Pośrednictwo pracy

Oferty pracy
Biuro Karier w WSB we Wrocławiu Wydziału posiadające status agencji zatrudnienia aktywnie poszukuje ofert pracy dla studentów naszej szkoły. Uczelnia współpracuje pracodawcami z całego regionu, nawiązując stale kontakty z kolejnymi pracodawcami i firmami doradztwa personalnego. 

Dostęp do ofert pracy
Najlepszą formą otrzymywania bieżącej informacji o aktualnych ofertach pracy jest rejestracja w Biurze Karier. Studenci i absolwenci, którzy zarejestrowali swój profil otrzymują oferty pracy, dodatkowo ich profil widoczny jest dla pracodawców. W procesie rejestracji studenci i absolwenci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w zakresie przygotowania swojego CV.
Oferty pracy można znaleźć również w Extranecie, na tablicach ogłoszeń oraz poprzez bezpośredni kontakt z Biurem Karier.

Spotkania rekrutacyjne
Biuro Karier organizuje również spotkania rekrutacyjne, podczas których pracodawcy prezentują naszym studentom i absolwentom działalność firmy, możliwości pracy
i kariery, oferowane stanowisko i warunki zatrudnienia. Informacja o spotkaniach dostępna jest w Biurze Karier.

Targi pracy
Raz w roku Wyższa Szkoła Bankowa organizuje Targi Pracy, w ramach, których studenci i absolwenci zainteresowani praca maja możliwość zapoznania się z ofertami i wymaganiami pracodawców. Organizowane przez nas Targi Pracy cieszą się dużym zainteresowaniem wiodących firm z regionu, co stwarza możliwość kontaktu z wieloma pracodawcami w jednym miejscu i czasie.