Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Zarządzanie

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskujesz wybierając kierunek zarządzanie w WSB w Opolu?

Zarządzanie w WSB w Opolu

 • Praktyczny charakter zajęć – zajęcia prowadzone przez praktyków, szerokie wykorzystanie studiów przypadków, gier biznesowych i opisów realnych problemów zarządczych.
 • Nowoczesne wsparcie procesu dydaktycznego – do dyspozycji Studentów manuale oraz platforma Moodle z dostępem do materiałów wykładowych i ćwiczeń.
 • Program nauczania dostosowany do zmieniających się wymogów rynku pracy – konsultowany i modyfikowany na bieżąco z przedstawicielami przedsiębiorstw.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów: ECDL – Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz TELC – certyfikatu językowego, na wszystkich poziomach.
 • Możliwość odbycia praktyk, staży oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.
 • ikona_klucz_7.pngMożliwość wyboru jednej z kilku atrakcyjnych i poszukiwanych przez przedsiębiorców specjalności prowadzonych w języku polskim lub angielskim.
 • Kierunek z certyfikatem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

foto233x134_55.jpgW obecnych realiach rynkowych jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu organizacji gospodarczej jest zarządzanie. To menedżerowie zapewniają powiązanie oraz koordynację różnych, istotnych zasobów organizacji i to od nich zależy w dużej mierze jej efektywność oraz skuteczność działania, a w rezultacie sukces firmy na rynku. Przygotowujemy naszych absolwentów do realizacji procesu zarządzania w dzisiejszym niezwykle zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Stawiamy na praktyczność, ściśle współpracując z przedsiębiorcami, tak aby nasi absolwenci posiadali wysokie kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy zawodowej w charakterze menedżera w różnorodnych organizacjach: w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej

dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ikona_umiejetnosci_5.png

 •  stosować przepisy prawa cywilnego i gospodarczego w zarządzaniu firmą,
 • wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • prowadzić działania o charakterze długo- i krótkoterminowym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów zarządzania i marketingu,
 • analizować dane rynkowe i oceniać kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,
 • efektywnie zarządzać zespołem pracowniczym lub prowadzić własną działalność gospodarczą, 
 • efektywnie komunikować się i przewidywać zachowania organizacyjne, 
 • przygotowywać plany biznesowe w oparciu o prognozy i badania rynkowe,
 • prowadzić rachunkowość i dokumentację finansową przedsiębiorstwa,

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

infografiki600-22_0.jpg

Jako absolwent zarządzania możesz kontynuować naukę  między innymi na :

 

 

Program studiów I stopnia na kieruku zarządzanie w WSB w Opoluikona_praktyczna_66.png

 Przedmioty kształcenia ogólnego *

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Socjologia
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Proseminarium
 • WF
 • Self-presentation and public speaking

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Instrumentarium marketingu
 • Zachowania organizacyjne
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Badania i analizy rynku
 • Zarządzanie małą firmą
 • Wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Gra biznesowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki
 • Wykłady do wyboru

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

*wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kieruku zarządzanie w WSB w Opolu

foto233x134_42_2.jpgdr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zawodowo i naukowo zajmuje się marketingiem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Jej praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, była jedną z pierwszych w Polsce dysertacji podejmujących problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Praktyk z zakresu marketingu, m.in. posiada 8-letnie doświadczenie w pracy w strukturach marketingowych i public relations dużej spółki akcyjnej z branży energetycznej. Obszar jej naukowych zainteresowań to jednak przede wszystkim tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza w kontekście jej efektywności, a także odpowiedzialnej konsumpcji, tworzenia wartości ekonomiczno-społecznej oraz integracji CSR-u z marketingem.

prof. zw. Andrzej Śmieja, prof. WSB
Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umiejętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

dr Daniel Puciato
Doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowo-dydaktyczny,  autor 142 publikacji naukowych w tym 7 książek i 10 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, wykonawca w grancie naukowych finansowanym ze środków NCN, członek komitetów naukowych czasopism: „Central and Eastern European Journal of Management and Economics” i „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Opolu, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach rządowych FIO i ASOS. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, makroekonomia, współczesne nurty w ekonomii: ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia, ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych), ekonomiczne aspekty czasu wolnego, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym, środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

tlo.jpgStephen Branighan
Irlandczyk, ukończył studia biznesowe w The Open University Business School w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii, a następnie zdobył tytuł magistra edukacji. Posiada certyfikat nauczania CELTA z Uniwersytetu Cambridge a także 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów biznesowych w obszarach takich jak np.: zespoły wielokulturowe, komunikacja interpersonalna. Posiada także 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu w biznesie zdobyte w Irlandii oraz koordynacji 20-osobowego międzynarodowego zespołu w Polsce. 

Grzegorz Rippel
Od 2000 roku związany z branżą szkoleń, doradztwa organizacyjnego i personalnego. Założyciel firmy szkoleniowo-doradczej ILLUSTRO. Absolwent socjologii o specjalizacji socjologia organizacji i zarządzania oraz  kierunkowych studiów podyplomowych (m.in. coaching, doradztwo zawodowe). Zrealizował ponad 15 tys. godz. szkoleniowych z obszaru kompetencji menedżerskich i sprzedażowych dla klientów w Polsce i Niemczech. Autor narzędzi do badania kompetencji handlowych w trybie on the job training. Realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska menedżerskie i handlowe. Wdrożył ponad 30 projektów związanych z ocenami okresowymi, zarządzaniem zmianami, badaniami mystery shopping. Realizował projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla: PARP, WYG International, Black Red White, PGE Skra Bełchatów, Lasy Państwowe, TAURON SA,  Opoltrans, Bonduelle Polska, UVEX Safety Polska, Broekelmann Polska.

dr Lech Miklaszewski
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, które zdobył jako: członek licznych rad nadzorczych spółek prawa handlowego; dyrektor departamentu inwestycji kapitałowych Bank Zachodniego S.A., dyrektor biura maklerskiego Bank Zachodniego S.A.; prezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Faktoringu sp. z o.o., prezes zarządu odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym 260 osób. Autor i współautor licznych prac zleconych o tematyce związanej z ekonomiką przedsiębiorstwa i procesów produkcyjnych. Obecnie Inspektor Nadzoru odpowiedzialny za weryfikację zgodności działalności domu maklerskiego z przepisami prawa, prowadzący kontrole wewnętrzne, audyt wewnętrzny, kontrolę zgodności działalności z prawem, administrator bezpieczeństwa danych osobowych, utrzymujący w imieniu firmy inwestycyjnej kontakt z KNF, GIODO, GIIF.

natalia_kotas-rippel1.jpgNatalia Kotas-Rippel
Trener i konsultant ILLUSTRO, psycholog pracy i organizacji, doradca kariery.  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Szkoły Trenerów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Certyfikowany trener  Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę treningu i warsztatu psychologicznego. Certyfikowany konsultant do realizacji testu ExtendedDISC oraz PeopleKeys. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, zarządzaniu stresem, wypalenia zawodowego, pracy z emocjami, zagadnieniach obsługi klienta i sprzedaży oraz treningach umiejętności kierowniczych dla kadry menedżerskiej. Czynny trener i konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradca w zakresie badania kompetencji personelu i kadry menedżerskiej, tworzeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi, strategii organizacji. 

drnoga1.jpg

dr Beniamin Noga
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

ask.jpg

dr Anna Szeliga-Duchnowska
Wykładowca WSB, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie  nauki  o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak:  mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych, komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji.

Halina Barwicka
Mam świadomość, wiem o tym doskonale - każdy z nas coś sprzedaje … jednocześnie stale poszukuję i się uczę. Jestem pracownikiem Wydziału opolskiego Wyższej Szkoły Bankowej. Związana z Uczelnią od początku od 2007 roku.  Będąc pracownikiem WSB z dużym stażem mam przywilej w praktyce uczestniczyć w rozwoju i wzroście organizacji. Jako osoba zaangażowana w sprzedaż produktów edukacyjnych każdego dnia poznaję zasady panujące w świecie marketingu. Odpowiadając  za organizację pracy Biura, wyniki rekrutacyjne na wszystkich produktach, wyniki Badań Atrybutów Marki i Badania Mystery Shopping a także przygotowanie koncepcji podziału zadań ściśle współpracuję również z Działem Sprzedaży Mobilnej, Działem badań i Analiz, Działem Contact Center. Ucząc się stale mam za sobą szkolenia z zakresu m.in.: rozwój umiejętności współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, systemem motywowania i wynagradzania pracowników, komunikacji w miejscu pracy; Komunikujący się Menedżer; Celujący Menedżer; Skutecznie zarządzający menedżer;  z zakresu kreowanie potrzeb, finalizacja sprzedaży, innowacyjnych  rozwiązania w tworzeniu oferty; siłą emocji i radzenia sobie z nimi – narzędzia coachingu; procesem rozwoju poszczególnych osób w zespole; asertywności, informacji zwrotnej i budowanie zespołów. Jestem absolwentką Studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi a także Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jestem przekonana o tym, że „praca to miejsce, gdzie sukces człowieka spotyka się z sukcesem świata.

foto233x134_29.jpgdr Krzysztof Kuźniak
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów managerskich dla wyższej kadry zarządzającej koncernu SANOMA na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (Program JUMP). Jest pracownikiem naukowym w stopniu adiunkta Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenia managerskie w takich przedsiębiorstwach jak VULCAN sp. z o.o., ADe Line SA, TETA SA (obecnie Unit4), Mostostal Wrocław SA, Capricorn sp z o.o. oraz jako członek rad nadzorczych w EnergiaPRO KE SA (obecnie grupa TAURON SA) oraz JTBS sp. z o.o. Jest współwłaścicielem spółki informatycznej. Ponadto brał udział w wielu projektach biznesowych oraz badawczych. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu.

tomaszek.jpgDr Bogdan Tomaszek  
Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych spółek Skarby Państwa, pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie naukowo-badawczym, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001, Wojewoda Opolski w latach, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach. Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju.

Sebastian Starnawski
Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Od 8 lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Jest wykładowcą prawa pracy, współpracującym z jednostkami szkoleniowymi.

Weronika Puciato
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa zamówień publicznych. Od ponad siedmiu lat związana zawodowo z obsługą podmiotów sektora publicznego – gmin, samorządowych instytucji kultury i spółek komunalnych. Ponadto posiada doświadczenie w stałej obsłudze podmiotów prywatnych w zakresie prawa gospodarczego, w tym sporów sądowych. Prowadzi własną Kancelarię radcy prawnego w Opolu.

Robert Czekaj
Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego w kancelarii radców prawnych Gawor Kulig i Partnerzy w Opolu, wykładowca WSB w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.

Ewa Kalinowicz-Dropek
Magister biologii, epidemiologii, diagnosta laboratoryjny, specjalista higieny, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, i Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Wykładowca WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Zarządzanie, specjalności Menadżer BHP i Specjalista BHP. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii i higieny pracy, toksykologii, chorób zawodowych i para zawodowych. Były długoletni pracownik WSSE w Opolu, Instytutu Kształtowania Środowiska we Wrocławiu oraz nauczyciel w Zawodowym Studium Medycznym w Opolu,  w Wyższej Szkole Zawodowej im. Bogdana Jańskiego w Opolu, oraz Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego.

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w WSB w Opolu

 
zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia I stopnia już dziś.Zapisując się do 17 marca zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku na studiach stacjonarnych.
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 239 zł (264złmiesięcznie na pierwszym roku studiów! 

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

gwarancja.png

 

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018. 

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
264 zł239 zł310 zł280 zł1450 zł1300 zł2800 zł2500 złI rok
304 zł355 zł1675 zł3250 złII rok
405 zł1925 zł3750 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł265 zł340 zł310 zł1600 zł1450 zł3100 zł2800 złI rok
290 zł340 zł1600 zł3100 złII rok
340 zł1600 zł3100 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644