Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne | Wszystkie miasta

Bydgoszcz | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Gdańsk | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Kryminalistyka
Obrona cywilna i ochrona ludności
Służby specjalne i policyjne
Gdynia | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo militarne
Kryminalistyka
Obrona cywilna i ochrona ludności
Służby specjalne i policyjne
Poznań | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Kryminalistyka
Służby mundurowe i porządek publiczny
Wywiad gospodarczy
Zarządzanie kryzysowe
Toruń | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Wrocław | Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Detektywistyczno-dochodzeniowa
Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
Specjalista BHP
Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych