Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek finanse i rachunkowość w WSB w Opolu?

Finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

 • Wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów.
 • Absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Program studiów współtworzony przez przedstawicieli praktyki gospodarczej, jest dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców.
 • Innowacyjne rozwiązania w postaci nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie podręczników do zajęć (tzw. manuali) opracowanych do każdego przedmiotu, ułatwiających opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk finansowych.
 • Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno wykładowcy WSB z Opola i Wrocławia, jak i przedstawiciele praktyki gospodarczej, dzięki czemu Studenci mają możliwość poznania teorii i praktyki w ramach poszczególnych przedmiotów.
 • Możliwość zdobycia TELC – certyfikatu językowego, na wszystkich poziomach.
 • Zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, m.in. Płatnik, Symfonia.
 • Studenci podczas studiów otrzymują propozycje dodatkowych szkoleń i kursów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Możliwość członkostwa w kole naukowym organizującym dodatkowe zajęcia oraz eventy

rolczynski.jpgProgram kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest zorientowany na zdobycie przez Studentów specjalistycznej wiedzy. Kształtujemy umiejętności zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych, rynku finansowego, wykorzystania instrumentów finansowych, opodatkowania działalności gospodarczej oraz podstawowych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych. Osiągane jest to m.in. poprzez konsultowanie programów specjalności z pracodawcami, wykorzystywanie podczas zajęć oprogramowania występującego również w przedsiębiorstwach oraz wykładowcom, którzy mają udokumentowane doświadczenie praktyczne

dr Tomasz Rólczyński
Menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ikona_umiejetnosci_0.png

 • wykorzystywać nowoczesne narzędzia do zarządzania bankami i instytucjami finansowymi,
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie,
 • stosować w praktyce prawo podatkowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe zgodne z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi,
 • przygotowywać plany finansowe.

 

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z firm branży finansowej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

Jako absolwent kierunku finanse i rachunkowość możesz kontynuować naukę  między innymi na :

 

Program studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opoluikona_praktyczna_35.png

Przedmioty ogólne:

 • język obcy
 • BHP
 • technologia informacyjna
 • metody efektywnej nauki
 • podstawy komunikacji społecznej
 • podstawy ekonomii
 • socjologia
 • podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • proseminarium
 • wychowanie fizyczne (przedmiot fakultatywny)

Przedmioty kierunkowe:

 • metody ilościowe w finansach
 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • analiza finansowa
 • rynki finansowe
 • decyzje finansowe
 • finanse publiczne
 • matematyka finansowa z elementami statystyki
 • podstawy organizacji podmiotów gospodarczych
 • bankowość
 • wykłady do wyboru
 • praktyka zawodowa
 • seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

jb.jpgdr Jolanta Bodzianny - opiekun kierunku finanse i rachunkowość specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość". Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony Złotą Odznaką  „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania naukowe: finanse, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej;  rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji, etyka w zawodzie księgowego.

noga_233x134.jpgprof. zw. dr hab. Marian Noga - Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem, wykładowca WSB w Opolu Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

rpv.jpgdr Rafał Parvi – doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw.
Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Daniel Puciato – doktor ekonomii i doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowo-dydaktyczny, autor 133 publikacji naukowych w tym pięciu książek i pięciu artykułów z tzw. Listy filadelfijskiej, auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością i środowiskiem, ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego WO 2007-2013, członek zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego w obszarze „Innowacyjna i oparta na wiedzy gospodarka”. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne, makroekonomia, współczesne nurty w ekonomii: ekonomia behawioralna (m.in. szczęścia), informacji i instytucjonalna, jakość życia, ekonomika turystyki (m.in. zawodności rynku turystycznego, lokalizacja hoteli, innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych), ekonomiczne aspekty czasu wolnego, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania stylu życia osób w wieku produkcyjnym, środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

 

Ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w WSB w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru ikona_elastyczny_0.pngsą dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2016/ 2017.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
280 zł325 zł1525 zł2950 złI Rok nauki
325 zł375 zł1775 zł3450 złII Rok nauki
425 zł2025 zł3950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
310 zł365 zł1725 zł3350 złI rok
310 zł365 zł1725 zł3350 złII rok
365 zł1725 zł3350 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
280 zł325 zł1525 zł2950 złI Rok nauki
325 zł375 zł1775 zł3450 złII Rok nauki
425 zł2025 zł3950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
310 zł365 zł1725 zł3350 złI rok
310 zł365 zł1725 zł3350 złII rok
365 zł1725 zł3350 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644