Znajdź studia II stopnia na WSB - kierunki i specjalności

Kierunki i specjalności studiów we wszystkich miastach

Bydgoszcz | Kierunek: Finansowo-prawny

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo bankowo - ubezpieczeniowe
Finance and management
Finanse przedsiębiorstw
Kadry i płace w praktyce
Prawo finansowe i podatki
Prawo i finanse w administracji publicznej
Rachunkowość przedsiębiorstw
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics
Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym
Logistyka przedsiębiorstw
Zarządzanie łańcuchami dostaw w gospodarce globalnej
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora TSL
Bydgoszcz | Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria systemów logistycznych
Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Bydgoszcz | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and logistics
International management and marketing
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Menedżer w służbie zdrowia
Psychologia w zarządzaniu
Trener biznesu
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo globalne i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo lokalne
Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie
Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
Edukacja dla bezpieczeństwa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Służby mundurowe
Zarządzanie kryzysowe
Chorzów | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe
Finanse i handel elektroniczny
Finanse i handel międzynarodowy
Finanse publiczne i podatki
Kadry i płace
Marketing i sprzedaż usług finansowych
Międzynarodowe transakcje handlowe i finansowe na rynkach azjatyckich
Rachunkowość budżetowa i finanse samorządowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Financial Services Management
Gospodarowanie nieruchomościami
Logistyka w biznesie
Management
Menedżer BHP
Project Management
Project Management – Junior Project Manager
Psychologia w zarządzaniu
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w hotelarstwie
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Chorzów | Kierunek: Zarządzanie dla inżynierów

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie produkcją i usługami
Gdańsk | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo morskie państwa
Funkcjonariusz służb publicznych
Kryminologia i kryminalistyka
Menadżer bezpieczeństwa
Obrona terytorialna
Zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni
Gdańsk | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i doradztwo finansowe
Biegły rewident
Corporate finance management
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i controlling
Gdańsk | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka i spedycja międzynarodowa z certyfikatem Northampton University
Logistyka międzynarodowa
Menedżer logistyki
Przewóz towarów i osób w transporcie drogowym
Transport lotniczy
Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Edukacja alternatywna i medialna
Edukacja dorosłych i gerontologia
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
Pedagogika resocjalizacyjna
Środowiskowa praca socjalna
Terapia pedagogiczna
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International Business Management
IT Project Management
Marketing i komunikacja społeczna w nowych mediach
Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gdańsk | Kierunek: Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie projektami i usługami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 3 semestry
Opole | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International management
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie procesami biznesowymi
Poznań | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i usługi finansowe
Finanse publiczne i podatki
Rachunkowość i audyt finansowy
Zarządzanie finansami
Poznań | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Marketing regionów
Menedżer hotelarstwa
Menedżer obiektów gastronomicznych
Menedżer SPA i Wellness
Poznań | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i rozwój zawodowy
Marketing regionów
Menedżer logistyki
Wycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Poznań | Kierunek: Zarządzanie dla inżynierów

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer IT
Zarządzanie strategiczne
Poznań | Kierunek: Zarządzanie - studia online

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi - online
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager - online
Szczecin | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie finansami
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie - dla inżynierów

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Szczecin | Kierunek: Zarządzanie - studia online

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager
Toruń | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy
Finance and management
Finanse w administracji publicznej
Kadry i płace w praktyce
Logistyka: organizacja i finanse
Nowoczesna bankowość i ubezpieczenia
Podatki i doradztwo podatkowe
Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa
Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw
Toruń | Kierunek: Menedżersko-prawny

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring w biznesie
Finance and management
International management and marketing 
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Menedżer BHP
Menedżer HR
Menedżer IT
Menedżer logistyki
Menedżer oświaty 
Menedżer procesów produkcyjnych
Menedżer rekreacji
Menedżer sprzedaży, marketingu i PR
Menedżer turystyki zdrowotnej
Menedżer w służbie zdrowia
Menedżer w turystyce i hotelarstwie
Prawo dla menedżera ścieżka dla absolwentów kierunków nieprawniczych
Prawo dla menedżera ścieżka dla absolwentów kierunku Prawo w biznesie lub kierunków prawniczych
Psychologia dla menedżera
Toruń | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Wrocław | Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk finansowy
Audyt i kontrola zarządcza
Bankowość i usługi finansowe
Biegły rewident
Business Finance
International Finance
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Wrocław | Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International Logistics
Menedżer logistyki
Menedżer sprzedaży
Międzynarodowe systemy logistyczne
Wrocław | Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International Tourism
Menedżer hotelu
Menedżer turystyki
Organizator turystyki aktywnej
Wrocław | Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Gospodarowanie nieruchomościami
International Management
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim
Trendy & design w marketingu
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie i marketing - ścieżka dla nieekonomistów