Szkolenia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00069/2009.

Wszystkie organizowane na naszej Uczelni szkolenia i treningi systematycznie przygotowują Cię do dynamicznego startu na rynku pracy. Co roku wrocławska WSB uruchamia kolejną edycję warsztatów umiejętności gwarantujących rozwój zawodowy. Co więcej, Biuro Karier WSB „na życzenie” przygotuje dowolne szkolenie dla grup zorganizowanych (minimum 20 osób).

Szkolenia otwarte
Szkolenie z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pt. "Od ogłoszenia do zamówienia".

Pełna oferta szkoleń obejmuje zarówno szkolenia 3-dniowe lub 5-dniowe z zakresu Warsztatu stosowania PZP”, jak również 1-dniowe szkolenia tematyczne dotyczące przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, m.in. na:

 • dostawę mebli biurowych
 • dostawę energii elektrycznej oraz zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej
 • na dostawę żywności z podziałem na części
 • wykonanie usług dostawę cateringu
 • usług wywóz nieczystości
 • dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
 • usługi ochrony osób i mienia
 • dostawę sprzętu komputerowego
 • remont pomieszczeń
 • wybudowanie nowego obiektu
 • zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego
 • usługi edukacyjne – kursy/ szkolenia/ zajęcia dodatkowe dla uczniów
 • dostawę oleju opalowego
 • usługi ubezpieczenia: grupowe pracowników, nieruchomości i mienia
 • dostawę analizy/badania w postaci opracowania
 • dostawę paliw do pojazdów służbowych
 • dostawę materiałów dydaktycznych
 • wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
 • wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiOR i kosztorysu inwestorskiego
 • dostawę środków czystości
 • usługi nadzoru inwestorskiego
 • usługi obsługi prawnej.

„WWW – Warto Wiedzieć Więcej”

Szkolenia już od 80 zł!

 • Skuteczne Wywieranie Wpływu na Ludzi
 • Psychologia Oceniania
 • Pierwszy Rok Prowadzenie Działalności Gospodarczej
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Bez względu na to, czy się uczysz, czy pracujesz i jakie masz wykształcenie, możesz wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach informatycznych, dzięki którym dowiesz się jak praktycznie korzystać z możliwości programów Microsoft Office (Word, Excel oraz Access) na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym:

 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel poziom podstawowy
 • Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel poziom rozszerzony
 • Edytor tekstu Microsoft Word poziom podstawowy
 • Edytor tekstu Microsoft Word poziom rozszerzony
 • Podstawy baz danych w Microsoft Access

Ponadto realizujemy szkolenia na specjalne zamówienie dla firm i innych grup zorganizowanych. Datę, godzinę oraz miejsce szkolenia mogą Państwo wyznaczyć sami. Podobne szkolenia odbywały się już m.in. w Strzelcach Opolskich, Brzegu, czy Kluczborku, a w Prudniku realizowaliśmy Studia Podyplomowe. Wybór należy do Państwa!

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie jego odbycia.

Skorzystaj z okazji i skontaktuj się z nami!

Dokumenty

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres e-mail: biurokarier@wsb.wroclaw.pl.

Szkolenia zamknięte
Prowadzone na specjalnie zlecenie przedsiębiorstw i instytucji, ściśle dostosowane do ich potrzeb oraz specyfiki działalności.

Kontakt
Dział Praktyk i Promocji Zawodowej (Biuro Karier)
ul. Augustyna Kośnego 72, pokój 202
45-372 Opole
tel.  77 40 19 415 

Biuro jest czynne:

 • poniedziałek - piątek  od 8:00 do 16:00 
 • sobota i niedziela od 7:45 do 14:00