Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia w WSB w Opolu

Dlaczego warto studiować kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB  Opolu?

 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny.
 • Studia na tym kierunku pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw ikona_klucz.pngczłowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Zajęcie prowadzone są przede wszystkim przez doświadczonych praktyków reprezentujących służby mundurowe, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, specjalistów z obszaru zarządzania kryzysowego, ratownictwa, prawników.
 • Spotkania z praktykami reprezentującymi instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji.
 • Oferowane specjalności skierowane są dla tych, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, np. policją, służbą więzienną, ekspertów w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi i ratownictwa, budowania bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych, profilaktyki społecznej związanej z zapobieganiem patologiom społecznym, fachowców w dziedzinie kryminalistyki i kryminologii, jak również pracy w administracji na różnych szczeblach, w obszarze finansów publicznych czy też gospodarki nieruchomościami.
 • Współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i sprawne działanie administracji
 • Możliwość zdobycia certyfikatów ECDL, TELC, ukończenia kursu pierwszej pomocy, udział w dodatkowych nieodpłatnych warsztatach.
foto233x134_7.jpgBezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jak nigdy w przeszłości, nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach. Coraz częściej stykamy się w codziennym życiu z przejawami przestępczości, również zorganizowanej, a także zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Wyspecjalizowane i doskonale przygotowane służby dbające o bezpieczeństwo, profesjonalna administracja to podstawa każdego sprawnie funkcjonującego państwa. Kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to kierunek dla tych, którzy pracują, bądź zamierzają poświęcić się w przyszłości pracy np. w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. Gwarancją naszej jakości są znakomici i doświadczeni praktycy realizujący zajęcia dydaktyczne.
dr Anna Wawrzczak-Gazda
Menedżer kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
 • dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i ikona_umiejetnosci.pngbezpieczeństwa wewnętrznego
 • wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa państwa
 • projektować i przygotowywać działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości, zagrożeniom terrorystycznym, patologii i demoralizacji, podejmowane przez służby stojące na straży porządku i bezpieczeństwa
 • tworzyć programy profilaktyczne
 • zarządzać w czasie kryzysu
 • realizować rachunkowość budżetową i podatkową
 • posługiwać się narzędziami elektronicznymi
 • pozyskiwać i katalogować informacje

 

Jako absolwent kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możesz kontynuować naukę między innymi na :

infografiki600-1.jpg

 

„Krajowa mapa zagrożeń w Polsce” - to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostają wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji.  

Program studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opoluikona_praktyczna.png

Przedmioty ogólne:

 • język obcy
 • BHP
 • technologie informacyjne
 • metody efektywnej nauki
 • podstawy komunikacji społecznej
 • proseminarium
 • wychowanie fizyczne (przedmiot fakultatywny)
 • psychologia ogólna

Przedmioty podstawowe:

 • podstawy nauki o państwie i prawie z elementami wstępu do prawoznawstwa
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • prawo konstytucyjne
 • wybrane problemy społeczno-gospodarcze
 • elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • prawo administracyjne
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie
 • kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej

Przedmioty kierunkowe:

 • postępowanie administracyjne
 • legislacja administracyjna
 • prawo wykroczeń
 • prawo karne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych
 • elementy prawa pracy i etyka  zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • teoria i podstawy bezpieczeństwa
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
 • patologie społeczne z elementami profilaktyki
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • wykłady do wyboru
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka zawodowa

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

 

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu

awg.jpgMł. insp. dr Anna Wawrzczak – Gazda - opiekun kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne,  obecnie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, doktor nauk humanistycznych, wieloletni rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji, pracownik naukowy WSB w Opolu (menadżer kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne), współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege i Stowarzyszenia International Police Association, wolontariusz opolskiego Caritasu.

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak - logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician” Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik  merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu "Zintegrowany system  informatyczny SAP ERP".

prof. nadz. dr hab. Marek Szydło - doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP, radca prawny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prawnik zajmujący się w swojej działalności zawodowej zarówno naukową refleksją nad zagadnieniami teoretycznymi w prawie publicznym, jak też rozwiązywaniem praktycznych problemów związanych z interpretacją i stosowaniem prawa publicznego. Specjalizuje się w takich obszarach prawa publicznego jak zwłaszcza: prawo międzynarodowe i europejskie, prawo publiczne gospodarcze, zamówienia publiczne, prawo konkurencji i regulacji sektorowej oraz prawo gospodarki komunalnej. Jest autorem m. in. 13 monografii naukowych oraz 9 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jego prace są często cytowane w literaturze naukowej na całym świecie oraz są powoływane w orzecznictwie sądów polskich. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

ask.jpgdr Anna Szeliga – Kowalczyk - wykładowca WSB, kierownik Zespołu Dydaktycznego Kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym w Opolu. Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak: mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji.

 

Ceny studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy ikona_elastyczny.pngpłatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2016/ 2017.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
280 zł230 zł325 zł265 zł1525 zł1225 zł2950 zł2350 złI Rok nauki
325 zł375 zł1775 zł3450 złII Rok nauki
425 zł2025 zł3950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
310 zł260 zł365 zł305 zł1725 zł1425 zł3350 zł2750 złI rok
310 zł365 zł1725 zł3350 złII rok
365 zł1725 zł3350 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644