty kierunkowe:

 • instrumentarium zarządzania
 • wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • instrumentarium marketingu
 • badania i analizy rynku
 • zarządzanie małą firmą
 • podstawy zarządzania jakością
 • zachowania organizacyjne
 • interpretacja danych statystycznych
 • gra biznesowa
 • wykłady do wyboru
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe
 • wyzwania i oczekiwania rynku pracy

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

Wykładowcy studiów I stopnia na kieruku zarządzanie w WSB w Opolu

ask.jpgdr Anna Szeliga – Kowalczyk - wykładowca WSB, kierownik Zespołu Dydaktycznego Kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym w Opolu. Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie. Ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak: mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych, komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca - pracownik, motywowanie ludzi w organizacji.

dr Bolesław Goranczewski – wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania. Posiada uprawnienia auditora widr_goranczewski.jpgodącego systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP wydane przez wiodącą, międzynarodową jednostkę certyfikującą. Przez kilka lat współpracował jako auditor systemów jakości oraz ekspert systemów środowiskowych z brytyjską i niemiecką jednostką certyfikującą. Posiada także certyfikowane uprawnienia pełnomocnika ds. jakości oraz quality managera. Ma na swoim koncie wdrożenie kilku systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP w różnych branżach (produkcja, administracja publiczna, edukacja itp.). Trener biznesu. W latach 2000 – 2009 zajmował się restrukturyzacją podmiotów gospodarczych w różnych branżach (energetyka, ochrona zdrowia, włókiennictwo). Przeprowadził z sukcesem kilkanaście projektów restrukturyzacyjnych. Praktyk zarządzania. Od roku 1984 cały czas na stanowiskach kierowniczych. Zajmował takie stanowiska jak: mistrz ds. produkcji, kierownik zmiany, główny specjalista ds. organizacji wewnętrznej z podporządkowanymi działami: personalnym, informatyki, systemów zarządzania; pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania, dyrektor ds. restrukturyzacji, dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych z podporządkowanymi wydziałami: elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków i ochrony środowiska; członek zarządu w spółdzielczości finansowej (SKOK). Posiada także duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w jednoosobowej spółce skarbu państwa branży transportowej. Przewodniczącego rady nadzorczej w ciepłowniczej spółce komunalnej. Członka rady nadzorczej w spółdzielczości finansowej. Jest autorem 60 publikacji naukowych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych na temat znormalizowanych systemów zarządzania oraz innych metod i technik zarządzania.

foto233x134_42_2.jpgdr Katarzyna Mizera - dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zawodowo i naukowo zajmuje się marketingiem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Jej praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, była jedną z pierwszych w Polsce dysertacji podejmujących problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Praktyk z zakresu marketingu, m.in. posiada 8-letnie doświadczenie w pracy w strukturach marketingowych i public relations dużej spółki akcyjnej z branży energetycznej. Obszar jej naukowych zainteresowań to jednak przede wszystkim tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza w kontekście jej efektywności, a także odpowiedzialnej konsumpcji, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej oraz integracji CSR-u z marketingem.

rpv.jpgdr Rafał Parvi – doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Daniel Puciato – doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowo-dydaktyczny,  autor 133 publikacji naukowych w tym pięciu książek i pięciu artykułów z tzw. Listy filadelfijskiej, auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością i środowiskiem, ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego WO 2007-2013, członek zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego w obszarze „Innowacyjna i oparta na wiedzy gospodarka”. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, makroekonomia, współczesne nurty w ekonomii: ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia, ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych), ekonomiczne aspekty czasu wolnego, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym, środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

slawinski.jpgKrzysztof Sławiński – praktyk marketingu i public relations, słuchacz seminarium doktoranckiego "Metodyka badań w naukach o zarządzaniu" w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwent studiów podyplomowych „Innowacyjny e-marketing” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz” Storytelling marki". Autor publikacji  m.in.: "Efektywność i pomiar działań wizerunkowych wyższych uczelni w Polsce" czy "Zarządzanie wizerunkiem na wybranych witrynach internetowych administracji samorządowej". Współautor monografii pt.: "Wrocławskie Środowisko Naukowe - Twórcy i Ich Uczniowie". W latach 2002-2008 kierownik centrum informacji prasowej Politechniki Opolskiej. W latach 2008-2015 pełnomocnik Kanclerza  ds. Public Relations, rzecznik prasowy w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z zakresu reklamy i wizerunku. Aktywnie związany ze "Stowarzyszeniem PR i Promocji Uczelni Polskich, PRom” od chwili powstania, członek zarządu Stowarzyszenia od 2008 roku.

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa ikona_elastyczny_6.pngsystemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2016/ 2017.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
255 zł295 zł1375 zł2650 złI Rok nauki
295 zł345 zł1625 zł3150 złII Rok nauki
395 zł1875 zł3650 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł335 zł1575 zł3050 złI rok
285 zł335 zł1575 zł3050 złII rok
335 zł1575 zł3050 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
255 zł295 zł1375 zł2650 złI Rok nauki
295 zł345 zł1625 zł3150 złII Rok nauki
395 zł1875 zł3650 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł335 zł1575 zł3050 złI rok
285 zł335 zł1575 zł3050 złII rok
335 zł1575 zł3050 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644