Pedagogika

Pedagogika | Wszystkie miasta

Bydgoszcz | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami języka angielskiego
Chorzów | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacji
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Gdańsk | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Gdynia | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Dydaktyka języka angielskiego
Pedagogika i psychologia człowieka
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Opole | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika opiekuńcza i asystent edukacyjny osób starszych
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Szczecin | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Asystent rodziny
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego
Toruń | Kierunek: Pedagogika

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim