Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek finanse i rachunkowość w WSB w Opolu?

Finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

 • Wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów.
 • Absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Program studiów współtworzony przez przedstawicieli praktyki gospodarczej, jest dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców.
 • Innowacyjne rozwiązania w postaci nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie podręczników do zajęć (tzw. manuali) opracowanych do każdego przedmiotu, ułatwiających opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk finansowych.
 • Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno wykładowcy WSB z Opola i Wrocławia, jak i przedstawiciele praktyki gospodarczej, dzięki czemu Studenci mają możliwość poznania teorii i praktyki w ramach poszczególnych przedmiotów.
 • Możliwość zdobycia TELC – certyfikatu językowego, na wszystkich poziomach.
 • Zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, m.in. Płatnik, Symfonia.
 • Studenci podczas studiów otrzymują propozycje dodatkowych szkoleń i kursów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Możliwość członkostwa w kole naukowym organizującym dodatkowe zajęcia oraz eventy

rolczynski.jpgProgram kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest zorientowany na zdobycie przez Studentów specjalistycznej wiedzy. Kształtujemy umiejętności zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, rynku finansowego, wykorzystania instrumentów finansowych, opodatkowania działalności gospodarczej oraz podstawowych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych. Osiągane jest to m.in. poprzez konsultowanie programów specjalności z pracodawcami, wykorzystywanie podczas zajęć oprogramowania występującego również w przedsiębiorstwach oraz wykładowcom, którzy mają udokumentowane doświadczenie praktyczne

dr Tomasz Rólczyński
Menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ikona_umiejetnosci_0.png

 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi,
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie,
 • stosować w praktyce prawo podatkowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi,
 • przygotowywać plany finansowe.

 

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z firm branży finansowej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

infografiki600-16_0.jpg

Jako absolwent kierunku finanse i rachunkowość możesz kontynuować naukę  między innymi na :

 

Program studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opoluikona_praktyczna_35.png

Przedmioty kształcenia ogólnego *

 • Język obcy
 • Bhp
 • Technologie informacyjne
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Self-presentation and public speaking
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Podstawy prawa
 • Proseminarium
 • WF

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

 • Metody ilościowe w finansach
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenia
 • Bankowość
 • Decyzje finansowe
 • Finanse publiczne
 • Analiza i interpretacja danych statystycznych
 • Matematyka finansowa
 • Podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

rolczynski.jpgdr Tomasz Rólczyński 
Menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalności Finanse i Bankowość na wydziale Gospodarki Narodowej. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie prognozowania i analizy ekonomicznej w 2006. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Pracownik Katedry Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca studiów podyplomowych, z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii.

jb.jpg

dr  Jolanta Bodzianny 
Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość". Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony Złotą Odznaką  „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania naukowe: finanse, rachunkowość,sprawozdawczość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji, etyka w zawodzie księgowego.

noga_233x134.jpgprof. zw. dr hab. Marian Noga 
Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem, wykładowca WSB w Opolu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

Bożena Nowosielska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu  bankowości i finansów oraz kursów i szkoleń doskonalących, trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych (naczelnik wydziału operacyjnego, dyrektor departamentu kredytów) a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm zewnętrznych. Od kilkunastu lat związana z  Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie przedmiotów szeroko pojmowanej bankowości. Tematyki bankowej dotyczą także opublikowane artykuły naukowe a także monografia z 2016 r.(współautorka): "Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym".

puciato_0.jpgdr Daniel Puciato
Doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowo-dydaktyczny,  autor 133 publikacji naukowych w tym pięciu książek i pięciu artykułów z tzw. Listy filadelfijskiej, auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością i środowiskiem, ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego WO 2007-2013, członek zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego w obszarze „Innowacyjna i oparta na wiedzy gospodarka”. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, makroekonomia, współczesne nurty w ekonomii: ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia, ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych), ekonomiczne aspekty czasu wolnego, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym, środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

rpv.jpgdr Rafał Parvi 
Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

prof. zw. Andrzej Śmieja, prof. WSB
Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umiejętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

dr Radosław Kamiński
Od 2008 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym (świadczył i świadczy usługi dla korporacji).

 

 

Ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia I stopnia już dziś. Zapisując się do 17 marca zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 262 zł (287 złmiesięcznie na pierwszym roku studiów! 

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

 

gwarancja.png

 

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018. 

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
287 zł262 zł345 zł315 zł1625 zł1475 zł3150 zł2850 złI rok
325 zł375 zł1775 zł3450 złII rok
425 zł2025 zł3950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
310 zł285 zł365 zł335 zł1725 zł1575 zł3350 zł3050 złI rok
310 zł365 zł1725 zł3350 złII rok
365 zł1725 zł3350 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644